Varmtvannsproblemer i borettslaget?

Av Ken Røsholt 7. desember 2023

Problemer med varmtvannet i borettslaget

Varmtvannstrøbbel trenger ikke skyldes feil med verken egen varmtvannsbereder eller felles berederanlegg. Årsaken kan være at en nabo har kjøpt et blandebatteri med dårlig kvalitet, eller har et gammelt blandebatteri. Men hvordan skal du kunne vite det?

Årsaker til varmtvannsproblem

Problemet oppstår som regel i borettslag hvor det begynner å bli behov for renovering eller utskifting av komponenter som blandebatterier. Problemet kjennetegnes gjerne ved at:

  • Det tar lang tid å få varmt vann
  • Varmtvannet blir borte med en gang man stenger krana
  • Store ujevnheter i temperaturer

Årsaken er ofte: 

  • Feil på et batteri
  • Dårlig kvalitet på produktene (f.eks. tappekranen på kjøkkenet eller blandebatteriet i dusjen)
  • Alder og slitasje på produktet
  • Feilmontering

Når og hvor oppstår problem med varmtvannet?

Det finurlige her er at det som regel ikke er den som har det dårlige blandebatteriet som får trøbbel med varmtvannet, men naboen. De merker det best når vedkommende ikke bruker sitt batteri, kran eller hva det måtte være. Det blir gjerne lagt ekstra godt merke til om morgenen, når en opplever å måtte vente 20 minutter på at vannet i dusjen skal bli varmt.

Her er en liten forklaring på hva som skjer:

Fordi kaldtvannstrykket er høyere enn varmtvannstrykket, vil kaldt vann strømme feil vei gjennom blandebatteriet (som regel termostatstyrt dusjbatteri) inn i varmtvannsrørene når andre brukere tapper varmtvann. Da får de i beste fall bare lunket vann ut av blandebatteriet. 

Les også: Gamle varmtvannsbredere i borettslaget? Dette må du passe på

Hvordan finne feilkilden?

Når slike problem oppstår, er det naturlig at vi rørleggere blir kontaktet. Ofte er det nødvendig med en kartlegging for å skaffe oversikt over problemene. Er det bare noen få som opplever varmtvannstrøbbel, deler de sannsynligvis stigerør og hovedrør. Da blir kartleggingsjobben vår litt enklere, men slik er det ikke alltid.

I tilfellet jeg beskriver nedenfor dro vi ut til et borettslag vi hadde en serviceavtale med. En avtale som for øvrig innebærer at vi er raskt på stedet, og at vi har en fast, avtalt pris på inkluderte timer. I tillegg til kontroll av berederrommet en gang i året.

En beboer i 3. etasje i blokka hadde henvendt seg til styret på grunn av manglende varmtvann. Siden vi nylig hadde installert felles berederanlegg, var det derfor naturlig å tro at det var her problemet lå. Det var det imidlertid ikke. Videre sjekket vi sirkulasjonssystemet for varmtvannet, men vi fant ingen feil her heller. Derfor måtte vi gjennomføre en kartlegging, og denne avdekket så mange avvik at vi ble nødt til kontrollere alle leilighetene.

Gjennomslagskontroll – kontroll av blandebatteri

Selve kontrollen, det vi på fagspråket gjerne kaller en gjennomslagskontroll, tar ikke mer enn rundt 10 minutter i hver boenhet. Da sjekker vi blant annet temperaturen på varmtvannsrør og ser etter kondens på blandebatteriet.

På dette oppdraget var avtalen at styret skulle stå for jobben knyttet til kontrollen, men den som hadde feilen, skulle betale kostnadene for å rette det opp. Vi fant feil i 10 leiligheter. Hvilke leiligheter det var snakk om, var det selvfølgelig kun styret som fikk vite. Her gjelder hensyn til personvernet. 

Varmtvannsproblem i nye borettslag og sameier

Eksempelet over var fra et bygg av litt eldre dato. Det kan imidlertid oppstå problem knyttet til varmtvannet i nye boliger også, men her kan det være vanskeligere å finne årsaken. Nye bygg har gjerne system som er mer kompliserte, med varmepumper, fjernvarmetilkobling, termostater, tidsinnstillinger for varmtvannsproduksjon, vannbesparende utstyr, og så videre. Ofte er systemene styrt for å være mest mulig økonomiske. 

Den som opplever slike problem etter å ha flyttet inn bør i første omgang kontakte styret, som igjen kan sende saken videre til det firmaet som har hatt ansvaret for røropplegget – før et eksternt firma eventuelt kontaktes.

Les også: Er det noe poeng å spare vann og måle vannforbruk i vannlandet Norge?

Aldri mer varmtvannstrøbbel?

For å redusere risikoen for varmtvannstrøbbel handler det kort oppsummert om å kjøpe kvalitetsprodukter og sørge for at de blir riktig montert. Bytt ut blandebatterier og termostater som lever på overtid. Har du flyttet inn i flunkende ny leilighet, så ikke vent med å melde fra til styret hvis du opplever trøbbel.

Både borettslag og sameier gjør for øvrig lurt i å ha en fast avtale med en rørlegger – for eksempel en VB Rørlegger - som kan møte på raskt varsel.

Er du forresten interessert i tips for å forebygge vannskader i borettslaget? Last ned sjekklisten nedenfor! Vi anbefaler også et besøk på temasiden vår om borettslag. Her har vi samlet mye nyttig informasjon, tips og råd, nettopp om borettslag.

New call-to-action

 

Temaer: Borettslag og sameier


Ken Røsholt's photo

Av: Ken Røsholt

Ken Røsholt er daglig leder i VB-bedriften Lillestrøm Rør og har lang erfaring som rørlegger. Han har tidligere jobbet hos VB Funksjonell VVS, blant annet som prosjekt- og avdelingsleder, med ansvar for rehabilitering av baderom og total rehabilitering av eneboliger. Ken er i tillegg bilmekaniker med fagbrev.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

Last ned sjekkliste: Forebygg vannskader i borettslag og sameier

Siste innlegg