Har du husket å energimerke bygget ditt?

Av Morten Boye-Hansen 13. august 2020

Er du kjent med mulighetene som ligger i energimerking og miljøsertifisering av næringsbygg?

Hvis du ønsker at bygget ditt skal framstå med en grønn og bærekraftig profil, kommer du ikke unna energimerking og miljøsertifisering.

Energimerking av bygg har vært obligatorisk siden 2010. Men hvor godt kjent er du egentlig med hvilke krav og muligheter som gjelder? Og når det gjelder miljøsertifiseringer, hva vet du om de ulike? Her er en rask innføring.

Krav til energimerking

Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som har satt kravene til energimerking, mens Enova har driftsansvaret for ordningen. Er du eier av et bygg, er det din plikt til å sørge for energimerking. Kravene er som følger:

  • Obligatorisk for alle som skal leie ut yrkesbygg
  • Yrkesbygg over 1000 m² skal alltid ha en gyldig energiattest, uavhengig om bygget leies ut, selges eller skal brukes på andre måter
  • Yrkesbygg mellom 50 og 1000 m² skal energimerkes ved salg eller utleie
  • Nye yrkesbygg skal energimerkes før ferdigattest

Det er også et krav at energimerkingen skal henge synlig i bygget. En energiattest er gyldig i 10 år. Gjør du forbedringer i mellomtiden, kan det være lurt å ta en ny gjennomgang slik at du kan vise til en oppdatert og mest mulig korrekt attest. Tenk på det som en del av byggets omdømme, og som bidrar til å gjøre bygget ditt mer attraktivt.

Hvem kan utføre energimerking?

Energimerking av yrkesbygg skal utføres av en ekspert på området. Det kan være en takstmann eller en ingeniør med bygg- og energikompetanse. Har du medarbeidere med slik kompetanse i bedriften, kan din bedrift altså gjøre det selv. Du finner mer informasjon om hvilke kompetansekrav det er snakk om på Energimerking.no

Slik kan du forbedre energimerkingen

En energiattest inneholder blant annet en liste over forbedringstiltak. En rørlegger eller VVS-leverandør kan hjelpe til med å redusere energiforbruket i bygget gjennom tiltak som:

Når det gjelder siste punktet om vann, har mange lett for å glemme at rennende kaldt vann også er energi, og derfor har større påvirkning på energiforbruket enn man skulle tro. Dette kan du lese mer om i artikkelen Er det noe poeng å spare vann og måle vannforbruk i vannlandet Norge?

Hvis du ønsker å gjøre noe for å redusere energiforbruket, bør du også sjekke hva Enova kan tilby. De har et bredt program som gir økonomisk støtte til tiltak som reduserer energiforbruket. Det har blitt langt enklere enn tidligere å få slik støtte, og saksbehandlingen skjer raskere. 

Les også: Hva skal til for å få Enova-støtte til nye og eksisterende næringsbygg? 

Miljøsertifisering

Visste du at byggebransjen er ansvarlig for mer enn en tredjedel av det globale ressursforbruket hvert år? Og at de står for 40 % av alt fast avfall som produseres? Det er mulig for alle å bidra til at påvirkningen av miljøet blir så liten som mulig, blant annet gjennom en rekke forskjellige miljøsertifiseringer.

Krav om sertifiseringer knyttet til miljø og bærekraft blir bare flere, og i mange anbudskonkurranser er sertifiseringer en forutsetning for å delta. En sertifisering kan derfor være et konkurransefortrinn, både overfor kunder og aktuelle samarbeidspartnere.

I de fleste av sertifiseringene spiller lavt forbruk av energi og vann en viktig rolle. I tillegg blir faktorer som utslipp, arbeidsmiljø, avfall, styringsprosesser og materialforbruk vurdert. Her er noen av de vanligste:

BREEAM-sertifisering gir mange lønnsomme fordeler

BREEAM-sertifiseringen dekker opp for alle andre sertifiseringer. Den er verdens mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygninger. Den norske tilpasningen av denne kalles BREEAM-NOR. Har du denne, trenger du ikke å tenke på hverken Svanemerket, energikarakterer eller andre grønne kriterier. Du trenger bare å forholde deg til denne ene sertifiseringen. 

Et BREEAM-sertifisert bygg kan ifølge internasjonale studier bidra til:

  • Høyere markedsverdi for bygget
  • Høyere leieinntekter
  • Større belegg
  • Lavere driftskostnader
  • Økt brukertilfredshet
  • Redusert finansiell risiko

Mange gode grunner til å gå for en slik sertifisering, med andre ord!

Les også: 5 grunner til å ønske internkontroll velkommen i næringsbygget ditt

Miljøregnskap

Du kan føre opp de energitiltakene du gjennomfører i bygget ditt i et miljøregnskap, for eksempel hver uke eller hver måned. Bruk gjerne et regneark og før opp tallene i et tradisjonelt "T-konto" prinsipp. Da er det lett å se hvor mye du sparer på vann, varmepumper, frikjøling og annet.

Miljøregnskapet kan brukes som en del av et styringssystem, og kan med fordel inngå i byggets internkontroll og/eller HMS-system.

Et miljøregnskap i seg selv er fortsatt ikke obligatorisk, men kommer virksomheten din inn under regnskapsloven (noe den sannsynligvis gjør), er du pliktig til å ha med noe om miljøpåvirkning i årsberetningen.

Energimerking og miljøsertifiseringer hever kvaliteten på bygget ditt

Alle energimerkinger og miljøsertifiseringer bidrar til en stor felles miljøgevinst. For din egen del kan du høste gevinster av at kvaliteten på bygget ditt blir bedre med økt miljøbevissthet. Brukerne av bygget ditt trives bedre, driftsøkonomien går i pluss og den totale verdien på bygget ditt øker.

Ikke så dumme argumenter å ta med seg det, vel?

Har du spørsmål knyttet til drift og vedlikehold av VVS, anbefaler vi et besøk på temasiden vår. Du finner også nyttige tips og råd i e-boken nedenfor.

New Call-to-action 

Temaer: Drift og vedlikehold, Miljøvennlig varme og energitiltak


Morten Boye-Hansen's photo

Av: Morten Boye-Hansen

Morten Boye-Hansen var ansvarlig for salg på proffmarkedet i over 10 år, og er markedsfører av utdannelse. Med en bredspektret erfaring fra sin fortid i bil-, olje- og visualiseringsbransjen, har han stor interesse for teknikk. Han er svært opptatt av kvalitetssikring og miljøansvar, og de mulighetene rørleggeren har til å bidra på disse områdene. Morten hadde ansvaret for nasjonale kundeavtaler i VB, og har opparbeidet seg et bredt nettverk både i VVS-bransjen og ute hos aktører innen næringseiendom. Han har nå gått av med pensjon.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg