Dårlig vannkvalitet påvirker varmeanlegget i bygget ditt

Av Geir Roald Kjærland 5. november 2020

VB_vannbåren-varme_vannkvalitet_Radiatorventil_9977884

Et varmeanlegg trenger vann med god kvalitet for at det skal fungere optimalt og leve lengst  mulig. Å ha kontroll på vannet er derfor et effektivt og forebyggende tiltak for alle bygg med vannbåren varme og grønne ambisjoner.

Belegg og misfarget vann i rørene?

Misfarget vann i rørene er et tegn på at varme- eller radiatoranlegget trenger rens og vedlikehold slik at det kan prestere optimalt igjen. I denne artikkelen kan du lese om hvordan du kan finne ut om du har forurenset vann i anlegget, og hva du bør gjøre med det. Flere av oppgavene må utføres av rørlegger, men det kan være greit for deg å vite hvorfor jobben må gjøres også. Til syvende og sist handler det jo om god komfort for brukerne i bygget og lave driftskostnader for bygget som helhet. Og da spiller faktisk energibæreren vann en viktig rolle.

Forutsetninger for at et varmeanlegg skal virke optimalt 

  • God vannkvalitet. Vannet som sirkulerer i anlegget må være rent. Partikler og magnetitt i vannet legger seg i ventiler, og kan i verste fall forårsake at pumper ryker.

  • Fritt for rust og belegg. Hvis ikke, reduseres energioverføringen og effektiviteten blir lavere på blant annet vekslere, radiatorer og gulvvarme. Det kan også føre til skader på sirkulasjonspumper, ventiler og vekslere.

Over tid vil det dannes belegg på innsiden av rør, kjeler og varmevekslere som følge av partikler, kalk, rust, magnetitt (jernoksid), bakterier og oksygen. Det er magnetitten som til slutt gjør vannet misfarget, og kanskje til og med svart.

For å finne ut hvilken farge vannet i anlegget har, kan du se i fordelerskapet. Rørene i skapet vil være gråhvite i starten. Etter en kort driftsperiode blir de gulbrune, og senere grå og svarte som følge av slam og magnetitt. Hvis slangene fortsatt er klare og fine, er anlegget sannsynligvis optimalt.

Standardprosedyrer ved nye anlegg

Er det installert nytt varmeanlegg i bygget, er det noen faste prosedyrer som må gjennomføres før bruk. Anlegget skal alltid gjennomspyles for å fjerne eventuelle løse deler og avskalinger fra installasjonen. Dette, og fylling av anlegget, er en viktig del av det rørleggeren gjør.

Kontroll av vannkvalitet

Kommunalt vann er gjerne «normalt godt», det vil si god pH, balansert uten slam og partikler akkurat slik det skal være. Er installasjonen i et område med privat vannkilde, kan det være smart med en analyse av vannet først. Det kan forebygge store overraskelser i garantitiden.

Livsforlengende stoff

Etter at vannet er fylt på, vil rørleggeren kontrollere anlegget slik at det fungerer optimalt. På mindre system anbefales det å tilsette en inhibitor i vannet. Dette stoffet reduserer hastigheten på kjemiske reaksjoner som fører til korrosjon (tæring).

Inhibitoren fungerer som anleggets livsforlenger. Det beskytter metallet, og er spesielt viktig hvis anlegget har komponenter i aluminium. Aluminium er et svært skjørt metall, men samtidig også en veldig god varmeleder. Derfor blir det ofte brukt i varmevekslere og andre komponenter i varmepumpeanlegg.

Les mer: 5 indikasjoner på at varmeanlegget er feil innregulert

Alle vannbårne varmeanlegg har behov for årlig kontroll

Alle vannbårne varmeanlegg har i likhet med de fleste øvrige installasjoner og system, behov for jevnlig service og ettersyn.

En rørlegger kan ta prøver og vurdere nødvendige tiltak basert på disse resultatene. Viser prøvene at vannet inneholder bakterier, bør det tilsettes en desinfiserende rensevæske. Kontroll av eventuelt magnetfilter og inhibitor hører også med her.

I dag blir magnetfilter som regel installert i nye varmeanlegg. Filtrene trekker til seg metallrester, magnetitt og lignende. Dermed dannes det også mindre grums som påvirker egenskapen og levetiden på varmeanlegget. Nye anlegg har gjerne plastrør som reduserer rensebehovet, men samtidig forsterker de behovet for inhibitor for å beskytte resterende metaller.

I eldre anlegg, som ofte har stålrør, fører korrosjon til at det legges igjen større mengder slam og magnetitt over tid. Og da trengs det oftere en grundig rengjøring av anlegget for å gjenopprette opprinnelig tilstand. Anlegg som har levd en stund har som regel heller ikke noe magnetfilter. Disse trenger derfor oftere tilsyn enn yngre anlegg. Hvis rørleggeren anbefaler deg å installere magnetfilter, er det et godt råd du bør takke ja til.

Les også: Har du husket å energimerke bygget ditt?

Ved en kontroll er det viktig å informere rørlegger om erfaringer knyttet til bruk: Bruker anlegget mer energi nå enn før? Klarer det å holde temperaturen på samme nivå? All driftserfaring du kan bidra med, vil hjelpe rørleggeren til å kunne gjøre en god jobb med en gang, og ikke minst, eliminere eventuelle feil raskere.

Rørleggeren vil med en enkel energitest kunne avdekke hvilket behov anlegget i ditt bygg har.

Konklusjonen er at du bør ha kontroll på kvaliteten på energibæreren – altså vannet - i systemet. Uansett farge. Sørger du for jevnlig kontroll, installerer magnetfilter og behandler vannkvaliteten slik at innvendige metalloverflater ikke korroderer, vil varmeanlegget vare lenger. I tillegg er jeg overbevist om at du vil bli mer tilfreds både med komfort og driftsutgifter i årene som kommer.

Les også: Med en vedlikeholdsavtale får du rørleggeren til å ringe deg

Vil du vite mer om dette? Spør oss i Klart Vann, eller snakk med din nærmeste VB Rørlegger. De tilbyr også  service- og vedlikeholdsavtaler som kan ivareta alle VVS-installasjoner i bygget ditt - inkludert å sørge for at vannet holder god kvalitet!

Kontakt VB-rørlegger ›

last ned e-bok for gode råd om vann i næringsbygg

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak, VVS-installasjoner


Geir Roald Kjærland's photo

Av: Geir Roald Kjærland

Geir Kjærland er daglig leder, gründer og fagansvarlig i vannbehandlingsfirmaet Klart Vann AS. Han er utdannet Teknisk Agronom med fordypning innen vannbehandlingsteknologi og prosess. Siden 1989 har Geir prosjektert og levert hygieniske og industrielle vannbehandlings løsninger til kommunale og private vannverk. I 1994 ble han ansatt i nåværende Ahlsell AS, da som avdelingsleder og fagansvarlig - med ansvar for oppbygning av spesialavdeling for vannbehandling til alle grossistens avdelinger, markeder og kunder i Norge. I 2006 etablerte han Klart Vann AS, et betydelig mer spesialisert vannbehandlingsfirma, produsent og lagerførende distributør. Klart Vann AS teller i dag 13 ansatte, fra logistikk til master nivå. De er kjent for sin høye fagkompetanse, og store lager innen vanntekniske behov for alle typer installasjoner med vann en rørlegger påtar seg.

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg