5 indikasjoner på at varmeanlegget er feil innregulert

Av Bjarte Bjelkarøy 8. november 2016

Fem indikasjoner på at varmeanlegget er feil innregulert.

Mistenker du at varmeanlegget i bygget ditt er feil innregulert? Her er fem indikasjoner på at du har helt rett.

Men aller først noen viktige punkter som du også bør ha med deg: 

Det skal foreligge en innreguleringsrapport på alle bygg med varme- og/eller kjøleanlegg. Finnes det ingen dokumentasjon på dette, er det lite trolig at innregulering er utført. 

Et innregulert varme- og kjøleanlegg vil levere riktig mengde energi på rett sted. Riktig innregulering øker komforten for brukerne og reduserer kostnadene til oppvarming med 10-15 prosent. Ved senkning av middeltemperaturen i bygget med 1 ºC vil oppvarmingskostnaden reduseres med 5-7 prosent. Til sammenligning: Å kjøle ned 1 ºC koster ca 3 ganger så mye som å varme opp!

1. Høyt energiforbruk

Den første indikasjonen på et dårlig innregulert varmeanlegg, er et høyere energiforbruk enn hva du kan forvente i bygget. Energimåleren kan gi deg svaret. Les av forbruket jevnlig på denne, og sammenlign med forbruket bygget burde ha. Hvor høyt energiforbruk bygget burde ha, avhenger blant annet av energikilde, energispreder, alderen på ditt bygg, årstid og hvor i landet bygget er.

Overforbruk av energi har både negative konsekvenser både for miljøet og for din driftsøkonomi. Er du usikker på om energiforbruket er for høyt? Gå gjennom de ulike målepunktene i bygget med jevne mellomrom, og noter deg forbruk fra gang til gang. Ved å samle historiske data, kan du enklere identifisere uregelmessigheter i ditt forbruk.

2. For varmt

Et annet forhold som kan indikere feil innregulering, er at det føles for varmt i noen deler eller soner i bygget, sammenlignet med andre. Et for høyt temperaturnivå henger typisk sammen med opplevelsen av "dårlig luft". 

3. For kaldt

Det er for kaldt i bygget, og konsekvensene er de samme som i punkt 1. Du sparer kanskje energikostnader, men du vil sjelden dra andre fordeler av for lave temperaturer i ditt bygg. Temperaturer som ligger for høyt eller lavt vil gi misfornøyde brukere. 

 

4. Ulike temperaturer i ulike rom

En siste indikasjon på feil innregulering, er ulike temperaturer i ulike rom i bygget. Dette kommer ofte av feil vannmengde til radiatorene. Slike tilfeller gir svært lite effektiv energiutnyttelse.

Dårlig innregulering av varme- og kjøleanlegg kan få kostbare konsekvenser, som høyt energiforbruk og opplevelse av bygget ditt som et lite attraktivt leieobjekt. Et ukomfortabelt inneklima kan gi utslag for brukerne i form av ineffektivitet, motivasjonsmangel og mistrivsel. Det kan også føre til helseplager, og i ytterste konsekvens, høyere sykemeldingsgrad. 

5. Surklelyder

«Surklelyder» fra radiatorer og rørsystem skyldes gjerne luft i rørsystemet. Dette vil hindre vanngjennomstrømning i anleggene. Luft i varme- og kjøleanlegg vil også kunne medføre andre problemer som innvendig groing, korrosjon og ubalanse i effekten som avgis.

Kort sagt skal det ikke forekomme luft i varme- og kjøleanlegg, og det må derfor gjøres tiltak for å få anlegget luftfritt.

(6. Klaging)

"Brrr, det er så kaldt her!", "Synes det er varmt, jeg altså." , "Hva er den lyden? Den er så irriterende!" Klaging er også en indikasjon på at noe er feil. Når temperatur og luft er et gjennomgående samtaletema blant brukerne av bygget, og noen tar med seg ullpledd på jobben mens andre klager over hodepine, er det på tide å få sjekket varme- og kjøleanlegget skikkelig. Et riktig innregulert anlegg vil, i tillegg til betydelig energireduksjon, gi et godt og stabilt inneklima, som igjen gir fornøyde brukere.

Les også: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

Sikre at innregulering gjøres riktig

Kalibrering av VVS-anlegg er ikke en del av noen formell fagutdannelse, men en ekspertise som læres i arbeidslivet. Gjennom praktisk erfaring og internopplæring i teknisk bygningskunnskap, blir stadig flere rørleggere "VVS-teknikere" som kan se hvordan ulike forhold i bygget (for eksempel isolasjon, vinduer, K-verdier) påvirker varme, kjøling og ventilasjon. Innregulering er et område som påvirkes av mange faktorer, og derfor bør du overlate jobben til en fagperson. Å skru litt "her og der" på anlegget på egenhånd, kan fort gjøre problemene både større og unødvendig dyre.

Vil du lese mer om miljøvennlige varmeløsninger eller drift og vedlikehold? Last ned e-boken vår og besøk temasiden vår Drift, vedlikehold og service av VVS-anlegg

New Call-to-action

Temaer: Varme, Drift og vedlikehold, Varmeløsning, Energitiltak


Bjarte Bjelkarøy's photo

Av: Bjarte Bjelkarøy

Bjarte Bjelkarøy jobber som faglig leder og personalansvarlig i VB VoldenTollefsen, avdeling Egersund. Han har jobbet hos VoldenTollefsen siden 1988, først som lærling og deretter som rørlegger i 15 år. Gikk teknisk fagskole i 2003 og 2004 og fikk mesterbrevet i 2006. Han har siden jobbet som faglig leder hvor han har styrt 20 rørleggere som driver med alt fra servicearbeider til større prosjekter. Han har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Rogaland i flere år. Han er også styreleder for Rørentreprenørene Norge avd. Rogaland.

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle