Hvor ble det av byggetegningene?

Av Bjarte Bjelkarøy 27. juni 2017

Er byggetegningene utdaterte eller borte? Det er hjelp å få.

Mange år og et utall omgjøringer etter at bygget stod ferdig, er byggetegningene sørgelig utdaterte eller rett og slett søkk borte. Kjenner du deg igjen? I så fall er du ikke alene. Heldigvis er det hjelp å få, og den hjelpen kan lønne seg. 

Som eier eller forvalter av et næringsbygg har du muligens opplevd at tegningene du har ikke er oppdatert, eller at det ikke finnes tegninger i det hele tatt. 

Hvor ble det av bygningstegningene?

Når en entreprenør overleverer et nybygg, leveres det alltid med et eller flere sett tegninger og tilhørende beskrivende underlag som gir en statisk fremstilling av bygget som nytt.

Etter hvert som behovet for endring og reparasjoner melder seg de påfølgende årene, blir tegningene lånt ut til rørlegger, elektriker, arkitekt, snekker eller andre entreprenører og håndverkere. Alle har behov for tegningene til sine oppgaver, og dessverre er det ikke alltid kopier som lånes ut. Tegninger på utlån blir kanskje ikke returnert, og etter 15 år har du ingen tegninger igjen. 

LES OGSÅ: 7 ting du setter pris på hos den faste rørleggeren din

Enhver håndverker som foretar endringer eller reparasjoner som fraviker det originale bør absolutt korrigere tegninger slik at alle endringer blir registrert – uansett om endringene er små eller store. Dette bør gjøres som en del av dokumentasjonen på utført oppdrag. Korrigerte tegninger vil gi deg som eier eller forvalter, og dessuten neste håndverker, nyttig informasjon til eventuelle senere arbeider. Med riktige, oppdaterte tegninger er det også langt lettere for håndverkere å gi fast pris på jobber i bygget.

LES OGSÅ: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

For ikke å snakke om den dagen bygget skal selges. Da er det i hvert fall en fordel å ha oppdaterte bygningstegninger. Det gir ikke pluss i boka hos verken mekler eller potensielle kjøpere at de ikke får detaljert informasjon om byggets grunndetaljer.

Moderniseringer og bruksendringer

Moderniseringsbehov har gjerne krevd oppgradering av infrastruktur, som nye rør og mer omfattende rørsystemer. Folk som jobber på kontor i dag sitter tettere på hverandre enn før. Cellekontorer har i stor grad blitt byttet ut med åpent landskap, og flere mennesker på færre kvadratmeter kan blant annet bety behov for flere toaletter. Det var heller ikke så vanlig med tilgang til dusj på jobben på 70-tallet som i dag. De som sykler til jobben i dag tar det ofte som en treningsøkt og blir svette på morgenkvisten.

Utskifting av leietakere med ulike bruks- og arealbehov har rett og slett medført en rekke ombygginger som ikke reflekteres i byggetegningene du har. Eller ikke har.

Nye tider, nye digitale muligheter

Heldigvis er bransjen i en brytningstid. Stadig flere bygg konstrueres ved hjelp av BIM-verktøy. Med bygningsinformasjonsmodellering skapes en digital og dynamisk modell av bygningskroppen og alle tilhørende detaljer, som vinduer, elektriske kurser og hvor rørene er lagt. Senere endringer legges inn i den samme modellen og brukes som et aktivt verktøy i driftsfasen.

Nei da, jeg vet at dette ikke praktiseres i ethvert bygg av nyere dato. Men nå blir planer og utførte arbeider som oftest dokumentert digitalt, og det finnes verktøy som gjør det mulig å samle den oppdaterte informasjonen. For eksempel kan du lagre og hente frem slike data i Boligmappa.no. Til tross for navnet er denne tjenesten også for næringsbygg. Her samles informasjon knyttet til matrikkel og eier på ett sted, og håndverkere som gjør arbeid på bygget kan også lagre dokumentasjon på utført arbeid rett i mappa. Finnes det en BIM-modell av bygget, legges også informasjon om gjennomførte tiltak i den.

En investering i enklere drift

En større operasjon er å hyre spesialister til å kartlegge bygget og tegne det opp slik det fremstår i dag. Da får du en oppdatert modell med detaljer som romløsninger og infrastruktur, slik at du har en digital dynamisk tegning hvor nye omgjøringer og endringer blir dokumentert.

LES OGSÅ: 10 grunner til å ønske internkontroll velkommen i næringsbygget ditt

Slike oppgaver må du naturlig nok betale litt for å få utført, men se på det som en investering som du får igjen i form av enklere drift og vedlikehold. Du kan gi håndverkere og arkitekter mer presise data om hvilke områder i bygget som skal vedlikeholdes, utbedres eller oppgraderes. Dette er tid og penger spart for deg som oppdragsgiver.

Se det også som en investering i byggets verdi. Ved et eventuelt salg får potensielle kjøpere en fullstendig oversikt over prospektet. Når kjøper vet hva som faktisk inngår i kjøpet og tilstanden, er det enklere å argumentere riktig pris – og vanskeligere å klage i ettertid.

New Call-to-action

Temaer: Drift og vedlikehold


Bjarte Bjelkarøy's photo

Av: Bjarte Bjelkarøy

Bjarte Bjelkarøy jobber som faglig leder og personalansvarlig i VB VoldenTollefsen, avdeling Egersund. Han har jobbet hos VoldenTollefsen siden 1988, først som lærling og deretter som rørlegger i 15 år. Gikk teknisk fagskole i 2003 og 2004 og fikk mesterbrevet i 2006. Han har siden jobbet som faglig leder hvor han har styrt 20 rørleggere som driver med alt fra servicearbeider til større prosjekter. Han har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Rogaland i flere år. Han er også styreleder for Rørentreprenørene Norge avd. Rogaland.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg