Vedlikeholdsansvar og skadeforebygging i borettslag og sameier

Av Carsten Skottner Engh 19. januar 2023

Vedlikeholdsansvar og skadeforebygging i borettslag og sameier

Styret i borettslag og sameier er ansvarlig for vedlikehold. Det innebærer blant annet å sørge for at felles rør, sluk, kanaler og andre fellesinstallasjoner som går gjennom boligen eller i grunnen, blir holdt i orden. Har dere kontroll på dette i ditt styre? I denne artikkelen har vi samlet noen tips til hva du som sitter i styret bør tenke på for å ivareta dette ansvaret når det gjelder vann og varme.

Utvendig vedlikehold

Svært mange har vaktmester- eller tilsynsordning som innebærer utvendig vedlikehold. Uansett om ditt borettslag eller sameie har det eller ikke, er det viktig å påse at disse oppgavene blir gjort:

  • Jevnlig kontroll og rensing av takrenner, nedløpsrør og felles sluk
  • Håndtering av takvann for å unngå lekkasjer
  • Stenging av kran og utevann før vinteren
  • Visuell kontroll av synlige hovedledninger for vann og avløp i felles arealer

Varmtvannsberedere må sjekkes jevnlig

Mange vannskader er knyttet til varmtvannsberedere. Her er borettslagets ansvar særlig viktig hvis berederne står i fellesarealer og ikke inne i leilighetene. Disse bør kontrolleres jevnlig. Riktig temperatur på vannet i berederen er også viktig for å hindre legionella.

På beredere med ekspansjonskar, bør også disse kontrolleres hvert år, som et ledd i å forhindre vannskader.

Les mer: Gamle varmtvannsberedere i borettslaget? Dette må du passe på

Kontroll av varmepumper

Jevnlig service og vedlikehold er også viktig for å forlenge varmepumpers levetid og sikre optimal drift. I VB anbefaler vi å inngå serviceavtale for vedlikehold av både varmepumpe og anlegg.

Les også: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

Sprinkleranlegg

Hvis det er sprinkleranlegg i bygget, skal det i henhold til lovverket sjekkes og testes av sertifisert kontrollør hvert år. Vet du når forrige sjekk ble gjennomført? En slik kontroll vil også være fornuftig å inkludere i en serviceavtale.

Les også: Veldig mange sprinkleranlegg har ikke hatt lovpålagt kontroll

Vannsjekk

Stadig flere benytter Vannsjekken vår gjennom en fast serviceavtale med en VB Rørlegger. Da blir alle leiligheter kontrollert med jevne mellomrom. En slik fast kontroll kan gi redusert forsikringspremie. Forhør deg med forsikringsselskapet dere benytter. Vår anbefaling er sjekk hvert 3. år.

Er borettslaget eller sameiet medlem av Boalliansen, en av VBs samarbeidspartnere, tilbyr vi også gunstige serviceavtaler og kontroller gjennom dem.

Vi oppfordrer også til å installere lekkasjestoppere.  Dette er et svært viktig forebyggende tiltak da mange vannskader oppstår nettopp når beboere er bortreist. Hvis lekkasjestopper er installert, stoppes vannet automatisk når den innebygde sensoren registrerer vann på gulvet. En slik installasjon vil nok naboen under også sette pris på.

Hvor er hovedstoppekranen i bygget?

Hovedstoppekranen får ufortjent lite oppmerksomhet, tatt i betraktning hvor viktig den er. Vet alle i ditt borettslag hvor hovedstoppekranen er og hvordan den virker? Hvem har adkomst til den? Er den og andre stoppekraner tydelig merket? Det skal de være. Husk også å sjekke jevnlig at kranene lar seg stenge og at de holder tett.

Hvis det er mange bygg, kan et kart som er tilgjengelig for alle være nyttig. Det samme gjelder telefonnummer til rørlegger, vaktmester eller andre det kan være relevant å kontakte ved lekkasjer.

Endringsmeldinger til styret

For at styret skal ha så god oversikt som mulig anbefaler vi generelt at alle endringer knyttet til oppussing av bad og bytte av varmtvannsberedere i den enkelte leilighet blir meldt til styret. Det vil gjøre det enklere for styret å planlegge vedlikeholdstiltak og rehabilitering. Kanskje en idé å få det inn i husreglementet?

Tilstandsanalyse

For å ha oversikt og kunne planlegge for fremtidige kostnader og utbedringer kan også en tilstandsanalyse av røropplegg være smart. Er rør og ventiler mer enn 25 - 50 år gamle, er sannsynligvis tiden moden for rørfornying eller utskiftning.

Les også: Vedlikehold i borettslag og sameier: Når må vannledninger og avløpsrør rehabiliteres?

Husk dokumentasjon

Avslutningsvis oppfordrer vi til at dere samler all dokumentasjon på gjennomført vedlikeholdsarbeid og forebyggende tiltak. 

Slik kan styret dokumentere at de har vært bevisst sitt ansvar hvis en skade skulle oppstå.

Dette kan eksempelvis gjøres på boligmappa.no. Medlemmer av Boalliansen kan også lagre dokumentasjon i det digitale styreverktøyet man får tilgang til som medlem.

PS! Mange vannskader oppstår inne i folks leiligheter. Som en hjelp til styret for å minne beboere om den enkeltes ansvar for å forebygge skader, har vi laget en sjekkliste for å kontrollere vanntilkoblede installasjoner i leiligheten. Last den ned, skriv den ut og del den med de andre beboerne!

Visste du forresten at VB har egen temaside for borettslag og sameier? Her har vi samlet spørsmål og svar som ofte blir stilt - sammen med mye annen relevant informasjon.

New call-to-action

Temaer: Borettslag og sameier, Forebygge vannskader


Carsten Skottner Engh's photo

Av: Carsten Skottner Engh

Carsten Skottner Engh er daglig leder i VB Porsgrunn Rørleggerforretning. Han har tatt 3-årig handelsskole, og gjennomførte sersjant-befalsskolen i hæren i 1989, i tillegg til yrkesskole i Porsgrunn. I 1993 tok han svennebrev som rørlegger, med påfølgende mesterbrev i 1997. Carsten har jobbet som rørlegger i totalt 15 år på små og mellomstore anlegg, og som kalkulatør. Han overtok som daglig leder i familiefirmaet i 2003. Han har sittet i Opplæringskontoret for Rørleggere i Telemark i over 10 år, og er i styret for Rørentreprenørene Norge avd. Telemark. I tillegg har Carsten sittet i VBs styre i 4 år, samt i ulike utvalg i kjeden. VB Porsgrunn Rørleggerforretning AS har vært medlem siden VBs oppstart.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

Last ned sjekkliste: Forebygg vannskader i borettslag og sameier

Siste innlegg