Veldig mange sprinkleranlegg har ikke hatt lovpålagt kontroll

Av Håkon Rognstad 23. november 2023

shutterstock_536665051-886023-edited.jpg

Det er dessverre få sprinkleranlegg som blir kontrollert årlig slik de skal i henhold til lovverket. Mer enn halvparten av anleggene har aldri blitt kontrollert i det hele tatt. Men hva sier egentlig kravene – og hva skjer hvis en dropper kontrollen?

La oss begynne med å se litt på ansvaret knyttet til slike kontroller:

Byggeier er i henhold til brann- og eksplosjonsvernloven (§6) ansvarlig for at kontroll av sprinkleranlegg blir gjennomført. Dette er ikke et ansvar som kan overlates til leietagere. Et anlegg som er kontrollert og funnet i orden, redder både liv og verdier – det viser all erfaring fra branntilløp.

Rutinene knyttet til dette bør være på plass allerede i byggeprosessen. Forsikringsselskapenes Godkjennelsesnevnd (FG) har publisert en veileder for kontroll av faste automatiske slokkeanlegg, og følgende utdrag er verdt å merke seg:

«I byggeprosessen er det ansvarlig prosjekterende og utførende som har ansvar for at det er etablert rutiner for kvalitetssikring, som er tilstrekkelig for å ivareta krav som er gitt i, eller med hjemmel i, plan- og bygningsloven, standarder og andre bestemmelser som er relevant for anlegget

FG oppfordrer også til å involvere en uavhengig kontrollør i alle deler av byggeprosessen for å avdekke avvik før anlegget blir ferdigattestert og satt i drift.

Les også: Sprinkler: Hva er forskjellen på tørranlegg, glykolanlegg og våtanlegg?

Årlig kontroll av sprinkleranlegg

Selv om anlegget ditt i orden fra start, er det ditt ansvar å være sikker på at det fungerer optimalt til en hver tid. Derfor er kontroller nødvendig. De skal foretas hvert år.

Kontrollen skal avdekke om:

  • sikkerhetsinnretningene fungerer hver for seg, og sammen med hverandre.
  • anlegget er riktig prosjektert i henhold til beskrivelser, forutsetninger og bruk.
  • det er gjort bygningsmessige ombygginger som gjør at anlegget ikke lenger tilfredsstiller kravene.
  • kravene til brannsikkerhet som gjelder for bygget er oppfylt.

Kontroll av automatiske slokkeanlegg skal gjennomføres av en kontrollør fra en virksomhet som er FG-godkjent. I tillegg skal kontrolløren være  FG-900 sertifisert. Det er også verdt å merke seg at den første kontrollen må utføres av andre enn de som hadde ansvaret for prosjektering og utførelse.

Rapporten du får etter at kontrollen er gjort, skal oppbevares som dokumentasjon i internkontrollen. I tillegg skal den også registreres i FG-kontroll. Registreringen er det kontrolløren, eller virksomheten han eller hun kommer fra, som tar seg av.

Les også: Hva gjør du når sprinkelanlegget ditt mangler dokumentasjon?

Konsekvenser av manglende kontroll

Men hva hvis kontrollen ikke blir gjennomført? Skulle det oppstå en brann, kan det føre til at forsikringspremien blir avkortet hvis sprinklerkravene ikke har blitt oppfylt. Da handler det om brudd på sikkerhetsforskriften. Kanskje vil også forsikringsselskapet kunne hevde at du har handlet grovt uaktsomt.

Det skal likevel sies at det i slike saker som regel må kunne påvises at skaden har blitt større enn den ville ha blitt om kontrollen var gjennomført.

Men er du egentlig villig til å ta en slik risiko? Konvensjonelle sprinkler- og vanntåkeanlegg skal redde liv og verdier. I verste fall kan det bli snakk om langt mer enn ødelagte verdier og avkortning i forsikringspremien – hvis liv også går tapt. Det er altså ingen grunn til å droppe kontrollen. I hvert fall ikke nå som du er kjent med kravene.

En annen konsekvens er at du kan få store vannskader hvis sprinklersentralen ikke fungerer og gir alarm hvis en feil skulle oppstå, eller at et sprinklerhode utløses når det ikke er mennesker til stede.

Flere årsaker til manglende kontroller

En vanlig årsak til at mange sprinkleranlegg ikke blir kontrollert, er nettopp manglende kunnskap om regler og krav. Noen dropper nok også kontrollene på grunn av kostnader. Men da har de kanskje ikke tenkt på at det er penger å spare på gjennomføre kontrollen – i form av redusert brannforsikring hvis alt er på stell. Kanskje skyldes utelatelsen en sammenblanding av service og vedlikehold; Man har kanskje fått gjennomført en service, men ingen har kontrollert at anlegget er funksjonsdyktig.

Hva skal en sprinklerkontroll omfatte i praksis?

I følge Forskrift om brannforebygging  skal det være en sertifisert kontrollør som skal sjekke sprinkleranlegget grundig en gang i året: Fungerer sprinkleranlegget godt nok ved brann – sett opp mot byggets praktiske bruk? I tillegg er dette bli å kontrollert:

  • sprinklersentral og funksjonskontroll
  • rør og dyser i anlegget
  • alarmer
  • tilgjengelig vannmengde og resttrykk i anlegget

I artikkelen Hvilke krav skal du stille til en serviceavtale på sprinkleranlegg? Kan du lese mer om dette, krav til vedlikehold og hvem som har ansvar for hva. I tillegg finner du gode råd og tips i vår e-bok om internkontrollen

Vi anbefaler også et besøk på temasiden vår Drift, vedlikehold og service av VVS-anlegg hvor vi har samlet mye relevant informasjon.New Call-to-action

Temaer: Brann og sikkerhet


Håkon Rognstad's photo

Av: Håkon Rognstad

Håkon Rognstad jobber er daglig leder og prosjekteringsansvarlig for VB Rognstad VVS. Her har han jobbet siden 1993, først som lærling og deretter som rørlegger i 10 år. Håkon fikk mesterbrevet i 1997 og tok videre utdanning innen prosjektering og utførelse av gassteknikker og sprinkler i 2015. Han er FG-godkjent for sprinkler og gass, for kontrollerende, prosjektering og utførelse, og innehar sentral godkjenning i klasse 3 for VVS-fagene. Som daglig leder og prosjekteringsansvarlig, styrer Håkon 10 rørleggere og leder større prosjekter innen VVS for proffkunder. Alle prosjekt og oppdrag utføres uten bistand av eksterne konsulenter.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New call-to-action

Siste innlegg