Hva kreves for å få Enova-støtte til nye og eksisterende næringsbygg?

Av Espen Kvarud 15. februar 2024

Hva kreves for å få Enova-støtte

Uansett om du skal renovere eksisterende bygningsmasse eller bygge nytt næringsbygg, bør du ta energismarte valg. Enova gir økonomisk støtte til utbyggere som velger innovative energi- og klimaløsninger. Sjekk om ditt prosjekt er støtteberettiget!

Enova premierer energi- og klimavennlige valg med finansiell støtte, både ved utvikling av eksisterende næringseiendom og ved bygging av nytt. I tillegg til de miljømessige fordelene ved å velge energismart, oppnår du lavere energi- og driftskostnader, bedre omdømme og økt konkurransekraft. Dette er varige verdier som vil komme deg og bygget ditt til gode i mange, mange år.

Kartlegg mulige energitiltak

Du bør rådføre deg med en energirådgiver som kan gi helhetlige tilbakemeldinger på mulige energitiltak. Energirådgiveren gir deg en oversikt over hva du bør prioritere og hvilke tiltak som gir mest støtte. Innenfor VVS kan du gjøre bygget ditt mer energivennlig innenfor både ventilasjon, energiforbruk, vannforbruk og drift av kjøle- og varmeanlegg. 

Kan du argumentere for at tiltakene du planlegger sparer energi, reduserer energiutgiftene og gjør bygget ditt mer klimavennlig og energieffektivt, er det store muligheter for at du kan få økonomisk drahjelp fra en eller flere av Enovas tilskuddsordninger.

Hvis du har en drifts- og serviceavtale bør også rørleggeren kunne gi deg innspill rundt dette. Ved å lese av målinger på disse områdene over tid, kan du se hvor det er forbedringsmuligheter, og rørlegger kan foreslå ny teknologi som optimaliserer driften. Utarbeider du en plan over tiltakene basert på dette, har du et godt utgangspunkt for å søke om tilskudd.

Les også: Har du ikke energivurdert det tekniske anlegget ditt, sier du?

Enovastøtte til eksisterende næringsbygg

Enova tilbyr både kartleggingsstøtte og støtte for å ta i bruk best tilgjengelig teknologi i eksisterende bygg. Sistnevnte gis til tiltak som reduserer energiforbruket, og ved omlegging til vannbåren varme basert på fornybar energi eller fjernvarme. Det er verdt å merke seg at det kun gis støtte til prosjekter som ikke ville blitt gjennomført uten støtten.

Enovastøtte til nye næringsbygg

Det skal lønne seg å ta riktige grep tidlig i et prosjekt. Det synes Enova også, og gir derfor – under visse forutsetninger – støtte til klimavennlig materialbruk.

I tillegg har de to andre program, introduksjon av ny teknologi i bygg og områder, og kommersiell utprøving av innovativ byggteknologi. Forutsetning for begge støtteprogrammene er at prosjektet innebærer teknologi og løsninger som strekker seg lenger enn dagens standarder.

For deg som ønsker å installere en miljøvennlig varmesentral, enten i nytt eller eksisterende bygg, finnes det et eget støtteprogram for dette også.

Hvordan går du frem for å søke Enova-støtte?

Søknader fylles ut på nett, og behandles fortløpende. Godkjent søknad betyr at du får tilsagn til prosjektet og kan gå i gang. Utbetalingen skjer når prosjektet er gjennomført. Du kan lese mer om støtteprogrammer og søkeprosesser på Enovas egne sine sider.

Har du spørsmål knyttet til VVS i næringsbygg eller offentlige bygg? Da bør du i tillegg sjekke ut temasiden vår hvor vi har samlet mye relevant informasjon på ett sted. Last gjerne ned e-boken nedenfor og lær mer om energisparende løsninger!

New Call-to-action

Denne artikkelen ble første gang publisert 22.11.2016, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: Rehabilitering, Nybygg, Miljøvennlig varme og energitiltak


Espen Kvarud's photo

Av: Espen Kvarud

Espen Kvarud har snart vært 40 år i rørbransjen, og har jobbet som rørleggermester og faglig leder i VB Nore VVS i Oslo siden 1999. Han har utdannet seg som gasstekniker og faglig leder for anleggstype 2, og har ansvar for oppfølging av bedriftens lærlinger og etterutdanning av rørleggerne. I det daglige har Espen mye prosjektering og prosjektoppfølging, og jobber primært med gass, varmeanlegg og energismarte løsninger. Han trives best i arbeidstøy, selv om det blir flest timer på kontoret.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg