Minimumskrav til dokumentasjon og sporbarhet i drift av bygg

Av Morten Boye-Hansen 7. september 2017

Er du kjent med hvilke krav som gjelder for dokumentasjon og drift av bygg?

Vi lever i et samfunn hvor krav til dokumentasjon og sporbarhet har blitt en selvfølge i de fleste sammenhenger. Men er du kjent med hvilke krav som gjelder for dokumentasjon og drift av bygg? Her tar vi for oss minimumskravene. 

Både plan- og bygningslovens § 21-10 og Byggteknisk forskrift stiller krav til dokumentasjon når det gjelder drift av bygg.  

FDV-dokumentasjon 

Ved ferdigattest skal det «foreligge tilstrekkelig dokumentasjon over byggverkets, herunder byggeproduktenes, egenskaper som grunnlag for forvaltning, drift og vedlikehold av bygget». 

Alle bygg, med noen unntak, skal leveres med FDV-dokumentasjon. FDV-dokumentasjonen er på en måte en "bruksanvisning" for bygget som skal inneholde tegninger, beskrivelser og informasjon som er viktig og nyttig i arbeid med drift og vedlikehold. For eksempel: Hva slags utstyr er brukt, hvike energikilder, hvilke fabrikater er blandebatterier, toaletter, koblinger og annet. 

Den legger også grunnlaget for rutiner: Hvor ofte sluket skal renses, varmeanlegget skal stilles inn, pumper skal kontrolleres - og mye, mye mer. 

LES OGSÅ: FDV-dokumentasjon - et levende dokument

Hvor omfattende dokumentasjonen skal være, vil variere. I følge veiledningen til Byggteknisk forskrift bør den omfatte: 

  • Bygningsmessige produkter 
  • Sanitæranlegg 
  • Varme- og ventilasjonsanlegg 
  • Elektriske anlegg 
  • Brannalarm- og slokkeanlegg 

Serviceavtaler knyttet til kontroll og vedlikehold av produkter og anlegg, vil være en naturlig del både av dokumentasjonen og vedlikeholdsrutinene. Oppstår det feil eller avvik, skal det være en enkel sak å gå tilbake i historikken. 

LES OGSÅ: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren.

Internkontroll 

De fleste virksomheter må også forholde seg til internkontrollforskriften: 

«… gjelder den som er ansvarlig for virksomheten, arbeidstakere og tillitsvalgte både i offentlige og private virksomheter» 

Forskriften er faktisk et nyttig verktøy. Gjør du en god jobb her, sikrer du at rutiner, prosesser og utbedringer blir fulgt opp. Internkontroll innebærer at virksomheten skal dokumentere følgende skriftlig:  

  • Organisering som viser fordeling av ansvar, oppgaver og myndighet i HMS-arbeidet  
  • Risikovurdering av farer og problemer: Planer og tiltak for å redusere risikoforhold 
  • Rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i, eller i samsvar med, helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen   
  • Overvåkning og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt 

I veiledningen til internkontrollforskriften finner du en god beskrivelse av det som skal gjøres. 

LES OGSÅ: 10 grunner til å ønske internkontroll velkommen i næringsbygget ditt

VB Smart 

I VB har vi utviklet og tatt i bruk et eget HMS- og kvalitetssystem som vi kaller VB Smart. VB Smart sikrer at små og store prosjekter som utføres av våre fagfolk blir både dokumentert og kvalitetssikret. Egne arbeidslister følger jobbene fra start til slutt og passer på at regler og forskrifter blir fulgt. Når jobben er gjort vil systemet gi en fyldig sluttdokumentasjon som kan overleveres til kunde eller tredjepart.

Som et ledd i dette kvalitetsarbeidet har VB også et tett samarbeid med Boligmappa.no. Boligmappa fungerer som en digital lagringsplass for bygningsdokumenter og dokumentasjon av arbeid som er gjort både i private boliger og i næringsbygg. 

LES OGSÅ: Hvor ble det av byggetegningene?

La meg ta et eksempel med utfordringer knyttet til et varmeanlegg: Istedenfor å hevde at «vi har rørlegger her til stadighet for å ordne opp», kan du enkelt se og vise hva som er gjort, hvem som har gjort arbeidet og hvordan det er utført - med bildedokumentasjon. 

På denne måten får du all historikk samlet og med god sporbarhet.

Etterspør derfor rutiner knyttet til dokumentasjon hos de aktørene du samarbeider med. Er du usikker på hvilke regler som gjelder for din virksomhet, er regelhjelp.no et godt utgangspunkt. Du kan også laste ned e-boken vår nedenfor eller besøke temasiden Drift, vedlikehold og service av VVS-anlegg for ytterligere råd og tips!

New Call-to-action

Kilder: Arbeidstilsynet, Direktoratet for byggkvalitet, Lovdata

Temaer: Drift og vedlikehold, Nybygg, Dokumentasjon, Serviceavtale


Morten Boye-Hansen's photo

Av: Morten Boye-Hansen

Morten Boye-Hansen har vært ansvarlig for salg på proffmarkedet i over 10 år, og er markedsfører av utdannelse. Med en bredspektret erfaring fra sin fortid i bil-, olje- og visualiseringsbransjen, har han stor interesse for teknikk. Han er svært opptatt av kvalitetssikring og miljøansvar, og de mulighetene rørleggeren har til å bidra på disse områdene. Morten har ansvaret for nasjonale kundeavtaler i VB, og har opparbeidet seg et bredt nettverk både i VVS-bransjen og ute hos aktører innen næringseiendom.

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle