Hva er egentlig en fettutskiller, og hvem må ha det?

Av Ronny Vikeså 4. april 2024

Hvem må ha fettutskiller?-1

Foregår det produksjon eller tilberedning av mat for salg eller servering i lokalene dine? Da er det stor sannsynlighet for at du må ha en fettutskiller. Det er nemlig ikke lov til å slippe ut fett på det kommunale avløpsnettet. Men hva er egentlig en fettutskiller, og hvordan kan du vite om du må ha det?

Matfett i avløpsrør skaper store problemer for drift av rør, pumper og renseanlegg. Inne på et kjøkken er fettet flytende. Men når fettet kommer ut i rør og videre til avløpsnettet – hvor det er langt lavere temperaturer – stivner det. Stivnet fett som legger seg på innsiden av rørene kan føre til at de tettes. Noe som deretter kan føre til både oversvømmelser og forurensing.

Vann- og avløpsetaten bruker mye ressurser på å holde avløpsrørene rene og fettfrie, og derfor kan kommunene kreve at matprodusenter, serveringssteder og andre som produserer eller tilbereder mat, tar ansvar og installerer en fettutskiller. 

Kravene til håndtering av fettholdig avløpsvann fastsettes lokalt i hver kommune, med hjemmel i forurensingsforskriften.

Les også: Hvem må ha oljeutskiller?

Hvem må ha fettutskiller?

I alle virksomheter hvor avløpsvannet inneholder animalsk eller vegetabilsk fett eller olje, skal det være en fettutskiller. Unntaket er hvis fettinnholdet er lavt (ikke overskrider mer enn 150 mg pr liter). Hvis du tror dette unntaket gjelder deg, må du søke kommunen om dispensasjon.

Krav om fettutskiller gjelder blant annet for:

  • Spisesteder, restauranter, gatekjøkken, kiosker, kantiner
  • Bakerier, konditorier, kafeer
  • Cateringvirksomheter
  • Ferskvaredisker i matbutikker eller senter
  • Storkjøkken og næringsmiddelindustri
  • Slakterier og kjøttforedlingsbedrifter
  • Fiskeforedlingsbedrifter

Gjelder også catering fra privat kjøkken

Også privatpersoner som driver catering hjemmefra må følge kravene, hvis tilberedningen innebærer steking eller annen tilberedning med fett eller olje. I praksis vil dette si at du ikke trenger fettutskiller dersom du smører baguetter med pålegg som du har kjøpt ferdig tilberedt. Steker du derimot karbonader og løk som skal legges i baguettene, gjelder kravet om fettutskiller.

Hvordan fungerer en fettutskiller?

Fett er lettere enn vann, og en fettutskiller fungerer nettopp etter dette prinsippet. Når du heller ut fettholdig vann i kummen, havner det i fettutskilleranlegget. Her stiger fettet opp og blir liggende igjen, mens vannet synker og renner videre ut i avløpet. 

Det er viktig at fettet ikke er for varmt eller kaldt når det helles ut. Temperaturen påvirker hvor effektivt fettet skilles fra vannet. Optimal temperaturer er 41 ºC inn i fettutskilleren og 30 ºC ut.
Fettet som skilles ut danner etter hvert en ”kake”, eller blokk, som må fjernes med jevne mellomrom. Deretter må beholderen spyles med vann som holder en temperatur på 60-70 ºC.

Tømmeleverandøren din tar seg av denne jobben.

Les også: Urinalene som brukte vann for mer enn 60 000 kroner i året

OBS! Dette skal ikke i fettutskilleren

Vær nøye med hva som havner i fettutskilleren. Unngå følgende:

  • Frityrfett og andre større konsentrerte fettmengder. Dette skal samles opp og leveres til godkjente mottak.
  • Avløp fra WC og andre sanitærinstallasjoner, oppvaskmaskiner, kjølevann, overvann
  • Oljeholdig avløpsvann fra bilvaskeplasser, bilgarasjer, bilverksteder og lignende

Hvor stor fettutskiller må du ha?

Jo større kjøkken du har, desto større anlegg vil du ha behov for. Størrelsen henger sammen med hvor mye fettholdig vann du slipper ut. Ta kontakt med en leverandør som kan hjelpe deg med å velge rett dimensjon på utskilleren.

Krav til fettutskiller

En fettutskiller skal monteres av fagfolk, og kommunen kan kreve at du dokumenterer det. Videre må du sørge for at fettutskilleren er registrert hos kommunen før du tar den i bruk. 

I kommunen kan de fortelle deg hvilke krav som gjelder i forhold til antall tømminger og rengjøring. Noen kommuner, blant annet Oslo, krever tømming fire ganger i året. Du må inngå en avtale med et firma om vedlikehold og tømming av fettutskilleren. Denne avtalen fungerer som dokumentasjon ovenfor kommunen. I tillegg til må du sende inn en årsrapport til vann- og avløpsetaten.

Les også: Trenger mitt næringsbygg et fordrøyningsanlegg?

Du må også tenke på hvordan du skal plassere fettutskilleranlegget. Det skal stå et sted hvor det er frostfritt, god lufting (hvis det står innendørs), eventuelt være gravd ned. Det skal også være lett å komme til for tømming og tilsyn. De fleste kommuner har laget veiledere som forteller det du trenger å vite.

Usikker? Kontakt kommunen din!

Er du usikker på noe, bør du ta kontakt med kommunen din for å være på den sikre siden. Det kan bli kostbart for deg hvis rørene blir tette, og spesielt hvis det går utover det offentlige avløpsnettet også. Derfor: Sjekk dette nøye!

Har du spørsmål knyttet til drift, service og vedlikehold, anbefaler vi et besøk på temasiden vår hvor vi har samlet mye informasjon om dette. Laster du ned e-boken nedenfor får du også nyttige tips til hvordan du kan bruke internkontrollen til systematisk vedlikeholdsarbeid.

New Call-to-action

Temaer: Vann og avløp, Lover og regler


Ronny Vikeså's photo

Av: Ronny Vikeså

Ronny Vikeså er utdannet rørlegger og har jobbet hos VB Rørlegger Gunnar Larsen siden han begynte der som lærling i 2000. I dag jobber han som prosjektleder i bedriften. Ronny har erfaring fra flere områder, blant annet varmeanlegg, serviceoppdrag, VVS-installasjoner i eneboliger, oljeutskilling for bilverksteder og arbeider knyttet til damp- og trykkluft. Ronny er en viktig ressurs for utviklingen av VBs digitale dokumentasjonssystem, Dextro.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg