Hva gjør du når sprinkleranlegget ditt mangler dokumentasjon?

Av Kenneth Nilsen Fagerlid 22. mai 2020

VB_dokumentasjon_sprinkleranlegg

Vi får av og til henvendelser fra byggeiere, både kommunale og private, som har oppdaget at de ikke har dokumentasjon på sprinkleranlegget i bygget. I denne artikkelen kan du lese om hvordan du går fram hvis dette mangler i ditt bygg.

For å bevise at brannsikkerheten er tilstrekkelig i henhold til lover og forskrifter, er det nødvendig å kunne dokumentere at brannslukkeanlegget er i orden. Alle nye bygg skal leveres med FDV-dokumentasjon. Her skal blant annet informasjon om sprinkleranlegget være inkludert hvis det er installert. I eldre bygg er det dessverre ikke gitt at dokumentasjonen er på plass. En del byggeiere er rett og slett ikke klar over ansvaret de har for å sørge for at dette foreligger. Det samme gjelder for øvrig kontroller – både av nødlys og brannvarslingssystem generelt.

Hva bør nødvendig dokumentasjon inneholde?

 • Tegninger og relevant informasjon om bygget
 • Informasjon om anleggstype, brann- og risikoklasse
 • Angivelse av alle ventiler og instrumenter
 • Brukerinstruks for inspeksjon og kontroll
 • Oversikt over gjennomførte kontroller og eventuelle service- og vedlikeholdsarbeider
 • Oversiktsplan
 • Navn og kontaktinformasjon på personer som har med anlegget å gjøre

 

Slik går du fram hvis dokumentasjon på sprinkleranlegget mangler

Kontakt leverandøren

Det enkleste, og mest innlysende du bør gjøre, er selvfølgelig å kontakte leverandøren av anlegget. Har de gjort jobben sin, har de lagret dette og kan sende deg det.

Finn fram tegninger

Hvis det ikke er mulig å få tak i dokumentasjonen må du finne fram byggets tegninger, og deretter kontakte for eksempel VB Tekniske  som kan hjelpe deg med å utarbeide ny dokumentasjon på bakgrunn av tegningene.

Tegn inn alle komponenter

Rørleggeren vil da sjekke hele anlegget fysisk, måle dyser, og tegne inn alle komponenter. (Det er for øvrig stadig vanligere å scanne himlinger, fasader og lignende. Jobben utføres gjerne av egne firmaer som driver med akkurat dette.)

Foreta hydraulisk beregning

Når hele anlegget med alle komponenter er tegnet inn, blir det foretatt en hydraulisk beregning for å finne ut om anlegget er prosjektert i henhold til gjeldende sprinklerstandard for bygget. Sprinkleranleggets egenskaper må nemlig tilpasses byggets brannklasse og risikoklasse, samt krav i byggets brannkonsept.

Gjennomfør årlig FG-kontroll

Når alt det ovennevnte er på plass, kan anlegget FG-kontrolleres. Her er det smart å inngå årlig avtale for å sikre at alt blir kontrollert slik det skal i henhold til lovverket. Kontrollen må gjennomføres av en som er godkjent for denne oppgaven. Når kontrollen er gjennomført, skal kontrolløren registrere dette i ESS-databasen.

Hvis bruk av bygget og varesortiment endres

Enkelte bygg får nye leietakere innimellom, eller blir gjort om. Det kan medføre andre krav til brannslukkeanlegget. Det samme gjelder endring i varesortiment. Her er kjøpesentre en «versting», med stadig nye varer og omplassering av produkter. Den ene uken kan en butikk ha fullt av malingsspann på tilbud, mens uken etter blir malingen byttet ut med planker. Det er ikke alltid like lett å ta høyde for dette når et anlegg prosjekteres.

Er du som byggeier usikker på om det er prosjektert godt nok, eller er klar over at det har vært – eller kommer – store endringer, bør du kontakte en leverandør som er FG-godkjent, eller rørleggeren dere benytter. Det er ikke vanlig at alle rørleggere har denne kompetansen, men de har gjerne en samarbeidspartner som kan bistå.

Les også: Veldig mange sprinkleranlegg har ikke hatt lovpålagt kontroll.

Bygget skal ha en oversiktsplan

En oversiktsplan skal inngå i dokumentasjonen. Planen skal plasseres nær byggets hovedinngang eller et annet sted hvor den lett kan ses av brannvesenet eller andre som rykker ut ved en alarm. Planen skal vise:

 1. Anleggets nummer og plassering, tilhørende kontrollventilsett og hydraulisk alarmklokke
 2. Angivelse av alle områder som er inndelt i fareklasser, relevant fareklasse – og der det er aktuelt – største lagringshøyde
 3. Adskillelse av de ulike områdene ved hjelp av fargelegging eller skravering, og hvis brannvesenet krever det, angivelse av adkomstvei
 4. Plassering av alle sekundære stengeventiler

Les mer: Hvilke krav skal du stille til en serviceavtale på sprinkleranlegg?

Har du behov for å lære mer om brannsikring, FG-utførelse og krav?

Én ting er at kontroll av sprinkleranlegget kan bidra til å redde liv. Men husk også at mangel på dokumentasjon kan påvirke forsikringspremien. Både gjennom dyrere forsikring, og avkortninger i eventuelle forsikringsutbetalinger. Gode grunner både til kontroll og dokumentasjon, med andre ord.

New call-to-action

 

Temaer: Brann og sikkerhet, Dokumentasjon


Kenneth Nilsen Fagerlid's photo

Av: Kenneth Nilsen Fagerlid

Kenneth N. Fagerlid jobbet tidligere som avdelingsleder hos VB Tekniske. Kenneth er utdannet fagskoleingeniør innen klima, energi- og miljø, og er rørleggermester. Han har tidligere jobbet som prosjektleder for Caverion, og som utførende VVS entreprenør.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg