5 tegn på at varmeanlegget er feil innregulert

Av Jostein Larsen 21. desember 2023

innregulering av varmeanlegg og kjøleanlegg i bygg og næringsbygg VB rørlegger

Dårlig innregulering av varme- og kjøleanlegg kan få store konsekvenser, både for økonomi og trivsel. Mistenker du at varmeanlegget i bygget ditt er feil innregulert? Her er fem tegn på at du har helt rett.

Men aller først noen viktige punkter som du også bør ha med deg: 

  • Alle bygg med varme- og/eller kjøleanlegg skal ha en innreguleringsrapport. Finnes det ingen dokumentasjon på dette, er det lite trolig at innregulering er utført. 
  • Riktig innregulering øker komforten for brukerne og reduserer kostnadene til oppvarming med 10-15 prosent.
  • Senker du middeltemperaturen i bygget med 1 ºC vil oppvarmingskostnaden reduseres med 5-7 prosent. Til sammenligning: Å kjøle ned 1 ºC koster cirka 3 ganger så mye som å varme opp!

1. Høyt energiforbruk

Den første indikasjonen på et dårlig innregulert varmeanlegg, er et energiforbruk som er høyere enn hva du kan forvente i bygget. Her kan energimåleren gi deg svaret. Les av forbruket jevnlig på denne, og sammenlign med forbruket bygget burde ha. Hvor høyt energiforbruk bygget burde ha, avhenger blant annet av energikilde, energispreder, årstid, byggets alder og hvor i landet bygget er. Husk også å ta høyde for bruksendringer. 

Overforbruk av energi har negative konsekvenser både for miljøet og for din driftsøkonomi. Er du usikker på om energiforbruket er for høyt? Gå gjennom de ulike målepunktene i bygget med jevne mellomrom, og noter deg forbruk fra gang til gang. Ved å samle historiske data, kan du enklere identifisere uregelmessigheter i ditt forbruk.

Les også: Hvordan kan jeg gjenvinne varme i næringsbygg?

2. For varmt

Et annet forhold som kan indikere feil innregulering, er at det føles for varmt i noen deler eller soner i bygget, sammenlignet med andre. Et for høyt temperaturnivå henger typisk sammen med opplevelsen av "dårlig luft". 

3. For kaldt

Det er for kaldt i bygget, og konsekvensene er de samme som i punkt 1. Du sparer kanskje energikostnader, men du vil sjelden dra andre fordeler av for lave temperaturer i ditt bygg. Temperaturer som ligger for høyt eller lavt vil gi misfornøyde brukere.

Les også: Effektiv og kostnadsfri kjøling med varmepumpe og energibrønn

4. Ulike temperaturer i ulike rom

Ulike temperaturer i ulike rom i bygget kan også skyldes feil innregulering. Dette kommer ofte av feil vannmengde til radiatorene. Slike tilfeller gir svært lite effektiv energiutnyttelse.

Last ned e-bok: Grønt skifte i næringsbygg - velg miljøvennlig varme »

5. Surklelyder

«Surklelyder» fra radiatorer og rørsystem skyldes gjerne luft i rørsystemet. Dette vil hindre vanngjennomstrømning i anleggene. Luft i varme- og kjøleanlegg vil også kunne medføre andre problemer som innvendig groing, korrosjon og ubalanse i effekten som avgis.

Kort sagt skal det ikke forekomme luft i varme- og kjøleanlegg, og det må derfor gjøres tiltak for å få anlegget luftfritt.

(6. Klaging)

"Brrr, det er så kaldt her!" – "Synes det er varmt, jeg altså."  – "Hva er den lyden? Den er så irriterende!" . Klaging er også en indikasjon på at noe er feil. Når temperatur og luft er et gjennomgående samtaletema blant brukerne av bygget. Der noen tar med seg ullpledd på jobben, klager andre over hodepine. Da er det på tide å sjekke varme- og kjøleanlegget skikkelig. Et riktig innregulert anlegg vil, i tillegg til betydelig energireduksjon, gi et godt og stabilt inneklima, som igjen gir fornøyde brukere – med færre helseplager.

Les også: 4 tiltak for et mer energieffektivt bygg

Sikre at innreguleringen blir gjort riktig

Kalibrering av VVS-anlegg er ikke en del av noen formell fagutdannelse, men en ekspertise som læres i arbeidslivet. Gjennom praktisk erfaring og internopplæring i teknisk bygningskunnskap, blir stadig flere rørleggere "VVS-teknikere" som kan se hvordan ulike forhold i bygget (for eksempel isolasjon, vinduer, K-verdier) påvirker varme, kjøling og ventilasjon.

Innregulering er et område som påvirkes av mange faktorer, og derfor bør du overlate jobben til en fagperson. Å skru litt "her og der" på anlegget på egenhånd, kan fort gjøre problemene både større og unødvendig dyre.

I en tid hvor det snakkes mye om et grønt skifte, reduserte karbonavtrykk og mulige tiltak – for å ikke snakke om dyr strøm, så står energieffektivisering sentralt. Å sørge for et varme- og kjøleanlegg som er godt innregulert, er etter min mening et enkelt klima- og strømtiltak de fleste byggeiere og driftsansvarlige bør kunne sette "check" på. 

Vil du lese mer om miljøvennlige varmeløsninger eller drift og vedlikehold? Last ned e-boken vår og besøk temasiden vår Drift, vedlikehold og service av VVS-anlegg

New Call-to-action

Temaer: Drift og vedlikehold, Miljøvennlig varme og energitiltak


Jostein Larsen's photo

Av: Jostein Larsen

Jostein jobber for VB Harald Larsen Rørlegger på Støren i Sør-Trøndelag. Han begynte i lære i 2004, tok svennebrev i 2006 og har jobbet som rørlegger siden. Jostein er aktiv både i naturen og på Instagram, hvor han også deler bilder fra sin rørleggerhverdag. VB fikk Jostein med på blogglaget våren 2017.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg