Hvordan planlegge brannsikring og brannslokkesystemer i næringsbygg?

Av Svein Heggebø 15. juni 2017

Overlat planlegging av brannsikring i næringsbygg til profesjonelle.

Planlegging av brannsikring i næringsbygg er ikke noe du gjør på egenhånd, med mindre du har spesiell kompetanse på regelverk og løsninger. Her trengs det profesjonelle folk som vet hva de snakker om. 

Ifølge Forskrift om brannforebygging er byggeier ansvarlig for at en bygning er sikret med tanke på brann. Hvilke krav som stilles, varierer naturlig nok etter hva slags bygg det er snakk om.

Et nytt kontorbygg krever helt andre brannsikringstiltak enn et gammelt uthus, for å sette det på spissen. Regelverket rundt brannsikring og brannvern er komplisert, og det trengs fagfolk til å planlegge brannsikring av næringseiendom. 

Starter med et brannkonsept

Planlegging av brannsikring starter med et brannkonsept. Det er egne godkjente brannrådgivere, eller brannkonsulenter, som utarbeider dette. Et slikt konsept er egentlig en brannstrategiplan for hele bygget. Det inkluderer også å bestemme brannklasse, som sier noe om konsekvenser av en eventuell brann i bygget, og risikoklasse, som er en vurdering av risiko basert på byggets funksjon. Teknisk forskrift (TEK 10) gir tydelige føringer for hvordan kravene til sikkerhet ved brann skal møtes.

I samarbeid med byggherre og byggeier utarbeider brannkonsulenten hovedlinjene for brannsikring av bygget. Det ferdige konseptet skal blant annet vise romfordeling, rømningsveier, branncelledeling, branntekniske krav til gulv, tak, vegger, dører, vinduer og kledning. Og selvfølgelig en løsning for brannslokking.

LES OGSÅ: Sprinkleranlegg: Forskjellene på tørranlegg, glykolanlegg og våtanlegg

Sikring av brann trenger ikke alltid vann

Det er ikke alltid brannsikring innebærer vann. I mange tilfeller finner brannkonsulenten løsninger som ikke trenger det. Vurderingen gjøres ut fra faktorer som byggkonstruksjon, byggstørrelse, antall etasjer, om det er heis i bygget, risikokrav med mer. Beliggenhet har også noe å si. Byer og tettbygde strøk har strengere krav til brannsikring enn steder med spredt bebyggelse.

Krav til automatisk brannslokkeanlegg i noen bygg

Teknisk forskrift inneholder direkte krav til automatiske brannslokkeanlegg for enkelte typer bygg, først og fremst bygg der det kan være personer som ikke klarer å redde seg ut selv. Eksempel her er bygg i risikoklasse 4 med heis og bygg i risikoklasse 6. 

Valg av brannslokkesystem

Når brannkonseptet er ferdig utarbeidet, kommer VVS-konsulent og rørleggere inn i bildet. En VVS-konsulent bistår med å planlegge løsningen basert på kravene i brannkonseptet. Hvis det er snakk om sprinkler- eller tåkeanlegg, sørger rørleggeren for at dette kommer på plass og blir klart til bruk.

Rørleggeren utfører også service og vedlikehold på anlegget. Her får du råd om hva som bør med i en serviceavtale på sprinkleranlegg.

Uavhengig kontroll

I 2013 ble det innført nye regler om obligatorisk uavhengig kontroll i byggesaker. Kontrollen inkluderer også brannsikkerhetsstrategi og brannkonsept. Det er tiltakshaver, det vil si den som er ansvarlig for gjennomføring av byggeprosjektet, som er ansvarlig for å bestille et kontrollforetak til å utføre dette. En kontrollerklæring for brannkonsept skal senest foreligge når det gis tillatelse til å starte byggearbeidet. 

Penger å spare på å velge sprinkleranlegg 

Som jeg nevnte tidligere, så finnes det brannslokkesystemer som ikke trenger vann. Mange byggherrer velger imidlertid å installere sprinkleranlegg uansett, uavhengig av om brannkonseptet krever det eller ikke.

Et forsikringsgodkjent sprinkleranlegg gir normalt lavere premie, og prisen for installasjon kan i mange tilfeller spares inn på forsikringen. Da blir sprinkleranlegget en billig ekstraforsikring! I tillegg kan noen konstruksjoner og installasjoner i bygget bli rimeligere, for eksempel når sprinkler gjør at brannisolasjon på ventilasjonskanaler kan utelates.

Har du spørsmål knyttet til VVS i næringsbygg og offentlige bygg? Sjekk ut temasiden vår hvor vi har samlet mye nyttig informasjon på ett sted. Vi anbefaler også å laste ned e-boken nedenfor. Her finner du blant annet praktiske tips om hvordan du kan bruke internkontrollen til systematisk vedlikeholdsarbeid.

New Call-to-action

Temaer: Brann og sikkerhet


Svein Heggebø's photo

Av: Svein Heggebø

Svein Heggebø jobbet tidligere som faglig leder hos VB Tekniske. Svein er utdannet ingeniør og har tidligere jobbet som prosjektleder i Skår VVS, prosjektingeniør i rådgiverselskapet VVS Prosjekt Førde (nå oppkjøpt av Norconsult), og avdelingsleder og markedsansvarlig i GK Norge, avdeling Førde. I 2010 var han med på å starte VB Tekniske, og jobbet som daglig leder ut 2016. Svein har FG-godkjenning for sprinklerprosjektering og kontroll både etter NS-EN 12845 og NFPA-13. Nå jobber han hos Sweco.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg