Drift av SD-anlegg - dette kan rørleggeren bidra med

Av Bjarte Bjelkarøy 8. desember 2016

Rørleggeren kan bidra med en hel del i driften av et SD-anlegg.

Et SD-anlegg er et datastyrt anlegg som automatisk overvåker og styrer driften av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i et bygg. Hva kan rørleggeren bidra med i driften av et slikt anlegg?

SD er en forkortelse for Sentral Driftskontroll, eller Driftsovervåkning. I nye, større, stadig "smartere" bygg er det behov for både å overvåke komponenter og optimalisere drift og energibruk. Et SD-anlegg gjør nettopp dette.

Leverandøren av SD-anlegg installerer og programmerer anlegget, men for en optimal drift kreves et tett og god samarbeid med elektroentreprenøren, rørleggeren og ventilasjonsentreprenøren.

Rørleggeren kan bidra med en hel del i driften av SD-anlegget:

1. Sikre optimal funksjon av SD-anlegget

Rørleggeren må fortelle SD-entreprenøren hvordan han ønsker at et reguleringssystem skal fungere funksjonsmessig, slik at SD-entreprenøren får riktig grunnlag for beregning av utstyrsbehov og programmering av kontrollanlegget.

2. Velge riktig utstyr som kan tilknyttes et SD-anlegg

Rørleggeren kan tilrettelegge for at flere komponenter kan kobles til anleggene, og eventuelt bygge ut, slik at driftspersonell kan lese ut data fra SD-anlegget. Det kan være komponenter som for eksempel nødvendige følere for trykk og temperaturer, pumper, reguleringsventiler og montering av energimålere.

3. Instrumentere anlegget på nye punkter og produkter

Rørleggeren kan sette på sensorer, ventiler og styringer der det ikke er slike fra før. Igjen må dette skje i tett samarbeid med SD–leverandøren for å sikre optimal drift.

4. Gjøre utbedrende tiltak som følge av data som leses ut av SD-anlegget 

Rørleggeren kan foreslå ny teknologi som kan knyttes til anlegget, eller forbedringer på deler som allerede finnes. Videre kan rørlegger foreta innreguleringer av vannmengder i anlegget. Rørleggeren kan også anbefale forbedringer på anlegget som får positive driftsøkonomiske konsekvenser. For å få til dette, er et tett samarbeid med SD-leverandøren helt nødvendig.

LES OGSÅ: 5 indikasjoner på at varmeanlegget er feil innregulert

 

Gratis e-Bok: Slik kan du snu internkontrollen til noe positivt

Temaer: Drift og vedlikehold


Bjarte Bjelkarøy's photo

Av: Bjarte Bjelkarøy

Bjarte Bjelkarøy jobber som faglig leder og personalansvarlig i VB-bedriften VoldenTollefsen, avdeling Egersund. Han har jobbet hos VoldenTollefsen siden 1988, først som lærling og deretter som rørlegger i 15 år. Gikk teknisk fagskole i 2003 og 2004 og fikk mesterbrevet i 2006. Han har siden jobbet som faglig leder hvor han har styrt 20 rørleggere som driver med alt fra servicearbeider til større prosjekter. Han har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Rogaland i flere år. Han er også styreleder for Rørentreprenørene Norge avd. Rogaland.

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

Gratis e-Bok: Slik kan du snu internkontrollen til noe positivt

Siste innlegg