Slik begrenser du risikoen for lekkasjer i bygget ditt

Av Svein Marienborg 26. oktober 2017

VB_Slik-begrenser-du-lekkasjer-i-bygg_Fotograf_Nicki_Twang_W3A7333-059810-edited.jpg

Visste du at nesten halvparten av vannskadene hos bedrifter og i næringsbygg er fra vanninstallasjoner? I denne artikkelen har vi tatt for oss noen enkle tiltak som reduserer risikoen for lekkasjer og vannskader i bygg.

«Lekkasje skal kunne oppdages enkelt og ikke føre til skade på installasjon og bygningsdel», heter det i TEK17. Er det slik i ditt bygg?

Få oversikt over røranlegget i bygget ditt med VVS-tegninger

Kjenner du til VVS-tegningene for bygget, kan du handle mye raskere ved eventuelle uhell. Derfor bør du også vite hvor kritiske koblingspunkter og rørføringer er, også skjulte rørføringer i tak, vegg og gulv. Dette finner du på tegninger av plan og opplegg som viser hvor alle monterte rør befinner seg, både de skjulte og de som er synlige. Øvrige koblingspunkter for komponenter som er tilknyttet vann, bør også markeres her.

Tegningene finner du trolig i «bunken» eller permen med VVS -tegninger, eller sammen med den øvrige FDV-dokumentasjonen. Har du ikke slike tegninger, bør du absolutt tenke på å få laget dem.

Flo-code rørmerkingstape-892224-edited-1

På de samme tegningene er det viktig å merke plasseringen av alle stengeventiler. Er ikke rør og ventiler merket fysisk i bygget ditt, bør det gjøres i henhold til Norsk Standard. Rør skal være merket med fargekode, pilretning, samt mediet i røret. Ta gjerne en titt på flo-code.no for å se flere eksempler og muligheter.

Merk viktige ventiler og komponenter

Ventilene skal merkes med nummer, hva de stenger, og mediet i røret. Skiltet skal være i gravert utførelse med en tekst som dette: «Stengeventil nr. 4711 - Kaldtvann 4 et.»

Er ventilene skjult over himling, er det enda viktigere at de er godt merket.  Plasser i så fall også et lite gravert skilt under himlingen som viser hva som befinner seg der. Du kan for eksempel merke det slik: «Stengeventiler». 

Lag en avstengningsguide

Få gjerne rørleggeren til å lage en avstengningsguide slik at også de som ikke er kjent i bygget kan finne den riktige stengeventilen. En slik guide vil eksempelvis inneholde en liste med beskrivelser som:

 «Stengeventil nr. 4711 - kaldtvann kantine 4 et. - plassert i 3. et. over himling ved minikjøkken akse F/2.»

Da blir det mye lettere å gjøre de riktige grepene umiddelbart når det spruter vann kantina i 4. etasje. For spørsmålet kommer garantert:

«Hvilken ventil betjener kantina i 4. etasje!!?»

Med guiden på plass, er det mulig å svare raskt. Det forutsetter selvfølgelig at det er kjent hvor den befinner seg også, uavhengig om det er en papirutgave eller en digital versjon.

Denne guiden bør alle seksjonsledere og eventuelt vaktselskap kjenne til, i tillegg til vaktmester og servicerørlegger. Da kan alle – inkludert nattevakten - finne den.

Installer lekkasjestoppere

Installasjoner i form av lekkasjestoppere og vanndetektorer som forhindrer eller reduserer skadeomfang, må også være på plass. Har du i tillegg installert en automatisk stoppekran, har du dessuten en billig forsikring mot vannskader og lekkasjer. En lekkasjestopper stenger vanntilførselen når den får signal fra fuktfølere.

Det er også smart å gjennomføre en enkel risikoanalyse av røropplegget i bygget: Er det soner og tilkoblingspunkter i røranlegget som er potensielt mer kritiske enn andre? Hva blir konsekvensene hvis vannlekkasjer skulle oppstå?. Bruk analysen i det forebyggende arbeidet og vedlikeholdet.

Har du vannførende utstyr i et rom uten sluk, stiller TEK17 krav om bruk av lekkasjestoppere. (Også kalt vannstoppere). Hvis du bruker i tillegg bruker en FG-godkjent lekkasjestopper, tilbyr flere forsikringsselskap rabatterte skadeforsikringer. En forutsetning for prisreduksjon er at lekkasjestopperen monteres av fagfolk som har opplæring i slik montering.

Få varsling fra fuktsensorer og vanndetektorer

Når ingen er til stede i bygget og kan oppdage lekkasjer, kan fuktsensorer og vanndetektorer gjøre jobben og avdekke eventuelle lekkasjer tidlig.

Flere leverandører tilbyr ulike varianter av sensorer og detektorer som sender signaler til sentraler som overvåkes. Hvis fukt blir registrert får du en varsling, slik at du raskt kan lokalisere feilen og begrense skadeomfanget.

Pass spesielt på «rør i rør»

Så langt har vi vært inne på tiltak som stopper eller registrerer fukt og vann på avveie. Men selve rørene – inkludert sammenføyninger og koblinger – må selvfølgelig også kontrolleres.

Ifølge TEK17 skal alle nye rør og deler kunne skiftes ut. Det gjelder også de som er skjulte i tak og vegger.

De aller fleste rør som er montert skjult i tak eller vegg de siste 10 årene, er av såkalte «rør i rør»-system som består av et indre og et ytre rør. Rørene er tilknyttet et fordelerskap avløp til rom med sluk.

Hvis det indre røret blir skadet, vil det ytre røret samle opp vannet, lede det tilbake til fordelerskapet, og derfra videre til rom med sluk. Dermed vil lekkasjen være lett å oppdage, og ikke gjøre nevneverdig skade.

Forebygg med profesjonelt vedlikehold

Det er mye å passe på, og derfor bør denne jobben settes i system. Jevnlig, årlig kontroll og vedlikehold reduserer utvilsomt risikoen for lekkasjer. I tillegg forlenger du også levetiden på anlegget.

Ved å inngå en serviceavtale med en VB Rørlegger, blir dette ivaretatt. Rørleggeren vil systematisk gå gjennom anlegg og alt vanntilkoblet utstyr. I etterkant får du en rapport.

Mange rørleggere i VB benytter et digitalt rapporterings- og kvalitetssystem som heter VB Smart. Det gir deg som kunde dokumentasjon på alt som er utført av arbeid.

Les også: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

Et lite, men viktig råd til slutt

Sørg for god dokumentasjon på alt arbeid og vedlikehold på rørsystemene i bygget ditt. Og ikke minst, at det er forskriftsmessig utført av fagfolk.

Skulle en lekkasje mot formodning oppstå, øker sjansen for full erstatning fra forsikringsselskapet, når dokumentasjonen er på plass.

Last gjerne ned e-boken vår for flere tips!New Call-to-action

 

 

Temaer: Service- og vedlikeholdsavtaler, Forebygge vannskader


Svein Marienborg's photo

Av: Svein Marienborg

Svein Marienborg er leder av Marienborg Konsult. Han begynte sin rørleggerkarriere allerede i 1971, og har fagbrev som industrirørlegger og svennebrev som rørlegger i Bygningsindustrien. I tillegg er han rørleggermester og fagskoleingeniør. I 1986 etablerte han Inva Engineering AS, og har arbeidet med innregulering av vannbårne systemer siden. Daglig leder for Varme og Energikontroll AS fra 2011 til 2019. Svein har holdt et utall kurs og foredrag for rørbransjen, og har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Oslo i 10 år, samt formann i Norsk Varmeteknisk Forening fra 2009 til 2016. VB benytter Sveins kompetanse til kursing og kompetanseheving av ansatte og kvalitetssikring av faglig innhold på nett.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg