Gamle rør i borettslag og sameier: Skifte ut eller gå for rørfornying?

Av Baard Aas 24. februar 2022

Rørfornying-i-borettslag

Er vann- og avløpsrørene i borettslaget eller sameiet mer enn 30-40 år gamle, kan tiden være moden for rørfornying eller utskiftning. Jobben med å renovere gamle rør har tradisjonelt vært forbundet med store og omfattende prosjekt. I dag finnes det heldigvis alternativ til utskiftning av avløpsrør som er både raskere, billigere og mindre ubeleilig for beboerne. 

Smidig renovering med moderne rørfornying

Hvis borettslaget eller sameiet skal renovere avløpsrørene i bygget, kan rørfornying være et godt alternativ til utskiftning. Ved rørfornying installeres nye rør eller foringer på innsiden av de gamle. Dette skjer uten inngrep i selve bygningsmassen.

Rørfornying er både raskere og ryddigere enn rørutskiftning, som ofte innebærer riving og graving. Det er også en billigere prosess, fordi den er mindre arbeidskrevende. For å vite om rørfornying er et alternativ som egner seg for ditt borettslag eller sameie, er det smart å starte med å la en fagperson sjekke dagens røranlegg.

Last ned gratis sjekkliste for vedlikehold av VVS i borettslag og sameier

Analyse av røropplegg og tilstandsrapport

Hvis det er ønske om innvendig rørfornying, må det først avklares om det faktisk lar seg gjøre. Få en VVS-leverandør til å gjøre en analyse av røropplegget, og be om å få resultatene levert i en tilstandsrapport. Med en god beskrivelse av røranlegget i bygget, har dere et solid utgangspunkt før valg av metode.

Følgende bør undersøkes:

Har bygget en alder som tilsier at tradisjonell utskiftning er det beste alternativet?

Frem til 80-tallet var det vanlig å bruke bly og asbest i skjøtene i muffene. I en rørfornying kappes muffene, og da kan det frigjøres asbest i leiligheten dersom ikke dette er kartlagt og planlagt på forhånd.

Anleggets alder må ses opp mot valg av metode: Utskiftning av rør og muligheter for fornying av anlegget.

Hva er den fysiske tilstanden til rørene?

Den fagpersonen som utfører besiktigelsen foretar en rørinspeksjon med kamera for å kartlegge og avdekke status på både vann- og avløpsrør. Typiske utfordringer er:

  • Tilstopping som følge av at rørene "gror" innvendig
  • Sprekkdannelser
  • Brudd
  • Dårlig fall på liggende ledninger

Hva er tilstanden på slukene i bygget?

Tilstandsrapporten bør også beskrive status på baderomsslukene i leilighetene. Gamle soilrør og sluk er svake punkt i eldre borettslag. Det er ofte i slukene at lekkasjer oppstår, og spesielt i gamle, innstøpte sluk uten membran og klemring på sluket. Disse slukene kom på 60- tallet.

Valg av metode: Rørfornying eller utskiftning av rør?

Tilstandsrapporten vil avdekke hva som kan gjøres med det eksisterende røranlegget, og det bør stå noe om hvor mye det er mulig å skifte ut av:

  • Synlige ledninger
  • Ikke-synlige ledninger
  • Innstøpte ledninger som må fornyes

I blokker og større bygg kan konklusjonen være en kombinasjon av både utskiftning og rørfornying. Det er alltid rimeligere å skifte ut det som er åpent og synlig.

Hva er rørfornying?

Rørfornying skjer i ikke-synlige ledninger, som avløpsrør. Da trekkes det en strømpe eller foring på innsiden av det gamle røret. Rørdimensjonen blir noe mindre, men det nye belegget er mye glattere og jevnere, og gir en bedre gjennomstrømming. Rørlegger må ha tilgang til anlegget fra flere punkter for å kunne utføre rørfornying.

Bygg fra 60-tallet har som regel innstøpte avløpsledninger, og disse er vanskelige å skifte. Da kan det være en bedre metode å fornye. Tilstandsrapporten vil vise hvor det er mulig å komme inn på punkter i anlegget, og hvor det er mulig å trekke strømper til rørfornying. 

Utskiftning av vannledninger samtidig?

Ved rørfornying eller utskifting av avløpsrør, bør en vurdere tilstanden på vannledningene (rørene) også. Sannsynligvis er de like gamle som avløpsrørene.

Når det er snakk om renovering av vannledninger, er det vanligste å skifte til nye rør, og innstøpte eller skjulte vannledninger blir erstattet med synlige rør. Vannrør i eldre bygg ligger gjerne skjult i vegger og kasser og lekkasjer kan gjøre stor skade, spesielt når rørene har nådd en alder av 30-40 år. Rørinspeksjonen vil avdekke tilstanden til vannrørene, og gi svar på om de også bør skiftes ut. 

Les også: Vedlikehold i borettslag og sameier: Når må vannledninger og avløpsrør rehabiliteres?

Tydelige avtaleforhold i rehabiliteringsprosjekt

Før en større rehabilitering av røranlegget settes i gang, bør styret i BRL eller sameiet ha en god oversikt over avtaleforholdene i vedtektene. Hva dekker eventuelt BRL eller sameie av kostnader, og hva må beboerne selv dekke?

I mange tilfeller finansierer BRL eller sameie arbeid og utbedringer av rør som ligger utvendig, skjult i veggene, eller mellom etasjene. Beboerne har som regel ansvar for innvendige rør i egen leilighet.

Les mer: Slik takler du utfordringene når bad og rør i borettslaget skal rehabiliteres

Pusse opp badene også?

Dersom BRL eller sameie skal ha en rørfornying, gjøres det ofte fra sluket, og da må det gjerne legges nytt gulv. Når gulvet må skiftes ut, kan det selvsagt være en fordel å legge inn oppussing av badet i samme prosjekt, men det blir gjerne en utgift beboeren selv må ta, og dermed et kostnadsspørsmål for den enkelte.

Les artikkel og se video om hvordan Kapitelberget borettslag fikk nytt rørsystem, nye bad og vaskerom »

Vi anbefaler borettslag og sameier å lage sin egen vedlikeholdsplan der også røranlegget bør være en del av planen. Rørlegger kan bidra med innspill til styret på det som gjelder rør.

Har du spørsmål knyttet til rehabilitering av VVS i borettslag og sameier? Sjekk ut temasiden vår! Har du lyst til å lese mer om vedlikehold i BRL og sameier, og styrets ansvar, anbefaler vi deg å laste ned sjekklisten nedenfor. Vi har tidligere holdt et webinar om dette temaet også - det kan du se helt gratis her.

New call-to-action

Denne artikkelen ble første gang publisert 1.12.16, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: Borettslag og sameier, Vann og avløp, Rørfornying


Baard Aas's photo

Av: Baard Aas

Baard Aas jobber som daglig leder i VB Lunder & Aas Rørleggerservice AS på Jessheim. Han er utdannet rørlegger, rørleggermester og fagingeniør VVS. Læretid var hos J. Werner & Søn. Senere ble han rørlegger, serviceansvarlig og prosjektleder hos Werner-Winther i Oslo. Deretter tok han Mesterbrev som rørlegger og Teknisk fagskole, VVS linjen. Baard har i tillegg studert ved Statens yrkespedagogiske høgskole og jobbet på Jessheim videregående skole med undervisning i rørfag, som hovedlærer og som studieinspektør. Baard er medlem i Prøvenemda for rørleggerfaget, styreformann i Romerike opplæringskontor for rørleggere, og har flere styreverv.

Følg på Facebook

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

Last ned sjekkliste: Forebygg vannskader i borettslag og sameier

Siste innlegg