Dårlig vannkvalitet påvirker varmeanlegget i bygget ditt

Av Geir Roald Kjærland 22. desember 2022

VB_vannbåren-varme_vannkvalitet_Radiatorventil_9977884

Et varmeanlegg trenger energibærer med god kvalitet for at det skal fungere optimalt energiøkonomisk. Kontroll av driftsegenskap og virkningsgrad er derfor et effektivt og forebyggende tiltak mot overforbruk av energi for alle bygg med vannbåren varme og grønne ambisjoner.

Misfarget vann og korrosjonsbelegg i rørene koster deg kWh

Sjekk av varmeanleggets virkningsgrad gir deg verdifulle svar på hvor effektivt anlegget er, og eventuelt hvor mange kWh du mister gjennom redusert virkningsgrad. Det er vanlig å oppleve redusert virkningsgrad forårsaket av blant annet korrosjon. Dette gir innvendig misfarget belegg i rørene, som isolerer energioverføring til boligen. Belegg medfører tap av energi og gjerne økt temperatur på varmepumpe. Dette fører til lavere virkningsgrad, i tillegg til økt energiforbruk for at anlegget skal opprettholde komfortabel temperatur.

Her kan du lese om hvordan finne ut om du har forurenset vann i anlegget, og hva du bør gjøre med det. Flere av oppgavene må utføres av rørlegger, men det kan være greit for deg å vite hvorfor jobben må gjøres. Til syvende og sist handler det jo om god komfort for brukerne i bygget og lave driftskostnader. Da spiller faktisk energibæreren vann/glykol/etanol en viktig rolle.

Forutsetninger for at et varmeanlegg skal virke optimalt 

  • God vannkvalitet. Vannet som sirkulerer i anlegget må være rent og ikke korrosivt mot overflatene innvendig i systemet. Partikler og magnetitt i vannet legger seg i ventiler reduserer virkningsgraden, og kan i verste fall forårsake at pumper ryker.

  • Fritt for rust og belegg. Finnes det rust og belegg i varmeanlegget, reduseres energioverføringen, og virkningsgraden blir lavere på blant annet vekslere, viftekonvektorer, radiatorer og gulvvarme. Det kan også føre til skader på sirkulasjonspumper, ventiler og annet.

Over tid vil det dannes belegg på innsiden av rør, kjeler og varmevekslere som følge av partikler, kalk, rust, magnetitt (jernoksid), bakterier og oksygen. Det er magnetitten som til slutt gjør vannet misfarget, og kanskje til og med svart.

For å finne ut hvilken farge vannet i anlegget har, kan du se i fordelerskapet. Rørene i skapet vil være gråhvite i starten. Etter en kort driftsperiode blir de gulbrune, og senere grå og svarte som følge av slam og magnetitt. Hvis rørene fortsatt er klare og fine, er anlegget sannsynligvis optimalt.

Les også: Tiltak for å spare vann i næringsbygg

Standardprosedyrer ved nye anlegg

Er det installert nytt varmeanlegg i bygget, er det noen faste prosedyrer som må gjennomføres før bruk. Anlegget skal alltid gjennomspyles for å fjerne eventuelle løse deler og avskalinger fra installasjonen. Dette, og fylling av anlegget, er en viktig del av det rørleggeren gjør.

Kontroll av vannkvalitet

Kommunalt vann er gjerne «normalt godt», det vil si god pH, balansert uten slam og partikler akkurat slik det skal være. Er installasjonen i et område med privat vannkilde, kan det være smart med en analyse av vannet først. Det kan forebygge store overraskelser i garantitiden. Vi anbefaler å rense vannet som fylles på anlegg.

Livsforlengende stoff

Etter at vannet er fylt på, vil rørleggeren kontrollere anlegget slik at det fungerer optimalt. På mindre system anbefales det å tilsette en inhibitor i vannet. Dette stoffet reduserer hastigheten på kjemiske reaksjoner mellom energibærer og innvendige kontaktflater som fører til korrosjon (tæring).

Inhibitoren fungerer som anleggets livsforlenger. Det passiverer og beskytter metallets overflater. De fleste inhibitorer på markedet er tilpasset dagens varmeanlegg i multimetall og plast, inklusive aluminium som krever tilnærmet nøytral pH verdi.

Les mer: 5 indikasjoner på at varmeanlegget er feil innregulert

Alle vannbårne varmeanlegg har behov for årlig kontroll

Alle vannbårne varmeanlegg har i likhet med de fleste øvrige installasjoner og system, behov for jevnlig service og ettersyn.

En rørlegger kan ta prøver og vurdere nødvendige tiltak basert på disse resultatene. Viser prøvene at vannet inneholder bakterier, bør det tilsettes en desinfiserende rensevæske. Kontroll av eventuelt magnetfilter og inhibitor hører også med her.

I dag blir magnetfilter som regel installert i nye varmeanlegg. Filtrene trekker til seg metallrester, magnetitt og lignende. Dermed dannes det også mindre grums som påvirker egenskapen og levetiden på varmeanlegget. Nye anlegg har gjerne plastrør som reduserer rensebehovet, men samtidig forsterker de behovet for inhibitor for å beskytte resterende metaller.

I eldre anlegg, som ofte har stålrør, fører korrosjon til at det legges igjen større mengder slam og magnetitt over tid. Da trengs det oftere en grundig rengjøring av anlegget for å gjenopprette opprinnelig tilstand. Anlegg som har levd en stund har som regel heller ikke noe magnetfilter. Disse trenger derfor oftere tilsyn enn yngre anlegg. Hvis rørleggeren anbefaler deg å installere magnetfilter, er det et godt råd du bør takke ja til. Fullstrøm magnetfilter renser normalt effektivt opp gråsort vann. Det får stor betydning for egenskapen på varmeanlegget.

Kald varmekrets kan kreve nødvendig enkelt strakstiltak. Oppnås ikke ønsket temperatur på en krets for gulvvarme eller snøsmelting skyldes det som oftest tette ventiler eller store mengder korrosjons slam. Enkleste førstehjelpsløsning for å få gjenopprettet varme er å stenge av kretsen fra hovedanlegget.

Deretter bør ventilene renses eller byttes. Kople deg til med slange på retur til et avløp eller helst en tank for å unngå at magnetitt og tungt slam fyller opp avløpet. På turen kopler du til slange fra nettvann (husk BA-ventil) så spyles det godt gjennom kretsen. Snu retningen på vannet og gjenta dersom mulig. Deretter kan det brukes mer tid på å planlegge permanent forebyggende tiltak for hele anlegger.

Det er viktig at varmekretser som står ubrukt utenfor vintersesongen ikke står avskrudd for lenge av gangen og gror igjen.

Les også: Energieffektivisering i bygg: Oppgradering eller nytt varmeanlegg

Ved en kontroll er det viktig å informere rørlegger om erfaringer knyttet til bruk: Bruker anlegget mer energi nå enn før? Klarer det å holde temperaturen på samme nivå? All driftserfaring du kan bidra med, vil hjelpe rørleggeren til å kunne gjøre en god jobb med en gang – og ikke minst – eliminere eventuelle feil raskere.

Rørleggeren vil med en enkel energitest kunne avdekke hvilket behov anlegget i ditt bygg har.

Konklusjonen er at du bør ha kontroll på kvaliteten på energibæreren – altså vannet – i systemet. Uansett farge. Sørger du for jevnlig kontroll, installerer magnetfilter og behandler vannkvaliteten slik at innvendige metalloverflater ikke korroderer, vil varmeanlegget vare lenger. I tillegg er jeg overbevist om at du vil bli mer tilfreds både med komfort og driftsutgifter i årene som kommer.

Klarer ikke varmeanlegget lenger spisslasten på varmtvannet kan det installeres effektive gjennomstrømningsvarmer som CLAGE som ved behov løfter de siste, viktige gradene.

Les også: Med en vedlikeholdsavtale får du rørleggeren til å ringe deg

Vil du vite mer om dette? Spør oss i Klart Vann, eller snakk med din nærmeste VB Rørlegger. De tilbyr også service- og vedlikeholdsavtaler som kan ivareta alle VVS-installasjoner i bygget ditt – inkludert å sørge for at vannet holder god kvalitet!

last ned e-bok for gode råd om vann i næringsbygg

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak, VVS-installasjoner


Geir Roald Kjærland's photo

Av: Geir Roald Kjærland

Geir Kjærland er daglig leder, gründer og fagansvarlig i vannbehandlingsfirmaet Klart Vann AS. Han er utdannet Teknisk Agronom med fordypning innen vannbehandlingsteknologi og prosess. Siden 1989 har Geir prosjektert og levert hygieniske og industrielle vannbehandlings løsninger til kommunale og private vannverk. I 1994 ble han ansatt i nåværende Ahlsell AS, da som avdelingsleder og fagansvarlig - med ansvar for oppbygning av spesialavdeling for vannbehandling til alle grossistens avdelinger, markeder og kunder i Norge. I 2006 etablerte han Klart Vann AS, et betydelig mer spesialisert vannbehandlingsfirma, produsent og lagerførende distributør. Klart Vann AS teller i dag 13 ansatte, fra logistikk til master nivå. De er kjent for sin høye fagkompetanse, og store lager innen vanntekniske behov for alle typer installasjoner med vann en rørlegger påtar seg.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg