Er det noe poeng å spare vann og måle vannforbruk i vannlandet Norge?

Av Morten Boye-Hansen 12. mars 2020

Ikke engang i Norge er vann gratis.

Når vi bor i et land som til tider flommer over av vann - bokstavelig talt – er det kanskje ikke så merkelig at vannsparing ikke er det vi er mest opptatt av. Det gjenspeiler seg også hos virksomheter som har integrert bærekraftsmål i sin forretningsstrategi. Svært få fokuserer på mål om bærekraftig bruk av vann. Men bør ikke flere få med dette? Selv i vannlandet Norge?

I PwCs rapport Bærekraft 100, som gir et innblikk i hvordan norsk næringsliv jobber med bærekraft, kommer det fram at få av de spurte virksomhetene har satt tydelige mål for ansvarlig vannforbruk og behandling av avløpsvann. En rekke bransjer, deriblant matvarebransjen, eiendom, bygg og anlegg, service og tjenester, har hverken tallfestede mål for vannforbruk, eller noen tydelig strategi for vannforbruket. Er ikke det litt merkelig i en tid hvor stadig flere virksomheter ønsker å ta – og vise fram - bærekraftige valg?

De fleste virksomheter burde også være interessert i muligheter for å redusere driftskostnader. Da blir nettopp måling av vannforbruk viktig.

Vann er ikke gratis

For vann koster. Det samme gjør sløsing, og det kan faktisk utgjøre store summer hvis en ikke har kontroll på vannforbruket. Dette betaler du for:

  • Vann inn
  • Vann ut - vanligvis omtalt som avløp
  • Gebyrer og avgifter

Bruk av vannmåler

Mange kommuner stiller krav om at næringsbygg skal ha installert vannmålere. Og vannmålere har flere fordeler. For det første gir det kontinuerlig informasjon om vannforbruk, som gjør det lett å sette inn tiltak for å redusere bruken. For det andre gir det et rettferdig gebyr som stemmer overens med forbruket. Hvis en for eksempel betaler etter areal, er det ikke gitt at de som har minst plass er de som også bruker minst vann. Her kan det godt være motsatt.

Vann inngår i miljøregnskapet...

Vannforbruk påvirker miljøet, også her hjemme. Er du miljøsertifisert og skal legge fram et miljøregnskap, er det naturlig at vann inngår i dette regnskapet. Vannet du sparer kan du regne om til antall kroner, og så føre det på plussiden i miljøregnskapet ditt.  

... og i internkontrollen

Kontroll av rør og anlegg bør være en del av virksomhetens internkontroll. I likhet med en bevisst holdning til vannforbruk, kan forbedringer i røranlegget også bidra til kostnadsreduksjoner og miljøforbedringer.

Les også: 10 grunner til å ønske internkontroll velkommen i næringsbygget ditt

Vannbesparende utstyr

Apropos kostnadsreduksjoner. Små dråper kan bli store summer over tid. Har du mistanke om at vannforbruket er høyere enn det bør være, bør du kontakte en rørlegger som kan hjelpe deg å avdekke lekkasjer eller eventuelle feil på utstyr og anlegg. En gode ide kan være å få utført en tilstandsrapport med jevne mellomrom. Da får du en oversikt over hva som fungerer tilfredsstillende og hva du må gjøre noe med.

Det kan også lønne seg å investere i vannbesparende utstyr, som for eksempel toalett med redusert vannforbruk, eller smarte blandebatterier som begrenser både temperatur og vannmengder.

Ønsker du tips om flere tiltak for å spare vann? Da anbefaler jeg deg å lese artikkelen Tiltak for å spare vann i næringsbygg som vi har publisert tidligere her på VB-bloggen.

Vann er energi

Vi forbinder gjerne vann og energiforbruk med oppvarming av vann. Men rennende kaldt vann kan også ses på som energi. Vann er under trykk, og rørene må være av høy kvalitet for å kunne benyttes til drikkevann. Det er fort gjort å glemme at det blir brukt betydelige mengder energi for å legge til rette for dette også. Og for rensing og oppvarming av vann, ikke minst.

Norge har vedtatt å redusere klimagassutslippene med 40 prosent innen 2030 i samarbeid med EU-landene. Effektiv produksjon av kaldt og varmt vann kan derfor gjøre en forskjell.

Vann i fremtiden

I dag har de fleste bedrifter installert vannmålere, og private husstander kommer etter. Se gjerne på det som en forberedelse på ytterligere krav, som etter all sannsynligvis kommer. Det kan være snakk om bedre utnyttelse av gråvann, konkrete krav for å redusere vannforbruk, eller at næringsvirksomheter som er storforbrukere av vann, vil få pålegg om å rense vann for å avlaste kommunale renseverk som allerede har problemer med kapasiteten.

Og det er kanskje greit å innstille seg på et nøkternt vannforbruk, først som sist. Fremtidens avgiftsnivå på vann og avløp kan bli astronomisk høyt, når kommunene skal forsøke å ta igjen etterslepet etter manglende vedlikehold over mange år. Det sies at nordmenn fortsatt drikker vann fra rør fra den gang kongen var svensk. Men det blir hverken dagens konge eller regjering som tar regningen når rørene skal byttes ut. Den må du og jeg, private og næringsdrivende, ta.

Det stilles strenge krav til miljøvennlige energikilder og gjenvinning i dag. Til tross for det får vannforbruk imidlertid lite oppmerksomhet i miljøkretser og, etter min mening, også i for liten grad fra myndighetene. Samfunnet har en stor utfordring knyttet til forbruk av vann. Du kan bidra med å fokusere på vannforbruk i din virksomhet. Sett tydelige mål. Be gjerne rørleggeren om råd og hjelp.

last ned e-bok for gode råd om vann i næringsbygg

Kilder: PwC, Aftenposten

Denne artikkelen ble første gang publisert 28.4. 2017, men har siden blitt redigert og oppdatert. 

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak


Morten Boye-Hansen's photo

Av: Morten Boye-Hansen

Morten Boye-Hansen var ansvarlig for salg på proffmarkedet i over 10 år, og er markedsfører av utdannelse. Med en bredspektret erfaring fra sin fortid i bil-, olje- og visualiseringsbransjen, har han stor interesse for teknikk. Han er svært opptatt av kvalitetssikring og miljøansvar, og de mulighetene rørleggeren har til å bidra på disse områdene. Morten hadde ansvaret for nasjonale kundeavtaler i VB, og har opparbeidet seg et bredt nettverk både i VVS-bransjen og ute hos aktører innen næringseiendom. Han har nå gått av med pensjon.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg