FDV-dokumentasjon – et levende dokument

Av Jostein Larsen 27. april 2023

FDV-dokumentasjonen skal være et levende dokument som følger byggets livsløp.

Alle nye bygg blir levert med en "bruksanvisning" i form av FDV-dokumentasjon, men ikke alle byggeiere og forvaltere ser verdien av den. Det er synd – for den blir et levende dokument som brukes aktivt i driften av bygget, kan den spare både tid og penger.   

FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold. Alle nye bygg skal leveres med FDV-dokumentasjon. Det er på en måte en bruksanvisning som beskriver hvordan eier skal bruke bygget riktig og holde det ved like. Fortsatt er FDV-dokumentasjon for mange ensbetydende med en perm med tegninger og beskrivelser, men aller helst bør det være et digitalt og levende dokument.  

FDV forenkler jobben

I et større bygg er det mange små og store komponenter som skal driftes og vedlikeholdes. På en oljeinstallasjon er det enda flere! Derfor er eksemplet under et veldig godt bilde på hvordan FDV-dokumentasjon virker i praksis:

Oljeindustrien var tidlig ute med FDV-dokumentasjon på alle installasjoner i Nordsjøen. De dokumenterte eksakt hva slags utstyr som var brukt. Var det drypp i en kuleventil bak et toalett, visste de hva slags dimensjon det var, hvilket fabrikat, og hvem som hadde montert den. Dermed var det ikke nødvendig at en rørlegger kom den lange veien ut til plattformen for å vurdere hva slags utstyr det var behov for. Det var bare å bestille delen basert på FDV-dokumentasjonen, for deretter å reise ut én gang og gjøre jobben. 

Utfyllende bygningsdokumentasjon og FDV

Mens en BIM (Bygnings Informasjons Modellering) kan sies å være et bilde av bygningens "anatomi" med beskrivelser og dokumentasjon av byggets oppbygning, tar FDV-rapporten for seg den løpende driften. De to utfyller hverandre.  

Les også: Hvor ble det av byggetegningene?

Byggteknisk forskrift, § 4.1 sier følgende:

"Ansvarlig prosjekterende og ansvarlig utførende skal, innenfor sitt ansvarsområde, framlegge den nødvendige dokumentasjonen for ansvarlig søker. Dokumentasjonen skal gi grunnlag for hvordan igangsetting, forvaltning, drift og vedlikehold av byggverket, tekniske installasjoner og anlegg skal utføres på en tilfredsstillende måte."

FDV skal sørge for god drift 

FDV-dokumentasjonen skal inneholde alt som har med drift og vedlikehold å gjøre. For eksempel: Hva slags utstyr som er brukt, hvilke energikilder, hva varmeanlegget er stilt inn på, hvilke fabrikater blandebatterier, toaletter, koblinger og annet, er. Dokumentasjon fra Dextro kan også legges med her.

Les mer: Minimumskrav til dokumentasjon og sporbarhet i drift av bygg

En FDV forteller når det skal gjøres vedlikehold: Som for eksempel hvor ofte du må rense sluk, etterstramme vannlås, kalibrere ekspansjonskar, kontrollere pumper, rense filteret i varmeanlegget, eller gjennomføre legionellaspyling. For å nevne noe.

Last ned E-bok: Slik kan du snu internkontrollen til noe positivt

En komplett FDV-rapport kan ha stor verdi og betydning for samarbeidet mellom driftsansvarlig og de ulike faggruppene som skal utføre arbeid i bygget. Den forenkler ikke bare det praktiske rundt jobber som skal gjøres – den regulerer også ansvarsforholdet. Er det for eksempel gitt informasjon i FDV om at en viss rutine skal gjennomføres av byggherre og den ikke følges opp, så kan heller ikke fagansvarlig rørlegger holdes ansvarlig hvis det oppstår feil. Som eier eller drifter av bygget vet du da hvem du skal kalle inn "på teppet". 

Les også: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

Mange glemmer å bruke FDV-en

Det er fort gjort å glemme å bruke FDV-en, selv om den kan spare en for både tid og penger. Ved å ha den digitalt, er det enklere å bruke den aktivt, og ikke minst, enklere å oppdatere når endringer blir gjort, og utstyr byttes ut.

Et eksempel på digitalt samlested for byggdokumentasjon er Boligmappa.no. Til tross for navnet er dette en tjeneste også for næringsbygg. Boligmappa er gratis å bruke og fungerer som et "servicehefte" på nett for bygg og boliger. Håndverkere som gjør arbeid på bygget, kan lagre dokumentasjon på utført arbeid rett i mappa. På den måten blir dokumentasjonen levende og kan følge bygget gjennom hele levetiden. 

FDV henger tett sammen med rutiner og internkontroll. Er du interessert i praktiske tips om hvordan du kan bruke internkontrollen til å jobbe systematisk både med drift og vedlikehold? Da bør du laste ned e-boken nedenfor!

New Call-to-action

Temaer: Drift og vedlikehold, Nybygg, Dokumentasjon


Jostein Larsen's photo

Av: Jostein Larsen

Jostein jobber for VB Harald Larsen Rørlegger på Støren i Sør-Trøndelag. Han begynte i lære i 2004, tok svennebrev i 2006 og har jobbet som rørlegger siden. Jostein er aktiv både i naturen og på Instagram, hvor han også deler bilder fra sin rørleggerhverdag. VB fikk Jostein med på blogglaget våren 2017.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg