4 tiltak for et mer energieffektivt bygg

Av Baard Aas 24. november 2022

VB_slik-begrenser-du-risikoen-for-lekkasjer-i-næringsbygg_foto_Fredrik-Ringe_FIR6938-1

Det finnes en hel del tiltak man kan gjøre for å reduser energibruken i et bygg. Potensialet for dette er stort og det er ofte enkle tiltak som skal til, men hvor skal du som drifter eller eier et næringsbygg egentlig starte og hvilke tiltak kan redusere strømregninga akkurat nå?

1.  Bli kjent med bygget ditt

Hvis du ikke kjenner bygget ditt godt nok, kan det være vanskelig å vite hvordan det kan energieffektiviseres på best mulig måte. Hovedregelen er at alle bygg kan driftes bedre, så her er det om å finne ut av hvordan dette kan gjøres for nettopp ditt bygg.

Det er ikke så ofte at man finner ut av dette på egenhånd, eller rettere sagt aldri. Det hele starter med en god kartlegging av byggets tilstand, behov eller utfordringer som kan gjennomføres i samarbied med en rørlegger. Dette vil kunne danne et grunnlag for å vurdere hva som må gjøres. Her vil også kontakt med offentlige myndigheter med tanke på reguleringsplaner og eventuell støtte være aktuelt.

Å gi energivurdering av et bygg handler om å få så mye informasjon som mulig rundt byggets systemer og installasjoner. Energivurderingen er gjerne et samarbeid mellom forvalter, fyringstekniker og rådgiver med relevant kompetanse. Ved å droppe energivurderingen kan du sitte igjen med et bygg som er mye mindre effektivt, og ikke minst dyrere i drift.

Les også: Energieffektivisering i bygg: Oppgradering eller nytt varmeanlegg 

2.  Sørg for riktig kompetanse på bygget

Dagens teknologiske løsninger krever helt andre ferdigheter og kunnskap enn den man trengte for å holde gamle oljekjeler og varmeanlegg gående. For å sikre at driften blir optimal – også med nye løsninger – er det lurt å investere i kompetanseheving for vaktmestere og driftsledere som har ansvar for bygget i det daglige. Akkurat som det er en god investering å inngå service- og vedlikeholdsavtaler som sørger for jevnlig kontroll av anlegg og tekniske installasjoner.

Å ha oversikt over energiforbruket gjennom målinger er et «must». Det er også viktig å ha tilstrekkelig kompetanse til å kontrollere vann- og strømforbruk jevnlig opp mot historiske og forventede data. Riktige og jevnlige målinger gjør at du enklere kan se nytten av eventuelle tiltak du gjør. Ved å ha den riktige kompetansen er det i tillegg enklere å opprettholde riktige innstillinger på anleggene. Varme- og kjøleanlegg som er godt innregulert kan redusere energikostnader med mellom fem og ti prosent.

Les også: 5 indikasjoner på at varmeanlegget er til innregulert

3.  Tiltaks- og vedlikeholdsplaner

En tiltaks- og vedlikeholdsplan bør ta for seg de tiltakene og oppfølgingspunktene som kreves for å holde bygget vedlike på det nivået man ønsker. Av planen bør det fremkomme hvilke personer som har ansvar for de ulike oppgavene, slik at det blir lettere å følge opp.

Sett opp en liste over de tiltakene som skal til for at alt fungerer som det skal, også rent trivselsmessig, av hensyn til de som bruker bygget. Er det noen strakstiltak bør utbedres? Som eier av et bygg har man kanskje andre interesser for bygget enn hva en leietaker har, men brukerne av bygget bør kunne påvirke hva som skal med på disse planene.

Et annet funksjonelt tiltak er å bruke rørleggeren til systematisk oppfølging og periodisk ettersyn av viktige anleggsdeler – ikke bare til utrykning hvis det oppstår akutte hendelser. En serviceavtale må tilfredsstille kravene i internkontrollforskriften. Det være seg krav som stilles til det rørtekniske, og ikke minst, til brannsikring av bygget. Vi vet av erfaring at mange utelater lovpålagt kontroll av sprinkleranlegg. Ved å ha en fast avtale blir dette ivaretatt.

4. Sett vedlikeholdsarbeidet i system

Godt vedlikehold gir lengre levetid, reduserer risikoen for driftsavbrudd og sikrer optimal drift. Ved å inngå service- og vedlikeholdsavtaler får du satt vedlikeholdsarbeidet i system. I tillegg skaper det forutsigbarhet fordi du hele tiden er oppdatert på hva som eventuelt må byttes ut eller forbedres.

Trenger du hjelp for å vurdere energi- og varmtvannsforbruk, tilstand på varmtvannsberedere, ekspansjonskar, rørisolasjon, varmegjenvinning og andre forhold knyttet til vann og varme, anbefaler jeg deg å ta kontakt med en VB Rørlegger for en gjennomgang av bygget ditt. En årlig serviceavtale kan også være nyttig for å sikre at tekniske anlegg fungerer optimalt. Ikke minst er det forebyggende – og bidrar til at bygget ditt blir så grønt som mulig.

New Call-to-action

Temaer: Drift og vedlikehold, Miljøvennlig varme og energitiltak, Service- og vedlikeholdsavtaler


Baard Aas's photo

Av: Baard Aas

Baard Aas jobber som daglig leder i VB Lunder & Aas Rørleggerservice AS på Jessheim. Han er utdannet rørlegger, rørleggermester og fagingeniør VVS. Læretid var hos J. Werner & Søn. Senere ble han rørlegger, serviceansvarlig og prosjektleder hos Werner-Winther i Oslo. Deretter tok han Mesterbrev som rørlegger og Teknisk fagskole, VVS linjen. Baard har i tillegg studert ved Statens yrkespedagogiske høgskole og jobbet på Jessheim videregående skole med undervisning i rørfag, som hovedlærer og som studieinspektør. Baard er medlem i Prøvenemda for rørleggerfaget, styreformann i Romerike opplæringskontor for rørleggere, og har flere styreverv.

Følg på Facebook

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg