Slik lager du en drifts- og vedlikeholdsplan for VVS i næringsbygg

Av Svein Marienborg 24. mars 2022

VB Drift, vedlikehold og service av VVS-anlegg6

Trenger du en plan som ivaretar drift og vedlikehold i bygget ditt? I denne artikkelen får du tips om hvordan du enkelt kan lage en slik plan. På den måten kan du forebygge uhell, sikre stabil drift, og planlegge framtidig vedlikehold – i god tid.

Altfor mange byggeiere og eiendomsforvaltere tar kostnadene knyttet til vedlikehold i byggene etter hvert som de kommer, til tross for at de fleste vet at det er økonomisk lønnsomt å jobbe forebyggende. Det finnes en rekke gode argumenter som taler for jevnlig vedlikehold. Dessuten er det faktisk ganske enkelt å lage en plan som viser hva som må gjøres gjennom året. La oss ta en rask kikk på noen av argumentene først:

Hvorfor er det fornuftig med periodisk service og forebyggende vedlikehold?

 • Uforutsette driftsproblem skjer langt sjeldnere
 • Eventuelle driftsstopp tas på planlagt tidspunkt
 • Utstyr uten ettersyn stopper/ryker alltid på et tidspunkt som ikke passer («Murphys lov»)
 • Uforutsette stopp er alltid mye dyrere
 • Levetiden på utstyr og installasjoner forlenges
 • Kostnadene blir mer forutsigbare og jevnere fordelt
 • Hvis det mot formodning skulle dukke opp problemer er det lettere å få prioritet hos rørleggeren
 • Du vil få tilbud om oppgradering/modernisering

Last ned gratis guide: Energisparing i næringsbygg - velg energieffektiv varme

Hvordan lage en god vedlikeholdsplan på en enkel måte?

Det du trenger, er et regneark og en oversikt over følgende elementer i bygget:

 • Sanitærinstallasjoner
 • Varme- og kjøleanlegg
 • Varme- og kjølekilder

Her snakker vi om grunninstallasjoner som maskiner og anlegg, sjakter, rørføringer og opplegg – alt som må til for å kunne bruke toalett og kjøkken, og for å ha det komfortabelt i bygget. Disse installasjonene er verdt sin vekt i gull, og bør passes på.

I tillegg kommer energisparing inn som en viktig faktor. Mindre energiforbruk = mindre CO2-utslipp.

Les også: Planlagt vedlikehold i bygg gir deg flere gevinster!

Bruk tilgjengelig dokumentasjon

La oss si at du sitter med et blankt regneark foran deg på skjermen. Hva trenger du da for at det skal bli en god vedlikeholdsplan?

Har du digital tilgang til byggets FDV-dokumentasjon har du et glimrende utgangspunkt. Da kan du klippe og lime slik at du får alle nødvendige komponenter inn i regnearket i en egen oversiktskolonne med «komponenter/anlegg». Hvis denne dokumentasjonen er komplett, skal du kunne finne datablad for alle viktige spesialkomponenter, som også opplyser om vedlikeholdsbehov, forventet levealder, med mer. Skulle det være noe du mangler vil en rørlegger kunne hjelpe deg.

Noen har fortsatt eldre FDVer i papirform. Også her skal det være en oversikt over utstyr og komponenter som er montert, og som trenger vedlikehold eller tilsyn. I så tilfelle, må du selv skrive inn, eventuelt scanne inn, nødvendig informasjon i regnearket.

Kanskje har du allerede årlige service-, eller drifts- og vedlikeholdsavtaler for en del av utstyret. Få det inn i samme regneark så du har alt på ett sted slik at du lett får oversikt over hva som skal utføres og hvor ofte dette skal utføres. Deretter kan du begynne å legge planer!

Dokumentasjon som rapporter over utførte reparasjoner og vedlikehold – og ikke minst avvik som eventuelt har oppstått - er nyttig for å fastslå tilstanden på utstyret og installasjonene i bygget. Lag gjerne en egen kolonne for merknader og forhold man bør være ekstra oppmerksom på.

Les mer: Hvem bør utføre service på ditt rørtekniske anlegg og hvor ofte?

Føler du deg usikker på hvordan du skal gripe an dette arbeidet, kan det være lurt å begynne med en befaring med en rørleggerentreprenør.

Les også: Kan jeg gjøre bygget mitt mer klimavennlig og energieffektivt med en drifts- og vedlikeholdsavtale?

Hvis den digitale dokumentasjonen mangler, står du foran en større jobb som krever at du går systematisk til verks for å samle inn det du trenger. Men det er nødvendig hvis du skal kunne drifte og vedlikeholde bygget på en økonomisk og forsvarlig måte. Kontakt en VB Rørlegger hvis du har behov for hjelp eller råd.

Les mer: Veldig mange sprinkleranlegg har ikke hatt lovpålagt kontroll

Vedlikeholdsskjema varmeanlegg_FDVI skjemaet til høyre ser du et eksempel på punkter som gjerne inngår i en FDV-dokumentasjon, her for varmeanlegg.

Siden er hentet fra en eldre FDV i henhold til Norsk Standard, men den er likevel et godt eksempel på hvordan, og hvor ofte, anlegget og de enkelte komponentene i et spesifikt bygg har behov for tilsyn og vedlikehold.

Last gjerne ned VBs e-bok om internkontroll også.

Den er et nyttig verktøy i vedlikeholdsarbeidet.

VB har også en egen temaside; Drift, service og vedlikehold av VVS-anlegg, hvor vi har samlet nyttig informasjon.

New Call-to-action

Temaer: Dokumentasjon, Miljøvennlig varme og energitiltak, VVS-installasjoner, Service- og vedlikeholdsavtaler


Svein Marienborg's photo

Av: Svein Marienborg

Svein Marienborg er leder av Marienborg Konsult. Han begynte sin rørleggerkarriere allerede i 1971, og har fagbrev som industrirørlegger og svennebrev som rørlegger i Bygningsindustrien. I tillegg er han rørleggermester og fagskoleingeniør. I 1986 etablerte han Inva Engineering AS, og har arbeidet med innregulering av vannbårne systemer siden. Daglig leder for Varme og Energikontroll AS fra 2011 til 2019. Svein har holdt et utall kurs og foredrag for rørbransjen, og har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Oslo i 10 år, samt formann i Norsk Varmeteknisk Forening fra 2009 til 2016. VB benytter Sveins kompetanse til kursing og kompetanseheving av ansatte og kvalitetssikring av faglig innhold på nett.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg