Hva skal til for å få Enova-støtte til nye og eksisterende næringsbygg?

Av Espen Kvarud 22. november 2016

Enovatilskudd til eksisterende og nye naringsbygg

Om du skal renovere eksisterende bygningsmasse eller bygge nytt næringsbygg, bør du ta energismarte valg. Enova gir økonomisk støtte til utbyggere som som velger fremtidsrettede energiløsninger. Sjekk om du kan søke om tilskudd til ditt prosjekt! 

Enova premierer energi- og klimavennlige valg med finansiell støtte, både ved utvikling av eksisterende næringseiendom og ved bygging av nytt. I tillegg til de miljømessige fordelene ved å velge energismart, oppnår du lavere energi- og driftskostnader, bedre omdømme og økt konkurransekraft. Dette er varige verdier som vil komme deg og bygget ditt til gode i mange, mange år.

Kartlegg mulige energitiltak

Du bør rådføre deg med en energirådgiver som kan gi helhetlige tilbakemeldinger på mulige energitiltak. Energirådgiveren gir deg en oversikt over hva du bør prioritere og hvilke tiltak som gir mest støtte. Innenfor VVS kan du gjøre bygget ditt mer energivennlig innenfor både ventilasjon, energiforbruk, vannforbruk og drift av kjøle- og varmeanlegg. 

Kan du argumentere for Enova at tiltakene du planlegger sparer energi, reduserer energiutgiftene og gjør bygget ditt mer klimavennlig og energieffektivt, har du en god sak for å søke på et av Enovas mange støtteprogrammer.

Har du en drift- og serviceavtale bør også rørleggeren kunne gi deg innspill rundt dette. Ved å lese av målinger på disse områdene over tid, ser dere hvor det er forbedringsmuligheter, og rørlegger kan foreslå ny teknologi som optimaliserer driften. Ved å utarbeide en plan over tiltakene har du et godt utgangspunkt når du skal søke Enovatilskudd.

LES OGSÅ: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

Støtte til eksisterende næringsbygg

Enova tilbyr både kartleggingsstøtte og investeringsstøtte til energitiltak i eksisterende bygg. Investeringsstøtten gis til tiltak som reduserer energiforbruket, og til omlegging til fornybare energikilder. Det er primært tre kategorier tiltak som går inn under dette programmet:

  1. Energireduserende enkelttiltak
  2. Varmesentral og konvertering til vannbåren varme
  3. Oppgradering til passivhus- eller lavenergistandard

Støtte til nye næringsbygg

1. januar 2016 ble det innført nye energikrav til nyoppførte næringsbygg. Kravene omfatter både bygningens energieffektivitet og energiforsyning. I et nytt prosjekt er det flere faggrupper som må bidra til målet om et energieffektivt og energivennlig bygg.

Enova har et eget program som heter «Støtte til energieffektive nybygg», hvor målet er å skape forbildeprosjekter for energieffektive nybygg. Programmet er rettet mot utbyggere, entreprenører og byggherrer som ønsker å strekke seg lenger enn gjeldende teknisk forskrift og gjeldende bransjestandarder innenfor energiområdet. 

Hvordan går du frem for å søke Enova-støtte?

Enova har valgt å organisere sitt finansielle tilbud til virksomheter gjennom ulike støtteprogrammer. Søknader fylles ut på nett, og Enova behandler løpende. Godkjent søknad betyr at du får tilsagn til prosjektet og kan gå i gang. Utbetalingen skjer når prosjektet er gjennomført. Les mer om støtteprogrammer og søkeprosesser på Enovas egne sine sider.

Har du spørsmål knyttet til VVS i næringsbygg eller offentlige bygg? Sjekk ut temasiden vår hvor vi har samlet mye relevant informasjon på ett sted. Last gjerne ned e-boken nedenfor og lær mer om miljøvennlige varmeløsninger også!

New Call-to-action

Temaer: Rehabilitering, Nybygg, Energitiltak


Espen Kvarud's photo

Av: Espen Kvarud

Espen Kvarud har vært 30 år i bransjen, og har jobbet som rørleggermester og faglig leder i VB Nore VVS i Oslo siden 1999. Han har utdannet seg som gasstekniker innenfor LPG gass for anleggstyper 2 og faglig leder for anleggstyper 2, og har ansvar for oppfølging av bedriftens lærlinger og etterutdanning av rørleggerene. I det daglige har Espen mye kunde- og prosjektoppfølging, og jobber primært med varmeanlegg og energismarte løsninger. Han trives best i arbeidstøy, selv om det blir flest timer på kontoret.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle