Har du ikke energivurdert det tekniske anlegget ditt, sier du?

Av Svein Marienborg 7. desember 2017

Proff_21.12_energivurdering-721888-edited.jpg

Ikke alle vet at tekniske anlegg skal ha en energivurdering. Plikten til energivurdering trådte i kraft 1. januar 2010. Selv om det altså er flere år siden, har jeg inntrykk av at kravet fortsatt er ukjent for mange. Jeg har derfor samlet det viktigste du bør vite i denne artikkelen, slik at du kan få status på anlegget ditt og - ikke minst - kontroll på energibruken.

Energimerking av bygg er et krav som er i ferd med å bli godt innarbeidet. Energivurdering av tekniske anlegg, derimot, er færre oppmerksomme på. Begge deler er krav i Energimerkeforskriften

Energivurdering skal registreres

Byggeier er ansvarlig for å gjennomføre en energivurdering av varme-, kjøle- og klimaanlegg i bygget. Enova anbefaler at energivurdering og energimerking skjer samtidig for å gjøre det mest mulig effektivt, men de kan selvfølgelig gjøres hver for seg.

Resultatet av vurderingen skal oppsummeres i en rapport som også inneholder forslag til forbedringstiltak. Rapporten skal lastes opp i Enovas energimerkesystem. Skjemaene du skal benytte, finner du på energimerking.no.

Det er fullt mulig å bruke andre systemer til dette arbeidet også, som for eksempel et FDV-system eller en servicerapport. Du kan lese mer om i denne veilederen.

Hvilke anlegg skal energivurderes – og hvor ofte?

Anleggene er delt i tre hovedgrupper. Hvor ofte de skal vurderes, varierer etter type anlegg, effekt og alder:

Energivurdering av anlegg.png Tabellen er hentet fra NVEs veileder om energimerking

 

Kjelanlegg som bruker fossilt brensel

Anlegg som har nominell effekt høyere enn 20 kW skal vurderes hvert fjerde år, mens anlegg med nominell effekt høyere enn 100 kW skal ha en vurdering hvert andre år. 

Klimaanlegg for kjøling og ventilasjon

Her gjelder plikten for anlegg med en samlet nominell effekt høyere enn 12 kW, eller som til sammen betjener et oppvarmet bruksareal over 500 kvm. Vurderingen skal skje hvert fjerde år i begge tilfellene.

Eldre varmeanlegg med kjel som bruker fossilt brensel

Varmeanlegg med kjel for fossilt brensel som passerer 15 år, og som har en nominell effekt høyere enn 20 kW, skal ha en engangsvurdering i løpet av påfølgende år. Da er det snakk om en totalvurdering av hele anlegget.

99% av alle kjeler i Norge eldre enn 15 år. Oljefyringsforbudet som trer i kraft fra 2020 vil føre til at de som i dag fyrer med fossilt brensel må gå over til bruk av bioolje, eller andre miljøvennlige alternativer. Last gjerne ned e-boken vår for å lese mer om dette

Hva skal måles?

Da har vi fastslått hva som skal vurderes. Men hva skal egentlig måles? Vi snakker selvfølgelig om energi. Både den energien som brukes for å drifte anlegget, og varme- og kjøleenergien som blir produsert i anlegget.

For å få målt dette, må en form for energimåler være koblet til anlegget. For eksempel en timeteller på brenneren. 

I rapporten som sendes inn skal det også foreslås nødvendige tiltak, utskiftinger og forbedringer. Målet er et mest mulig energieffektivt anlegg.

Hvem kan foreta en energivurdering?

Å energivurdere et anlegg er en jobb som skal gjøres av fagfolk som kommer og undersøker anlegget fysisk. Vurderingen blir gjerne et samarbeid mellom forvalter, fyringstekniker og rådgiver med relevant kompetanse.

I denne prosessen er det i utgangspunktet altså tre samarbeidspartnere:

 1. Byggeier (forvalter) 

Vedkommende sitter på alle data om bygget og historikk (arealer, bruksområder, oljeforbruk etc.). Byggeier er også den som har de økonomiske interessene og forpliktelsene. 

2. Servicetekniker (for eksempel EO godkjent fyringstekniker)
Serviceteknikeren skal ha oversikt over tekniske data om kjeler, brennere og røkgassanalyser. Han eller hun foretar energivurdering på plassen, og foreslår tiltak - inkludert hva det vil koste. 

3. Rådgiver (for eksempel ingeniør eller person med tilsvarende kompetanse 
Rådgiveren beregner lønnsomhet på tiltak, og utarbeider rapporten. Vedkommende kan sende inn rapporten på Altinn, hvis det er gjort avtale med den som er administrator for Altinn i bedriften.

 

Flere fordeler for deg som drifter bygg

En energivurdering av tekniske anlegg har flere fordeler for deg som forvalter bygget. Du får:

  • Samlet registrering med oversikt over alle anlegg og systemer i bygget ditt
  • Historikk over serviceoppdrag og vedlikehold
  • Enklere kommunikasjon mellom de som er involvert i driften
  • Automatiserte prosesser
  • Oppfølging/påminnelser
  • Anbefaling om tiltak som gir besparelser

Hva skjer hvis du dropper energivurderingen?

Det er NVE som har ansvar for tilsyn, og som kontrollerer at energimerking og energivurdering blir utført. De kan, med loven i hånd, pålegge deg at du retter opp eventuelle brudd på regelverket. De kan også gi bøter dersom du ikke følger påleggene. Høsten 2017 har Norconsult AS har fått i oppdrag å utføre kontroller på vegne av NVE.

Les også: Energimerking og miljøsertifisering av næringsbygg

Andre konsekvenser ved å droppe energivurderingen, er at du kan sitte igjen med et varmeanlegg som er mindre effektivt, og dyrere i drift enn nødvendig. Uten vurdering er det heller ikke lett å finne eventuelle forbedringstiltak. Eller å få Enovastøtte til gode tiltak.

Sett fra et miljøperspektiv, bør du heller ikke ignorere oppgaven. Et av formålene med energivurderingen er jo å unngå å belaste miljøet mer enn nødvendig. Jo mindre karbonavtrykk hver og en av oss etterlater, desto bedre. Og alle skritt teller, også de små.

Derfor: Bare gjør det. Så får du også dokumentert at anlegget ditt er under kontroll og så bra som det kan bli. Forutsatt at du gjennomfører eventuelle forbedringstiltak, selvsagt!

New Call-to-action

Kilder energimerking.no/Enova.no

 

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak


Svein Marienborg's photo

Av: Svein Marienborg

Svein Marienborg er leder av Marienborg Konsult. Han begynte sin rørleggerkarriere allerede i 1971, og har fagbrev som industrirørlegger og svennebrev som rørlegger i Bygningsindustrien. I tillegg er han rørleggermester og fagskoleingeniør. I 1986 etablerte han Inva Engineering AS, og har arbeidet med innregulering av vannbårne systemer siden. Daglig leder for Varme og Energikontroll AS fra 2011 til 2019. Svein har holdt et utall kurs og foredrag for rørbransjen, og har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Oslo i 10 år, samt formann i Norsk Varmeteknisk Forening fra 2009 til 2016. VB benytter Sveins kompetanse til kursing og kompetanseheving av ansatte og kvalitetssikring av faglig innhold på nett.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg