Fem viktige VVS-funksjoner du må ta hensyn til i ditt nye næringsbygg

Av Baard Aas 12. oktober 2023

VB Viktige funksjoner i VVS-anlegg-232563-edited.jpg

Skal du planlegge eller prosjektere VVS-anlegg i et nytt bygg? Da er det en rekke forhold å ta hensyn til. Her får du fem eksempler på større og mindre VVS-funksjoner du ikke må glemme.

Det har blitt en selvfølge å sikre at oppvarming og vannforbruket er så energieffektivt som mulig, i tråd med bærekraftstandarder for nye bygg. I enkelte tilfeller kan dette fokuset fort overskygge mindre detaljer. Detaljer som er viktige for at bygget ditt skal fungere i henhold til lovverk, og være brukervennlig.

I henhold til Tek17, § 15-5, finner vi flere krav til innvendige vann- og avløpsinstallasjoner som blant annet går på å sikre at vannkvaliteten ikke blir dårlig, og at tilbakestrømning av forurenset vann ikke skjer. 

Last ned e-bok: Gode råd om vann i næringsbygg

1. Tilbakeslagsventiler

Utvilsomt en detalj, men ikke mindre viktig av den grunn: Du må påse at tilbakeslagsventiler blir montert der det er nødvendig, slik at dere unngår å få forurenset vann tilbake i rørene fra det kommunale nettet.

I tillegg er det viktig med tilbakeslagsventiler i forbindelse med installasjon av utstyr som oppvaskmaskiner og vaskemaskiner, eller annet spesialutstyr.

Tilbakeslagsventiler skal installeres der det tappes vann til slangekraner, bekkenspylere, utslagsskåler, kjelinstallasjoner, vaskeautomater, elektroanlegg og lignende.

Les også: Dårlig vannkvalitet påvirker varmeanlegget i bygget ditt

2.     Ekspansjonskar på tappevannet 

I henhold til den siste versjonen av Varmenormen fra 2017, kreves det at alle anlegg for varmt tappevann være utstyrt med anordning for opptak av vannet, med utvidelse ved oppvarming.

Med andre ord, på grunn av den velkjente egenskapen der vann utvider seg når det blir oppvarmet, vil det viktig å inkludere ekspansjonskar systemene. Ekspansjonskar fungerer som en nødvendig buffer for å håndtere økningen i volument av vann når det går fra en lavere temperatur til en høyere. Uten dette viktige elementet ville overdreven trykkoppbygging kunne føre til skader på rør, ventiler eller til og med varmtvannsbrederen.

På denne måten kan dere unngå kostbare reparasjoner og sikre av varmtvannsforsyningen er stabil og effektiv. 

3.     Flere stoppekraner

Selv om én hovedstoppekran er et viktig krav ifølge TEK17, er det likevel klokt å tenke på å inkludere flere stoppekraner i rørsystemet. Dette tillegget gir dere ikke bare en ekstra sikkerhetsmargin, men gir også en betydelig økning i funksjonaliteten og bekvemmeligheten i vannforsyningssystemet.

Å ha flere stoppekraner gir dere den praktiske fordelen av å kunne seksjonere røropplegget i unike deler av bygningen. Dette betyr at i tilfelle uventede situasjoner oppstår, for eksempel en vannlekkasje eller behovet for reparasjoner, kan du isolere og stenge av en bestemt rørledning – uten å påvirke vannforsyningen til hele bygningen.

Les også: Slik begrenser du risikoen for lekkasjer i bygget ditt

4. Unngå støy fra avløpsrør og sanitærinstallasjoner

Denne delen av planlegging og konstruksjon kan ofte bli oversett i de tidlige stadiene av et byggeprosjekt, og før man faktisk begynne å bruke bygningen. Imidlertid kan støyen, som surkling og boblelyder, som kommer fra avløpsinstallasjonene fort bli forstyrrende og plagsomme når bygget blir tatt i bruk. Dette selv om de kun forekommer noen ganger og ikke er spesielt høye. 

Toleransen for (u)lyder varierer fra person til person. De fleste av oss foretrekker imidlertid å jobbe med et behagelig lydnivå, uten forstyrrende og sporadiske lyder som fort kan irritere oss. 

God planløsning er derfor viktig. Tenk nøye gjennom valg av føringsveier og velg støysvake avløpsrør. Kanskje er tilleggsisolering mot støy aktuelt.

Les også: Slik unngår du støy fra rør

5. Fleksibel varmeløsning

Sist, men ikke minst: Planlegg for fleksibilitet. Med TEK-17 kom også muligheten til økt bruk av elektrisk oppvarming av bygg. Likevel er det viktig å legge til rette for en fleksibel løsning.

Velger du å satse utelukkende på elektrisk oppvarming, blir driften også mer sårbar hvis strømmen plutselig uteblir (noe vi av erfaring vet skjer), eller hvis strømprisene skyter i været. Går du derimot for varmegjenvinning der det er mulig, og velger miljøvennlige varmekilder som bergvarme, solvarme, nær- eller fjernvarme, blir bygget langt bedre rustet for framtiden og uforutsette hendelser.

Les mer: Hvilken varmekilde bør jeg velge som spisslast?

Har du spørsmål knyttet til VVS i næringsbygg eller offentlige bygg? Sjekk ut temasiden vår hvor vi har samlet mye relevant informasjon på ett sted. New Call-to-action

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak, VVS-installasjoner


Baard Aas's photo

Av: Baard Aas

Baard Aas jobber som daglig leder i VB Lunder & Aas Rørleggerservice AS på Jessheim. Han er utdannet rørlegger, rørleggermester og fagingeniør VVS. Læretid var hos J. Werner & Søn. Senere ble han rørlegger, serviceansvarlig og prosjektleder hos Werner-Winther i Oslo. Deretter tok han Mesterbrev som rørlegger og Teknisk fagskole, VVS linjen. Baard har i tillegg studert ved Statens yrkespedagogiske høgskole og jobbet på Jessheim videregående skole med undervisning i rørfag, som hovedlærer og som studieinspektør. Baard er medlem i Prøvenemda for rørleggerfaget, styreformann i Romerike opplæringskontor for rørleggere, og har flere styreverv.

Følg på Facebook

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg