Drift av SD-anlegg: Dette kan rørleggeren bidra med

Av Bjarte Bjelkarøy 22. april 2021

VBBlogg_Drift-SD-anlegg-881140-edited

Med et SD-anlegg kan du enklere overvåke tekniske installasjoner og iverksette forbedringstiltak, men for at det skal fungere best mulig kreves det et godt samarbeid mellom flere faggrupper - inkludert rørleggeren.

Hva er et SD-anlegg?

Et SD-anlegg er et datastyrt anlegg som automatisk overvåker og styrer driften av varme-, kjøle- og ventilasjonsanlegg i et bygg. SD er en forkortelse for Sentral Driftskontroll, eller Driftsovervåkning. I nye, større, og stadig "smartere" bygg, er det behov for å overvåke komponenter kontinuerlig og effektivisere drift og energibruk. Et SD-anlegg gjør nettopp dette.

Leverandøren av SD-anlegg installerer og programmerer anlegget, men som jeg nevnte innledningsvis, forutsetter en optimal drift at elektroentreprenør, ventilasjonsentreprenør og rørlegger samarbeider tett.

Dette kan rørleggeren bidra med:

1. Sikre at SD-anlegget fungerer optimalt

Rørleggeren må fortelle SD-entreprenøren hvordan han eller hun ønsker at et reguleringssystem skal fungere funksjonsmessig, slik at SD-entreprenøren får riktig grunnlag for beregning av utstyrsbehov og programmering av kontrollanlegget.

Les også: 5 indikasjoner på at varmeanlegget er feil innregulert

2. Velge riktig utstyr som kan tilknyttes SD-anlegget

Rørleggeren kan tilrettelegge for at flere komponenter kan kobles til anleggene, og eventuelt bygge ut, slik at driftspersonell kan lese ut data fra SD-anlegget. Det kan være komponenter som for eksempel nødvendige følere for trykk og temperaturer, pumper, reguleringsventiler og montering av energimålere.

3. Instrumentere anlegget på nye punkter og produkter

Rørleggeren kan sette på sensorer, ventiler og styringer der det ikke er slike fra før. Igjen må dette skje i tett samarbeid med SD–leverandøren for å sikre optimal drift.

4. Gjøre utbedrende tiltak basert på data fra SD-anlegget 

Rørleggeren kan foreslå ny teknologi som kan knyttes til anlegget, eller forbedringer på deler som allerede finnes. Videre kan rørlegger foreta innreguleringer av vannmengder i anlegget. Vedkommende kan også anbefale forbedringer på anlegget som får positive driftsøkonomiske konsekvenser. For å få til dette, er et tett samarbeid med SD-leverandøren også helt nødvendig.

Les mer: Energieffektivisering i næringsbygg

Vil du lese mer om drift og vedlikehold? Last ned e-boken vår og besøk temasiden Drift, vedlikehold og service av VVS-anlegg.

Du kan selvfølgelig også kontakte en av våre medlemsbedrifter hvis du lurer på noe rundt dette.

Kontakt VB-rørlegger ›

Temaer: Drift og vedlikehold


Bjarte Bjelkarøy's photo

Av: Bjarte Bjelkarøy

Bjarte Bjelkarøy jobber som faglig leder og personalansvarlig i VB VoldenTollefsen, avdeling Egersund. Han har jobbet hos VoldenTollefsen siden 1988, først som lærling og deretter som rørlegger i 15 år. Gikk teknisk fagskole i 2003 og 2004 og fikk mesterbrevet i 2006. Han har siden jobbet som faglig leder hvor han har styrt 20 rørleggere som driver med alt fra servicearbeider til større prosjekter. Han har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Rogaland i flere år. Han er også styreleder for Rørentreprenørene Norge avd. Rogaland.

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg