FDV-dokumentasjon – et levende dokument

Av Jostein Larsen 1. august 2017

FDV-dokumentasjonen skal være et levende dokument som følger byggets livsløp.

Alle nye bygg blir levert med en "bruksanvisning" i form av FDV-dokumentasjon, men ikke alle byggeiere og forvaltere ser verdien av den. Det er synd. Når den blir et levende dokument som brukes aktivt i driften av bygget, sparer den nemlig både tid og penger.   

Du er kanskje kjent med at forkortelsen FDV betyr forvaltning, drift og vedlikehold. Alle nye bygg skal leveres med FDV-dokumentasjon. Det er på en måte en bruksanvisning som beskriver hvordan eier skal bruke bygget riktig og holde det ved like. Ofte er FDV-dokumentasjonen en perm med tegninger og beskrivelser, men helst bør det være et digitalt og levende dokument.  

Forenkler jobben

I et større bygg er det mange små og store komponenter og deler som skal driftes og vedlikeholdes. På en oljeinstallasjon er det enda flere! Derfor er dette eksempelet et veldig godt bilde på hvordan FDV-dokumentasjon virker i praksis:

Oljeindustrien var tidlig ute med FDV-dokumentasjon på alle installasjoner i Nordsjøen. De dokumenterte eksakt hva slags utstyr som var brukt. Var det drypp i en kuleventil bak et toalett, visste de hva slags dimensjon det var, hvilket fabrikat og hvem som hadde montert den. Dermed var det ikke nødvendig at en rørlegger kom den lange veien ut til plattformen for å vurdere hva slags utstyr det var behov for. Det var bare å bestille delen ut ifra FDV-dokumentasjonen, for deretter å reise ut én gang og gjøre jobben. 

Utfyllende bygningsdokumentasjon 

Mens en BIM (Bygnings Informasjons Modellering) kan sies å være et bilde av bygningens "anatomi" med beskrivelser og dokumentasjon av byggets oppbygning, tar FDV-rapporten for seg den løpende driften. De to utfyller hverandre.  

Les også: Hvor ble det av byggetegningene?

Entreprenøren er ansvarlig for at det foreligger dokumentasjon etter en byggejobb og Byggesaksforskriften sier noe om den ansvarlige utførendes ansvar i § 12-4:

I tillegg til ansvar etter plan- og bygningsloven § 23-6 (denne beskriver bare at gjeldende lover og regler skal følges) har ansvarlig utførende ansvar for: 

(...) c) at det foreligger produktdokumentasjon der utførende står for valg av produkt og at anvisninger for innbygging, montasje for produkter mv. foreligger og følges. 

Skal sørge for god drift 

FDV-dokumentasjonen skal inneholde alt som har med drift og vedlikehold å gjøre. For eksempel: hva slags utstyr er brukt, hvike energikilder, hvilke fabrikater er blandebatterier, toaletter, koblinger og annet. Den forteller når det skal gjøres vedlikehold: hvor ofte sluket skal renses, varmeanlegget skal stilles inn, pumper skal kontrolleres - og mye, mye mer. 

Hvordan du strammer vannlåsen og gjennomfører legionellaspyling er eksempler på vedlikeholdsbeskrivelser, som også er en del av FDV-dokumentasjonen. 

En komplett FDV-rapport kan ha stor verdi og betydning for samarbeidet mellom driftsansvarlig og de ulike faggruppene som skal utføre arbeid i bygget. Den forenkler ikke bare det praktiske rundt jobber som skal gjøres - den regulerer også ansvarsforholdet. Er det for eksempel gitt informasjon i FDV om at en viss rutine skal gjennomføres av byggherre og den ikke følges opp, så kan heller ikke fagansvarlig rørlegger holdes ansvarlig hvis det oppstår feil. Som eier eller drifter av bygget vet du da hvem du skal kalle inn "på teppet". 

Les også: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

Donald Duck-blad? 

En kollega av meg mente vi like gjerne kunne legge et Donald-blad inne i FDV-permen fordi det var så få som brukte den aktivt likevel. Donald Duck er vel og bra, men han sparer deg ikke for tid og penger. Det gjør FDV-dokumentasjonen! 

Derfor er det også et poeng å ha en digital FDV som du enkelt kan oppdatere når endringer blir gjort og utstyr byttes ut. Et eksempel på digitalt samlested for byggdokumentasjon er Boligmappa.no. Til tross for navnet er denne tjenesten også for næringsbygg. Boligmappa.no er gratis å bruke og fungerer som et "servicehefte" på nett for bygg og boliger. Håndverkere som gjør arbeid på bygget kan også lagre dokumentasjon på utført arbeid rett i mappa. På den måten blir dokumentasjonen levende og kan følge bygget gjennom hele levetiden. 

Last gjerne ned e-boken nedenfor om internkontroll. Her får du praktiske tips om hvordan du kan bruke internkontrollen til å jobbe systematisk både med drift og vedlikehold. 

New Call-to-action

Temaer: Drift og vedlikehold, Nybygg, Dokumentasjon


Jostein Larsen's photo

Av: Jostein Larsen

Jostein jobber for VB Harald Larsen Rørlegger på Støren i Sør-Trøndelag. Han begynte i lære i 2004, tok svennebrev i 2006 og har jobbet som rørlegger siden. Jostein er aktiv både i naturen og på Instagram, hvor han også deler bilder fra sin rørleggerhverdag. VB fikk Jostein med på blogglaget våren 2017.

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle