Effektivt vedlikeholdsarbeid med internkontroll: 3 enkle råd

Av Morten Boye-Hansen 19. desember 2019

VB_Effektivt-vedlikehold-med-internkontroll_krsand-716

Internkontrollen skal sikre at regler blir fulgt og samtidig forebygge skader. Men har du tenkt på at den også kan gjøre vedlikeholdsarbeid mer effektivt? Her er tre nyttige, kjappe tips om akkurat dette!

Internkontrollforskriften kan bidra til å effektivisere arbeidsprosesser gjennom å legge grunnlaget for gode, hensiktsmessige måter å jobbe på. Har du en liste med kontrollpunkter som dekker mulige driftsutfordringer, en beskrivelse av kontrollrutiner og en plan for hvordan avvik og forbedringer skal meldes og følges opp, forenkler du vedlikeholdsarbeidet betraktelig.

Underlag for sjekklister og rutiner

Internkontrollforskriften er et solid underlag for nyttige og viktige sjekklister og rutiner. Jevnlige tilsyn og kontroller er strengt tatt den eneste måten du kan sikre at ting fungerer som det skal i bygget ditt, med mindre du velger å la det "skure og gå" og heller vente på at noe skal stoppe opp eller gå galt. Sjekklister og faste rutiner sikrer god service på bygget ditt.

1. I internkontrollforskriften finner du oversikt over hvilke konkrete punkter du bør kontrollere for avdekke behov for vedlikehold.

TIPS: Her kan du laste ned vår gratis e-bok med praktiske forslag til gjennomføring av internkontroll i næringsbygg.

Det finnes en rekke IT-systemer som hjelper deg både med kartlegging, dokumentasjon og behandling av avvik. Har du flere bygg og anlegg, kan slike systemer hjelpe deg med å få en samlet oversikt over alt HMS-arbeid som skjer under ditt ansvar. Her trekker jeg gjerne fram årlig kontroll av sprinkleranlegg. Den blir ofte glemt, men er svært viktig.

Les også: 5 grunner til å ønske internkontrollen velkommen i næringsbygget ditt

Oversikt over servicebehov

Internkontrollen gir deg oversikt. Når du ser omfanget av hva som skal gjøres, kan du ta stilling til om kontroll og vedlikehold er noe du vil gjøre selv, eller om jobben skal settes ut til en ekstern servicepartner. Under en kartlegging utarbeider du i teorien også en kravspesifikasjon for et eventuelt serviceoppdrag. Og gjennom en serviceavtale med gode fagfolk får du både løpende rapporter om hva som er utført av vedlikehold og forslag til prioriterte tiltak. Dette kan du legge rett inn i dokumentasjonen av HMS-arbeidet som Internkontrollforskriften krever.

2. Benytter du en VB Rørlegger, er sjansen stor for at vedkommende benytter VB Smart, et digitalt kvalitetssikringsverktøy som sender dokumentasjon på utførte kontroller og service rett til deg.

Les mer: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren.

Driftsfordeler og færre feil

Med effektiv, systematisk kontroll og service oppnår du god og forsvarlig drift av bygget ditt, som igjen kan tas ut i lavere driftskostnader. Et bygg som får jevnlig ettersyn og pleie, og hvor det sjelden skjer feil eller skader, vil dessuten ha forlenget levetid og lavere livstidskostnader.

3. Oversikten du får gjennom gode internkontrollrutiner, gir deg forutsigbarhet som lar deg planlegge og budsjettere investeringer bedre.

I tillegg: De gode rutinene vil bidra til at du unngår akutte kriser, driftsstans eller ulykker, for eksempel som følge av at anleggsdeler trenger utskiftning eller reparasjon. Med andre ord - større forutsigbarhet og færre kriser.

New Call-to-action

Temaer: Lover og regler, Service- og vedlikeholdsavtaler


Morten Boye-Hansen's photo

Av: Morten Boye-Hansen

Morten Boye-Hansen var ansvarlig for salg på proffmarkedet i over 10 år, og er markedsfører av utdannelse. Med en bredspektret erfaring fra sin fortid i bil-, olje- og visualiseringsbransjen, har han stor interesse for teknikk. Han er svært opptatt av kvalitetssikring og miljøansvar, og de mulighetene rørleggeren har til å bidra på disse områdene. Morten hadde ansvaret for nasjonale kundeavtaler i VB, og har opparbeidet seg et bredt nettverk både i VVS-bransjen og ute hos aktører innen næringseiendom. Han har nå gått av med pensjon.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg