Serviceavtale på sprinkleranlegg: Hvilke krav skal du stille?

Av Håkon Rognstad 25. mai 2023

Service på sprinkleranlegg

Har du et sprinkleranlegg i bygget ditt? Som byggeier er du ansvarlig for at anlegget blir sjekket jevnlig, og at de som gjør dette, er kvalifiserte for jobben. Her er en oversikt over kravene du bør stille til kontroll og vedlikeholdspartner. 

En serviceavtale på sprinkleranlegg vil i praksis være et samarbeid mellom byggets driftsansvarlig, sprinklerkontrollør og sprinklertekniker. Sistnevnte kan være en rørlegger med spesialkompetanse på sprinkleranlegg.

Les også: Sprinkleranlegg: Forskjeller på tørranlegg, glykolanlegg og våtanlegg

Hvem har ansvar for hva?

Byggeier er, ifølge Forskrift om brannforebygging, den som er ansvarlig for at sprinkleranlegget i bygget er godkjent i utgangspunktet. Vedkommende har også hovedansvaret for at sprinkleranlegget jevnlig blir kontrollert og vedlikeholdt. I praksis er det som regel byggets driftsansvarlig som har ansvaret for at alt fungerer som det skal.   

Byggeier er videre den som er ansvarlig for at installasjon og ettersyn av slokkesystemer utføres av kvalifisert personell. Som regel er det byggets driftsansvarlig som sørger for å sette riktige folk på jobben.

En sprinkelkontrollør gjennomfører kontroller på anlegget, mens en sprinkelteknikker utfører den jevnlige servicen og informerer driftsansvarlig dersom noe må fikses, byttes eller forbedres.

Krav til årlig kontroll av sprinkleranlegg

Kontroll av sprinkleranlegg skal skje etter bestemte krav og føringer. Derfor er det noen punkter som alltid må være med i en kontroll- og serviceavtale:

Forskrift om brannforebygging krever at en sertifisert, FG-godkjent kontrollør sjekker sprinkleranlegget grundig en gang i året. I denne kontrollen inngår normalt en hel del kontrollpunkter, blant annet:

  • Vurdering av hvor godt sprinkleranlegget vil fungere ved brann, sett opp mot byggets praktiske bruk
  • Sjekk av sprinklersentral og funksjonskontroll
  • Sjekk av rør og dyser i anlegget
  • Test av alarmer
  • Test av feilsignal
  • Måling av tilgjengelig vannmengde og resttrykk til anlegget
  • Test av fjerntliggende prøveventil

Les mer: Veldig mange sprinkleranlegg har ikke hatt lovpålagt kontroll

Den som utfører kontroll på sprinkleranlegg skal registrere en kontrollrapport i en egen database kalt FG-kontroll (tidligere ESS). I denne databasen skal informasjon om bygg og eier, prosjekteringen av brannslokkeanlegget og den kontrollen som blir utført, registreres.

Utvidet kontroll hvert tredje år

Hvor ofte anlegget bør kontrolleres utover den årlige sjekken, avhenger i stor grad av hvordan bygget brukes, og hvordan det står til med de fysiske forholdene i bygget. De fleste anlegg vil ha godt av en mer omfattende kontroll rundt hvert tredje år, noe vi derfor anbefaler. I tillegg er det krav om spesiell kontroll av anlegg som er mer enn 25 år gamle.

Krav til vedlikehold av sprinkleranlegg

Med vedlikehold menes løpende tilsyn, reparasjoner, utskiftinger, utbedringer og service på sprinkleranlegget, slik at det fungerer som det skal. Slikt vedlikehold skal utføres av personell med spesialkompetanse. 

Vedlikeholdet skal videre utføres etter anbefalinger fra utstyrsleverandør. I dette inngår å:

  • Kontrollere at funksjonene i ventiler og pressostater i anlegget (overvåknings- og alarmpressostater) virker som de skal.
  • Åpne sprinklerventiler med jevne mellomrom og kontrollere dem innvendig.
  • Skifte pakninger ved behov.
Det stilles størst krav til vedlikehold av tørrventiler.

Glykolanlegg skal kontrolleres med tanke på frostsikring. I tillegg er det viktig å utføre funksjonstester på alarmer og feilsignal.

Det er ikke noe fasitsvar på hvor ofte en må gjennomføre service. I NS-EN 12845:2015+A1:2019 er det oppsett som viser godkjent vedlikehold av anlegget. På et anlegg bygget etter denne standarden er det krav til mer omfattende tilsyn hvert kvartal, og enda mer omfattende hvert halvår.

I mange tilfeller utfører byggherre kvartalsvis service selv og leier inn kvalifisert personell til halvårlig service. Byggherres kompetanse og kompleksiteten til anlegget avgjør servicegraden, men husk uansett å dokumentere alt som blir gjort.

Egenkontroll og tilsyn

Du kan selv utføre enklere ettersyn og egenkontroll på sprinkleranlegget. Egenkontroll innebærer blant annet å sjekke trykket i anlegget, helst en gang i uken, og å passe på at ventilene står i riktige posisjoner. Last gjerne ned sjekklisten for egenkontroll av sprinkleranlegg.

Det er personell fra brannvesenet som utfører tilsyn og du får varsling når ditt anlegg står for tur. Når brannvesenet dukker opp, er det lurt om du på forhånd har funnet fram dokumentasjonen som viser at du gjennomfører kontroller og vedlikehold på anlegget. De vil nemlig etterspørre dette.

Bruksendringer kan påvirke kravene

Har du gjort endringer i bygget som påvirker hvordan bygget brukes siden siste kontroll? Kanskje satt opp en ny vegg, endret bruken av et rom, eller montert ny innredning? Slike endringer kan endre kravene til sprinkleranlegget.

La oss si at du for eksempel har montert reoler i lokalene siden forrige kontroll, og disse går opp til taket. Da må du være sikker på at reolene ikke er til hinder for slokking når det brenner. Det er viktig å sikre at sprinklene får spredd vann der de skal, i full radius. Høyde på oppbevaring og lagring er en viktig faktor ved vurdering av sprinkleranleggets egenskaper, og derfor er det også egne krav til dette når anlegget skal godkjennes.

Hva koster en serviceavtale på sprinkleranlegg?

Det er vanskelig å gi en konkret eller veiledende pris på en serviceavtale. Prisen avhenger av type bygg, størrelse, antall sprinkelventiler – for å nevne noe. Hva og hvor ofte det skal gjøres, vil i stor grad avgjøre hvor lang tid jobben tar og tidsbruk er som regel det viktigste grunnlaget for prisberegning. Er det lang reisevei for den kvalifiserte fagpersonen som skal utføre servicen, kommer mest sannsynlig reisekostnadene i tillegg.

Du kan derimot inngå en avtale med din servicepartner om å betale en fast årlig pris, eller at du blir fakturert per oppdrag. 

Husk – Dokumenter utført service, slik at den som kontrollerer anlegget vet at det er en fast avtale og at service er utført.

Les også: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren 

Service på tåkeanlegg

Dersom det er snakk om et tåkeanlegg og ikke et konvensjonelt sprinkleranlegg, vil mange av kravene til kontroll og vedlikehold være de samme, men service på tåkeanlegg krever mer teknisk kompetanse. Service på tåkeanlegg vil derfor vanligvis være noe dyrere.

New call-to-action

Denne artikkelen ble første gang publisert 12. januar 2017 av Svein Heggebø, men har siden blitt oppdatert, redigert og publisert under ny forfatter.

Temaer: Drift og vedlikehold, Brann og sikkerhet


Håkon Rognstad's photo

Av: Håkon Rognstad

Håkon Rognstad jobber er daglig leder og prosjekteringsansvarlig for VB Rognstad VVS. Her har han jobbet siden 1993, først som lærling og deretter som rørlegger i 10 år. Håkon fikk mesterbrevet i 1997 og tok videre utdanning innen prosjektering og utførelse av gassteknikker og sprinkler i 2015. Han er FG-godkjent for sprinkler og gass, for kontrollerende, prosjektering og utførelse, og innehar sentral godkjenning i klasse 3 for VVS-fagene. Som daglig leder og prosjekteringsansvarlig, styrer Håkon 10 rørleggere og leder større prosjekter innen VVS for proffkunder. Alle prosjekt og oppdrag utføres uten bistand av eksterne konsulenter.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New call-to-action

Siste innlegg