Fem viktige VVS-funksjoner du må ta hensyn til i ditt nye næringsbygg

Av Baard Aas 8. februar 2018

VB Viktige funksjoner i VVS-anlegg-232563-edited.jpg

Skal du planlegge eller prosjektere VVS-anlegg i nytt bygg, er det en rekke forhold å ta hensyn til. Jeg regner med at du er opptatt av at både oppvarming og vannforbruk skal være energiøkonomisk - for det skal det jo i nye bygg! I enkelte tilfeller kan dette fokuset fort overskygge mindre detaljer. Detaljer som likevel er viktige for at bygget ditt skal fungere i henhold til lovverk, og være brukervennlig. Jeg har tatt for meg fem eksempler på større og mindre VVS-funksjoner du ikke må glemme.

I Tek17, § 15-5 finner du flere krav til innvendige vann- og avløpsinstallasjoner som blant annet går på å sikre at vannkvaliteten ikke blir dårlig og at tilbakestrømning av forurenset vann ikke skjer.  Dette skal tilbakeslagsventiler sørge for:

1. Tilbakeslagsventiler

Utvilsomt en detalj, men ikke desto mindre viktig: Du må påse at tilbakeslagsventiler blir montert der det er nødvendig slik at dere unngår å få forurenset vann tilbake i rørene til det kommunale nettet.

I tillegg er det viktig med tilbakeslagsventiler i forbindelse med installasjon av utstyr som oppvaskmaskiner og vaskemaskiner, og annet spesialutstyr også:

Tilbakeslagsventiler skal installeres der det tappes vann til slangekraner, bekkenspylere, utslagsskåler, kjelinstallasjoner, vaskeautomater, elektroanlegg og lignende.

2.     Ekspansjonskar på tappevannet 

I følge den siste versjonen av Varmenormen (2017), skal alle anlegg for varmt tappevann være utstyrt med anordning for opptak av vannet, med utvidelse ved oppvarming. Sagt på en annen måte: På grunn av at vannet ekspanderer når det varmes opp, er det nødvendig med ekspansjonskar.

3.     Flere stengekraner

Én hovedstoppekran er vel og bra – og også nødvendig i følge TEK 17. Likevel er det smart å seksjonere røropplegget og ha flere stengekraner. Skulle det oppstå situasjoner hvor det blir behov for å stenge vannet, gir det stor fleksibilitet i å kunne stenge en rørledning uten å stenge i hele bygget.

Les også: TEK17 er i bruk! Tre viktige endringer som gjelder vann i bygg.

Og apropos rør, du må ikke glemme å forebygge støy heller:

4. Unngå støy fra avløpsrør og sanitærinstallasjoner
Lett å overse på planleggingsstadiet, og før bygget blir tatt i bruk. Men når hverdagen kommer kan surkling fra rør og boblelyder fra avløpsinstallasjoner fort bli forstyrrende selv om lydene bare høres innimellom, og kanskje ikke spesielt høyt heller.

Toleransen for (u)lyder varierer fra person til person, men de fleste av oss liker å jobbe med et behagelig lydnivå, og ikke med sporadiske lyder som irriterer oss. God planløsning er derfor viktig. Tenk nøye gjennom valg av føringsveier og velg støysvake avløpsrør. Kanskje er tilleggsisolering mot støy aktuelt.

5. Fleksibel varmeløsning
Sist, men ikke minst: Planlegg for fleksibilitet. Med TEK-17 kom også muligheten til økt bruk av elektrisk oppvarming av bygg. Likevel er det viktig å legge til rette for en fleksibel løsning. Velger du å satse utelukkende på elektrisk oppvarming, blir driften også mer sårbar hvis strømmen plutselig uteblir (noe vi av erfaring vet skjer), eller hvis strømprisene skyter i været. Går du derimot for varmegjenvinning der det er mulig, og velger miljøvennlige varmekilder som bergvarme, solvarme, nær- eller fjernvarme, blir bygget langt bedre rustet for framtiden og uforutsette hendelser.

Les mer: Hvilken varmekilde bør jeg velge som spisslast?

Har du spørsmål knyttet til VVS i næringsbygg eller offentlige bygg? Sjekk ut temasiden vår hvor vi har samlet mye relevant informasjon på ett sted. Last gjerne ned e-boken Gode råd om vann i næringsbygg også. Her finner du mange nyttige tips du kan få bruk for! New Call-to-action

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak, VVS-installasjoner


Baard Aas's photo

Av: Baard Aas

Baard Aas jobber som daglig leder i VB Lunder & Aas Rørleggerservice AS på Jessheim. Han er utdannet rørlegger, rørleggermester og fagingeniør VVS. Læretid var hos J. Werner & Søn. Senere ble han rørlegger, serviceansvarlig og prosjektleder hos Werner-Winther i Oslo. Deretter tok han Mesterbrev som rørlegger og Teknisk fagskole, VVS linjen. Baard har i tillegg studert ved Statens yrkespedagogiske høgskole og jobbet på Jessheim videregående skole med undervisning i rørfag, som hovedlærer og som studieinspektør. Baard er medlem i Prøvenemda for rørleggerfaget, styreformann i Romerike opplæringskontor for rørleggere, og har flere styreverv.

Følg på Facebook

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg