Vedlikeholdsansvar og skadeforebygging i borettslag og sameier

Av Carsten Skottner Engh 13. desember 2018

Vedlikeholdsansvar og skadeforebygging i borettslag og sameier

Styret i borettslag og sameier er ansvarlig for vedlikehold. Det innebærer blant annet å sørge for at felles rør, sluk, kanaler og andre fellesinstallasjoner som går gjennom boligen eller i grunnen, blir holdt i orden. Har dere kontroll på dette i ditt styre? I denne artikkelen har vi samlet noen tips til hva du som sitter i styret bør tenke på for å ivareta dette ansvaret når det gjelder vann og varme.

Utvendig vedlikehold

Svært mange har vaktmester- eller tilsynsordning som innebærer utvendig vedlikehold. Uansett om ditt borettslag eller sameie har det eller ikke, er det viktig å påse at disse oppgavene blir gjort:

  • Jevnlig kontroll og rensing av takrenner, nedløpsrør og felles sluk
  • Håndtering av takvann for å unngå lekkasjer
  • Stenging av kran og utevann før vinteren
  • Visuell kontroll av synlige hovedledninger for vann og avløp i felles arealer

Husk også at varmtvannsberedere utgjør en potensiell stor lekkasjerisiko. Her er borettslagets ansvar særlig viktig hvis berederne står i fellesarealer og ikke inne i leilighetene. Disse bør kontrolleres jevnlig. Riktig temperatur på vannet i berederen er også viktig for å hindre legionella.

Hvor er hovedstoppekranen i bygget?

Vet alle hvor hovedstoppekranen er og hvordan den virker? Hvem har adkomst til den? Er den og andre stoppekraner tydelig merket? Det skal de være. Husk også å sjekke jevnlig at kranene lar seg stenge og at de holder tett.

Hvis det er mange bygg, kan et kart som er tilgjengelig for alle være nyttig. Det samme gjelder telefonnummer til rørlegger, vaktmester eller andre det kan være relevant å kontakte ved lekkasjer.

Kontroll av varmepumper

Jevnlig service og vedlikehold er viktig for å forlenge varmepumpens levetid og sikre optimal drift. Når ble den sist kontrollert? I VB anbefaler vi å inngå serviceavtale for vedlikehold av denne.

Har dere fortsatt felles oljefyringsanlegg, er det på høy tid å skifte ut dette nå. Den økonomiske støtten fra Enova for erstatning av oljefyren, reduseres i 2019 og bortfaller helt i 2020 når oljefyringsforbudet trer i kraft. Det finnes mange miljøvennlige alternativ – spør gjerne en VB Rørlegger om råd!

Sprinkleranlegg

Hvis det er sprinkleranlegg i bygget, skal det i henhold til lovverket sjekkes og testes av sertifisert kontrollør hvert år. Vet du når forrige sjekk ble gjennomført? En slik kontroll vil også være fornuftig å inkludere i en serviceavtale.

Les også: Med en vedlikeholdsavtale får du rørleggeren til å ringe deg

Endringsmeldinger til styret

For at styret skal ha så god oversikt som mulig, anbefaler vi generelt at alle endringer knyttet til oppussing av bad og bytte av varmtvannsberedere i den enkelte leilighet, blir meldt til styret. Det vil gjøre det enklere for styret å planlegge vedlikeholdstiltak og rehabilitering.

Vannsjekk

Stadig flere benytter Vannsjekken vår gjennom en fast serviceavtale med en VB rørlegger. Da blir alle leiligheter kontrollert med jevne mellomrom. Det kan gi redusert forsikringspremie. Forhør deg med forsikringsselskapet dere benytter. Vår anbefaling er sjekk hvert 3. år.

Hos If, en av våre samarbeidspartnere, kan du også lese mer om fukt og vannskader.

Tilstandsanalyse

For å ha oversikt og kunne planlegge for fremtidige kostnader og utbedringer, kan også en tilstandsanalyse av røropplegg være smart. Er rør og ventiler mer enn 25 - 50 år gamle, er sannsynligvis tiden moden for rørfornying eller utskiftning.

Les også: Vedlikehold i borettslag og sameier: Når må vannledninger og avløpsrør rehabiliteres?

Avslutningsvis oppfordrer vi til at dere samler all dokumentasjon på gjennomført vedlikeholdsarbeid og forebyggende tiltak.

På den måten kan styret dokumentere at de har vært bevisst sitt ansvar hvis en skade skulle oppstå.

PS! Mange vannskader oppstår inne i folks leiligheter. Som en hjelp til styret for å minne beboere om den enkeltes ansvar for å forebygge skader, har vi laget en sjekkliste for å kontrollere vanntilkoblede installasjoner i leiligheten. Last den ned, skriv den ut og del den med de andre beboerne!

Visste du forresten at VB har egen temaside for borettslag og sameier? Her har vi samlet spørsmål og svar som ofte blir stilt - sammen med mye annen relevant informasjon. 

New call-to-action

Temaer: Vedlikehold i borettslag, Forebygging av vannskader


Carsten Skottner Engh's photo

Av: Carsten Skottner Engh

Carsten Skottner Engh er daglig leder i VB Porsgrunn Rørleggerforretning. Han har tatt 3-årig handelsskole, og gjennomførte sersjant-befalsskolen i hæren i 1989, i tillegg til yrkesskole i Porsgrunn. I 1993 tok han svennebrev som rørlegger, med påfølgende mesterbrev i 1997. Carsten har jobbet som rørlegger i totalt 15 år på små- og mellomstore anlegg, og som kalkulatør. Han overtok som daglig leder i familiefirmaet i 2003. Han har sittet i Opplæringskontoret for Rørleggere i Telemark i over 10 år, og vært styreleder i NRL i 10 år, hvor han fortsatt sitter i styret. Videre er han nestleder i hovedstyret for Rørentreprenørene Norge. I tillegg har Carsten sittet i VBs styre i 4 år, samt i ulike utvalg i kjeden. VB Porsgrunn Rørleggerforretning AS har vært medlem siden VBs oppstart.

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

Last ned sjekkliste: Forebygg vannskader i borettslag og sameier

Siste innlegg

Temaer

Se alle