Serviceavtale på sprinkleranlegg: Hvilke krav skal du stille?

Av Svein Heggebø 9. mai 2019

Bilde: Shutterstock. Disse kravene bør du stille til en serviceavtale på sprinkleranlegg.

Har du et sprinkleranlegg i bygget ditt? Som byggeier er du ansvarlig for at anlegget blir sjekket jevnlig, og at de som gjør dette er kvalifiserte for jobben. Her er en oversikt over kravene du bør stille når du skal la en ekstern servicepartner kontrollere og vedlikeholde sprinkleranlegget ditt. 

En serviceavtale på sprinkleranlegg vil i praksis være et samarbeid mellom byggets driftsansvarlig, en sprinklerkontrollør og en sprinklertekniker. En sprinklertekniker kan være en rørlegger med spesialkompetanse på sprinkleranlegg.

LES OGSÅ: Sprinkleranlegg: Forskjeller på tørranlegg, glykolanlegg og våtanlegg

Hvem har ansvar for hva?

Byggeier er, ifølge Forskrift om brannforebygging, den som står ansvarlig for at sprinkleranlegget i bygget er godkjent i utgangspunktet, og den som har hovedansvaret for at sprinkleranlegget blir kontrollert og jevnlig vedlikeholdt. I praksis er det som regel byggets driftsansvarlig som har ansvaret for at alt er i orden.   

Byggeier er videre den som er ansvarlig for at installasjon og ettersyn av slokkesystemer utføres av kvalifisert personell. Igjen - i praksis - er det som oftest byggets driftsansvarlig som sørger for å sette riktige folk på jobben.

En sprinklerkontrollør gjennomfører kontroller på anlegget, mens en sprinklertekniker utfører den jevnlige servicen og informerer driftsansvarlig dersom noe må fikses, byttes eller gjøres bedre.

Krav til kontroller

Kontroll av sprinkleranlegg skal skje etter bestemte krav og føringer. Derfor er det noen punkter som må alltid være med i en serviceavtale:

Årlig kontroll

Forskrift om brannforebygging krever at en sertifisert, FG-godkjent kontrollør sjekker sprinkleranlegget grundig en gang i året. I denne årlige kontrollen inngår normalt en hel del kontrollpunkter, blant annet:

  • Vurdering av hvor godt sprinkleranlegget vil fungere ved brann, sett opp mot byggets praktiske bruk
  • Sjekk av sprinklersentral og funksjonskontroll
  • Sjekk av alle rør og dyser i anlegget
  • Test av alarmer
  • Måling av tilgjengelig vannmengde og resttrykk til anlegget

Dokumentasjon av utførte kontroller

Den som utfører kontroll på sprinkleranlegg skal registrere en kontrollrapport i en egen database kalt Elektronisk System for Sprinkleranlegg (ESS).

Utvidet kontroll hvert tredje år

Hvor ofte anlegget bør kontrolleres utover den årlige sjekken, avhenger i stor grad av hvordan bygget brukes, og hvordan det står til med de fysiske forholdene i bygget ellers. De fleste anlegg vil ha godt av en mer omfattende kontroll cirka hvert tredje år, og det er også vår anbefaling.

Krav til vedlikehold

Med vedlikehold menes løpende tilsyn, reparasjoner, utskiftinger, utbedringer og service på sprinkleranlegget, slik at det fungerer som det skal. Slikt vedlikehold skal, som tidligere nevnt, utføres av personell med spesialkompetanse, for eksempel rørleggere med såkalt «blått» kompetansebevis. 

Vedlikehold skal utføres etter anbefalinger fra utstyrsleverandør. I dette inngår å kontrollere at funksjonene i ventiler og såkalte pressostater i anlegget (overvåknings- og alarmpressostater) virker som de skal. Sprinklerventiler skal åpnes med jevne mellomrom og kontrolleres innvendig, og pakninger skal skiftes ved behov. Det stilles størst krav til vedlikehold av tørrventiler.

Glykolanlegg skal kontrolleres med tanke på frostsikring, og funksjonstester skal utføres på alarmer.

Egenkontroll og tilsyn

Du kan selv utføre enklere ettersyn og egenkontroll på sprinkleranlegget. Egenkontroll innebærer blant annet å sjekke trykket i anlegget, helst en gang i uken, og å passe på at ventilene står i riktige posisjoner.  Last gjerne ned sjekklisten for egenkontroll av sprinkleranlegg.

Tilsyn på sprinkleranlegget gjøres av personell fra brannvesenet. Du får varsling når det er ditt anlegg som er valgt ut for kontroll. Når brannvesenet dukker opp, bør du ha funnet fram dokumentasjonen som viser at du gjennomfører kontroller og vedlikehold på anlegget. Brannvesenet vil nemlig etterspørre dette.

Bruksendringer kan påvirke kravene

Har du gjort endringer i bygget siden siste kontroll som påvirker hvordan bygget brukes? For eksempel satt opp en ny vegg, endret bruken av et rom, eller montert ny innredning? Slike endringer kan endre kravene til sprinkleranlegget også.

Et eksempel kan være at du har montert reoler i lokalene siden siste kontroll, og disse går opp til taket. Da må du være sikker på at reolene ikke er til hinder for slokking når det brenner. Det er viktig å sikre at sprinklene får spredd vann der de skal, i full radius. Høyde på oppbevaring og lagring er en viktig faktor ved vurdering av egenskapene til sprinkleranlegget, og derfor er det også egne krav til dette når anlegget skal godkjennes.

Hva koster en serviceavtale?

Det er vanskelig å si noe konkret eller veiledende om prisen på en serviceavtale. Prisen avhenger av type bygg, størrelse, antall sprinklerventiler - for å nevne noe. Hva som skal gjøres og hvor ofte det skal gjøres, vil i stor grad avgjøre hvor lang tid jobben tar, og tidsbruk er som regel det viktigste underlaget for beregning av pris. Er det langt å dra til bygget ditt for en kvalifisert fagmann som skal utføre service, kan det være at du også må dekke reisekostnader.  

Du kan inngå avtale med din servicepartner om å betale en fast årlig pris, eller du kan avtale at leverandør fakturerer deg per oppdrag. Til syvende og sist er det opp til deg som oppdragsgiver og din leverandør å finne den beste formen på både avtalen og samarbeidet. 

LES OGSÅ: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren 

Service på tåkeanlegg

Dersom det er snakk om et tåkeanlegg og ikke et konvensjonelt sprinkelanlegg, vil mange av kravene til kontroll og vedlikehold være de samme, men service på tåkeanlegg krever mer teknisk kompetanse. Normalt vil det derfor være noe dyrere med service på tåkeanlegg.

New call-to-action

Denne artikkelen ble første gang publisert 12. januar 2017, men har siden blitt oppdatert og redigert.

Temaer: Drift og vedlikehold, Sprinkleranlegg, Brannsikring


Svein Heggebø's photo

Av: Svein Heggebø

Svein Heggebø jobber som faglig leder hos VB Tekniske. VB Tekniske eies av VB, og leverer tekniske tjenester til både medlemsbedrifter og bedrifter utenfor kjeden. Svein er utdannet ingeniør og har tidligere jobbet som prosjektleder i Skår VVS, prosjektingeniør i rådgiverselskapet VVS Prosjekt Førde (nå oppkjøpt av Norconsult), og avdelingsleder og markedsansvarlig i GK Norge, avdeling Førde. I 2010 var han med på å starte VB Tekniske, og jobbet som daglig leder ut 2016. Svein har FG-godkjenning for sprinklerprosjektering og kontroll både etter NS-EN 12845 og NFPA-13.

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle