Energieffektivisering i næringsbygg

Av Christian Jensen 26. mai 2022

VB_energieffektvisering-av-bygg_foto_anne-lise-norheim_DSC_7813-(1)

Energieffektivisering i bygg får stadig mer oppmerksomhet. En viktig grunn til det, er selvfølgelig at det er mye å spare på å redusere energiforbruket. I tillegg øker antall selskap som omfavner grønne strategier. Og det er bra! Men vi ser ofte at det er en lang vei fra ledelsens ønsker og planer, til praktisk handling i mange bygg.

"Vi må ha en grønn strategi!"

En stor del av våre oppdrag knyttet til energieffektivisering, begynner med at vi har avdekket svakheter under en vanlig vedlikeholdsservice, fordi et bygg skal rehabiliteres, eller fordi en kunde kontakter oss når noe ikke fungerer som det skal. Men henvendelsene som er basert på styrers ønske om at selskapet skal ha en grønn strategi, blir også flere.

I mange av de ovennevnte sakene, hadde vi gjerne sett at veien fra styrerommet og ledelsens planer ned til gulvet og bygget der tiltakene skal iverksettes, var kortere. Spesielt fordi driftsledere og vaktmestere vi er i kontakt med, mangler kjennskap til eierens langsiktige planer. En kjennskap som er nødvendig for å kunne gi de beste rådene, og for å kunne legge til rette for optimale effektiviseringstiltak.

Manglende prioritering hos eiere eller uvitenhet?

Energieffektivisering i bygg starter gjerne med en kartlegging og fysisk gjennomgang i lokalene. Og med å skaffe så mye informasjon som mulig rundt det som finnes av systemer og installasjoner. I tillegg trenger vi å vite hvilke planer som foreligger for bygget, da det vil være avgjørende for hva slags tiltak vi anbefaler. I et bygg som bare er tenkt brukt de neste fem årene, vil det eksempelvis være snakk om helt andre løsninger enn i et bygg som skal benyttes i flere tiår framover.

Det kan tenkes at den manglende informasjonsdelingen skyldes feil prioritering hos eiere og ledere. Men det også være at det rett og slett bunner i uvitenhet om hva som skal til for å gjennomføre et vellykket energieffektiviseringsprosjekt.

Uansett ønsker vi å dele et godt råd med de som tar beslutninger, og som kjenner til overordnede planer med bygget:

Kom på banen og delta i dialogen. Del nødvendig informasjon rundt planer om byggets videre liv.

Og én ting til, som jeg skal komme tilbake til:

Gi vaktmesterne og driftslederne kompetansen de trenger for å jobbe forebyggende.

Da får du de beste løsningene og resultatene over tid. Og ganske sikkert, flere fornøyde brukere i bygget.

Typiske forbedringsområder for energieffektivisering

Det er flere områder som har forbedringspotensial i et bygg. Her følger noen av dem:

Gamle tekniske anlegg

VB-bedriften jeg jobber i, holder til i Oslo. Et typisk bygg her, har tekniske anlegg som har overlevd seg selv. Det vil si at de har rukket å bli både 40 og 60 år, og dermed en god del eldre enn den gjennomsnittlige levealderen på 20 år. Det har skjedd mye på teknologifronten i løpet av disse årene, og en utskiftning kan derfor gi store forbedringer.

Innregulering av varmeanlegg

Jeg liker å sammenligne varmesentralen i et bygg med kroppens hjerte. Akkurat som hjertet må sørge for at blodet sirkulerer og sendes til de rette stedene, må varmesentralen gjøre det samme med vannet. Hvis ikke, blir det kaldt og det vil påvirke varmeløsningens funksjon. I denne sammenhengen er vannet som energibærer helt avgjørende.

Les også: 5 tegn på at varmeanlegget er feil innregulert

Vi ser at ved ombygginger som skal få ned temperaturer for å spare energi, er det avgjørende å ha kontroll på mengder og effekt som vannet transporterer rundt i bygget. Det forutsetter rett kompetanse hos dem som skal utbedre løsningen.

Varmegjenvinning

Det er mye å hente på gjenvinning av varme. Varmegjenvinnere som trekker varmen ut fra den brukte luften som ventileres ut av bygget, og fører den tilbake i den friske luften som blåses inn i bygget, gir god energibesparelse.

Les mer: Hvordan kan jeg gjenvinne varme i næringsbygg?

Manglende oppfølging, rutiner og FDV-er

Det vi også erfarer når vi er ute på oppdrag, er at systemene ofte er så som så. Det kan være dokumentasjon som mangler, gammel og uoversiktlig infrastruktur, og få eller ingen rutiner for å følge opp service og vedlikehold. Å ha vedlikeholdsrutiner som blir fulgt er et must for bygg som skal være grønne tvers igjennom, og ikke bare på overflaten. I tillegg må FDV-instruksjoner som beskriver nødvendig vedlikehold være på plass for at driften skal bli så enkel og effektiv som mulig.

SD-anlegg

I tillegg er det mye å spare med SD-anlegg. Har bygget ditt et vannbårent anlegg, er det overraskende lite du trenger å kontrollere på overordnet nivå, bare det å måle temperatur og trykk gir ganske god kontroll. Faller trykket, kan det være tegn på lekkasje, og en melding gjør det mulig å være raskt på stedet og rette opp feil, eller skader.

Via nettet kan rørlegger påta seg oppgaven med å overvåke og varsle. Det skaper trygghet både for driftere og brukere, noe som har stor verdi i seg selv. Med SD-anlegg er det også mulig å logge målinger over tid, og dermed blir det enklere å iverksette forbedringstiltak. Ved å planlegge og styre varme- og kjølesystemene slik at de jobber jevnt, er det for eksempel mulig å unngå dyre effekttopper som kan utgjøre halve strømregningen.

Les også: Drift av SD-anlegg – dette kan rørleggeren bidra med

Driftere trenger relevant kompetanse

Dagens teknologiske løsninger krever helt andre ferdigheter og kunnskap enn den man trengte for å holde gamle oljekjeler og varmeanlegg gående. For å sikre at driften blir optimal også med nye løsninger, er det lurt å investere i kompetanseheving for vaktmestere og driftsledere som har ansvar for bygget ditt i det daglige. Akkurat som det er en god investering å inngå service- og vedlikeholdsavtaler som sørger for jevnlig kontroll av anlegg og tekniske installasjoner.

Service- og vedlikeholdsavtaler

Rør og VVS-installasjoner trenger jevnlig ettersyn. Godt vedlikehold gir lengre levetid, reduserer risikoen for driftsavbrudd og sikrer optimal drift. Ved å inngå service- og vedlikeholdsavtaler får du satt vedlikeholdsarbeidet i system. I tillegg skaper det forutsigbarhet fordi du hele tiden er oppdatert på hva som eventuelt må byttes ut eller forbedres.

Les mer: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

Gjennomføre grønt skifte i praksis?

Står bygget ditt foran en rehabilitering eller et grønt skifte, bokstavelig talt? Med en VB Rørlegger på laget får du mer enn ambisiøse ord i en strategiplan. Vi er opptatt av å finne løsninger som fungerer godt i hverdagen, og som skal vare lenge. Samtidig som de bidrar til å redusere energiforbruk, så klart. Kontakt oss gjerne for en nærmere prat om hvordan vi kan hjelpe deg videre.

Last gjerne ned e-boken vår om miljøvennlige varmeløsninger i bygg også, eller besøk temasiden vår om drift og vedlikehold av vvs-anlegg.

New Call-to-action

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak


Christian Jensen's photo

Av: Christian Jensen

Christian Jensen er daglig leder av Christiania Rørleggerbedrift Energi AS. Energiavdelingen ble opprettet i 2017 med en person på laget. Ambisjonen var å fokusere på energi uten å bli forstyrret av dusj, toaletter og baderom. I dag har avdelingen 7 ansatte, og stadig større fokus på energi og vannbåren varme, i alt fra eneboligprosjekt til store varmeanlegg i nye og rehabiliterte bygg. Avdelingens styrke ligger, i følge Christian, i at de kan «nerde» litt om de sære tingene, og har veldig dyktige folk på innregulering, sveising og prosjektledelse. Christian har utdanning fra teknisk fagskole, elektro, og har bakgrunn som prosjektleder og elektriker. Han har jobbet med varmepumper og varmeanlegg siden 2008.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg