Hvem må ha oljeutskiller?

Av Ronny Vikeså 9. november 2023

Alle virksomheter som slipper ut oljeholdig avløpsvann må ha en oljeutskiller.

Oljeprodukter i avløpsvannet er veldig uheldig. Alle fossile, syntetiske og biologiske oljer som helles i avløpet kan føre til problemer på avløpsnett og i renseanlegg. Og ikke minst – olje forurenser! Hvis du driver et verksted eller en annen virksomhet som slipper ut oljeholdig avløpsvann, er du pålagt å ha en oljeutskiller. Her gir vi en kort innføring i reglene for installasjon og drift.

Det er rett og slett ulovlig å drive en virksomhet med utslipp av oljeholdig avløpsvann uten å være tilknyttet en oljeutskiller. Dette er behørig slått fast i Forurensningsforskriften kapittel 15, "Krav til utslipp av oljeholdig avløpsvann"

Med installasjon av oljeutskiller følger også en rekke krav. Det er den enkelte kommune, i rollen som forurensningsmyndighet, som gir utslippstillatelse og nødvendig godkjenning for installasjon av oljeutskiller. Vær oppmerksom på at kravene kan variere fra kommune til kommune, derfor er det viktig å sjekke hvilke regler som gjelder for nettopp din kommune. Denne informasjonen finner du typisk på kommunens hjemmeside, under menyvalget vann og avløp, eller ved å kontakte kommunen direkte.

Jobber du i matbransjen? Da må du antakeligvis har en fettutskiller – les mer om det her.

Hvem må ha oljeutskiller?

Kravet om oljeutskiller gjelder først og fremst virksomheter som har vaskeplass, smørehall, servicehall eller lignende:

 • Verksteder og anlegg for understellsbehandling
 • Bensinstasjoner
 • Vaskehaller for kjøretøy
 • Bussterminaler
 • Garasjeanlegg (også private) med tilgang til vann og mulighet for vask av
  biler inne i garasjen
 • Klargjøringssentraler for kjøretøy, anleggsmaskiner og skinnegående materiell

 

Hvor stor må oljeutskilleren være?

Størrelsen på oljeutskilleren beregnes ut fra antall spylekraner, dimensjon og om det skal benyttes høytrykkspyler. All oljeholdig væske skal ledes til oljeutskiller før den slippes ut i avløpsnettet, og maksimal utslippsmengde er derfor en viktig faktor når størrelsen på oljeutskilleren skal beregnes. Oljetettheten spiller også inn.

Myndighetene har satt en grense på maksimalt 50 mg mineralsk olje per liter påslipp til det offentlige avløpsnettet. Utslippsvannet skal stå lenge nok i oljeutskilleren til de enkelte væskene får tid til å skille seg. Når størrelsen på oljeutskilleren blir beregnet, skjer det ut ifra en grunnregel om minimum 1 times oppholdstid på maksimal vannbelastning.

Det finnes selvfølgelig fagfolk som kan hjelpe deg med denne dimensjoneringsjobben, slik at du får riktig oljeutskiller tilpasset ditt behov – uten å måtte tenke på beregninger av vannmengder og oljetetthet.

Dette må du sørge for

Oppgavene vi lister opp her kan du også sette bort til andre, men husk at du og virksomheten din har det overordnede ansvaret for at reglene følges!

 • Skaffe utslippstillatelse og godkjenning for installasjon av oljeutskiller (kontakt kommunen)
 • Legge til rette for fysisk adkomst slik at det kan tas prøver av utslippsvannet
 • Avtale om tømming med godkjent innsamler eller renovatør. Tømming må gjøres minimum en gang i året
 • Den utskilte oljen skal leveres som farlig avfall til et godkjent avfallsmottak (minst en gang per år hvis mengden overstiger 1 kilo årlig)
 • Dokumentasjon og årsrapport som beskriver rutiner, kontroller, prøvetaking, tømminger, oppsamlede mengder (dette er krav fra internkontrollforskriften)

Les også: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

Kan en rørlegger hjelpe deg med oljeutskiller?

En rørlegger kan hjelpe til med mye av arbeidet knyttet til selve installasjonen, som for eksempel:

 • Befaring og dimensjonering i samarbeid med leverandør som leverer oljeutskillere 
 • Tilbud på komplett godkjent installasjon 
 • Innmelding til kommunen 
 • Installasjon av oljeutskiller – ferdig plassert eller nedgravd, montert og tilkoblet, klar til bruk

Har du spørsmål knyttet til drift, vedlikehold og service av VVS? Sjekk ut temasiden vår hvor vi har samlet mye informasjon om dette! Vi anbefaler også å laste ned e-boken om  hvordan du kan snu internkontrollen til noe positivt. Her får du tips om hvordan du kan bruke internkontrollen til systematisk vedlikeholdsarbeid.

New call-to-action

 

Temaer: Vann og avløp, Lover og regler, Service- og vedlikeholdsavtaler


Ronny Vikeså's photo

Av: Ronny Vikeså

Ronny Vikeså er utdannet rørlegger og har jobbet hos VB Rørlegger Gunnar Larsen siden han begynte der som lærling i 2000. I dag jobber han som prosjektleder i bedriften. Ronny har erfaring fra flere områder, blant annet varmeanlegg, serviceoppdrag, VVS-installasjoner i eneboliger, oljeutskilling for bilverksteder og arbeider knyttet til damp- og trykkluft. Ronny er en viktig ressurs for utviklingen av VBs digitale dokumentasjonssystem, Dextro.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg