Når må vannledninger og avløpsrør i borettslag og sameier rehabiliteres?

Av Per H Olsen 19. juli 2018

VB_Når må rør- og sanitærinstallasjoner i borettslag og samier rehabiliteres-114781-edited

Er du bevisst på vedlikeholdsansvaret styret i borettslag eller sameier har? Ansvaret omfatter blant annet vedlikehold av vannledninger og avløpsrør. Behovet for rehabilitering avhenger av flere faktorer, som alder og bruk. Les mer om dette og viktigheten av vedlikehold i denne artikkelen.

Alder og installasjonstidspunkt er viktige faktorer

Når er det behov for rehabilitering av vannledninger og avløpsrør i borettslaget eller boligsameiet? Er rørene og vannledningene mer enn 50 år gamle har de nådd forventet levetid og vel så det, og det er som oftest på høy tid å gjøre noe med dem.

Levealderen forkortes også hvis kvaliteten på materialene er dårlig - eller hvis den opprinnelige jobben ikke er skikkelig utført. I tillegg kan vannkvalitet og vanntemperatur ha betydning hvis det er snakk om kobberrør som ble mye brukt tidligere. Derfor er også installasjonstidspunkt en viktig faktor. Produkter, materialer og arbeidsmetoder har endret seg gjennom de siste tiårene. Heldigvis for det meste til det bedre.

Kanskje er det ikke synlige symptomer på skader eller slitasje på rør og vannledninger akkurat nå, men det kan være lurt å gjennomføre en sjekk - før skader oppstår - også om vannrørene er av yngre dato. For når en skade først har skjedd, blir kostnadene gjerne betydelig høyere enn ved planlagte utbedringer. I tillegg kan det få konsekvenser for forsikringen hvis nødvendig vedlikehold ikke har blitt gjennomført.

Et borettslagsstyre har vedlikeholdsansvar

Det gjelder altså å sørge for vedlikehold. Borettslaget eller sameiet har gjennom styret vedlikeholdsansvar. Det innebærer blant annet å sørge for at felles rør, kanaler og andre fellesinstallasjoner som går gjennom boligen eller i grunnen, blir holdt i orden.

Sluk hører også til borettslagets ansvarsområde. Det finnes imidlertid ingen godkjente løsninger for rehabilitering av sluk. Her må det rett og slett lages nye sluk når behovet oppstår, for eksempel hvis badene skal pusses opp. Det kan du lese mer om i artikkelen Må jeg bytte sluk når jeg skal pusse opp badet?

Rørfornying eller utskiftning av rør?

Det er lurt å begynne i riktig ende. Be derfor rørleggeren om å gjøre en vurdering og eventuelt foreta en helhetlig analyse før dere tar en endelig avgjørelse. Utskiftning av rør må ses i sammenheng med øvrige installasjoner, og det er dumt å gå for utbedring av noe nå, hvis noe annet må utbedres om kort tid. På grunnlag av vurdering og analyseresultater, vil en rørlegger kunne anbefale hva som er best i deres tilfelle. Kanskje må enkelte av rørene skiftes ut.

Les også: «Gamle rør i borettslag – utskiftning eller rørfornying?»

Forebygging og serviceavtaler

Selv om det kanskje er mange år til ditt borettslag må rehabilitere rør, er det en god idé å etablere en service- og vedlikeholdsavtale som for eksempel en vannsjekk i hver enkelt leilighet hvert 3. år.

Gjennom VB kan borettslag og sameier få gode serviceavtaler med lokale bedrifter. Ved å inngå en slik avtale kan du være trygg på at du og styret hele tiden har kontroll på vann- og sanitærinstallasjonene i bygget. En serviceavtale skaper også forutsigbarhet, og rehabiliteringen kan planlegges i god tid.

En ytterligere fordel med en slik avtale, er at rørleggerbedriften er kjent med bygget og røropplegget, og trenger ikke bruke unødvendig tid hvis det skulle oppstå uforutsette hendelser. Rørleggeren kan være raskt på plass og gjøre det som trengs umiddelbart.

Sjekklister og kvalitetssikringsverktøy

Under en service, eller vedlikeholdskontroll, benytter VB Rørleggere sjekklister som sikrer at alle relevante komponenter og rørdeler blir kontrollert. Flere medlemsbedrifter har også tatt i bruk VB Smart, et digitalt kvalitetssikringsverktøy, som gjør at dokumentasjon på utført service enkelt kan overføres til borettslaget umiddelbart etter utført service. Med god dokumentasjon på vedlikehold, står dere sterkt i møte med forsikringsselskapet også.

I tillegg til jevnlig kontroll av hver leilighet, anbefaler vi gjerne en større hovedsjekk av innvendige rør og utvendige rør i bakken hvert 10. år. Husk også at taknedløp trenger en opprenskning med jevne mellomrom.

Dette er generelle forslag, og vil selvsagt avhenge av rørenes tilstand og alder. Forhør deg med en VB Rørlegger om hva som kan være fornuftig for borettslaget eller sameiet der du holder til.

Årlig vedlikehold i borettslag

Alle beboere bør oppfordres til å rense sluk jevnlig og kontrollere varmtvannsberederen for å forhindre vannlekkasjer. Varmtvannsberedere har som du sikkert er kjent med, også en begrenset levetid. Det kan du lese mer om i artikkelen Gamle varmtvannsberedere i borettslaget? Dette må du passe på.

På tide med rehabilitering eller bare planlagt vedlikehold?

Sitter du i styret i et borettslag eller sameie, og er usikker på hva du bør gjøre for å overholde vedlikeholdsplikten når det gjelder vannledninger, avløp, sluk og bad? Det enkleste er å starte med å kontakte en rørlegger – gjerne en fra VB!

Har du spørsmål knyttet til rehabilitering av VVS i borettslag og sameier? Sjekk ut temasiden vår om dette! I tillegg anbefaler vi å laste ned sjekklisten nedenfor og dele den ut til beboerne. Det er et superenkelt tiltak for å forebygge vannskader.

New call-to-action

Temaer: Rehabilitering i borettslag, Rørfornying, Utskifting av rør


Per H Olsen's photo

Av: Per H Olsen

Per H Olsen er daglig leder i VB Tromsø/Høytrykksvakta AS, og har vært i bransjen over 10 år. Han har tidligere jobbet som daglig leder i over 30 år i forskjellige bransjer. Sitter i styret for Rørentreprenørene Norge avdeling Troms, og ORIN opplæringskontor for lærlinger. Fagfeltene til VB Tromsø/Høytrykksvakta er rørlegging, forsikring, kommunalteknikk og graving.

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

Last ned sjekkliste: Forebygg vannskader i borettslag og sameier

Siste innlegg

Temaer

Se alle