Med en vedlikeholdsavtale får du rørleggeren til å ringe deg

Av Jostein Larsen 8. juni 2023

Lunder_Aas1

Når du eier, forvalter eller drifter et større bygg, vil en drifts- og vedlikeholdsavtale spare deg for uforutsette utgifter og en masse hodebry. Ligg i forkant av problemene og la rørleggeren kontakte deg i stedet for at du må ringe ham når skaden har skjedd. 

I nye bygg og ved omfattende rehabiliteringer blir det gjort store investeringer i nye anlegg på elektrisitet, rør og ventilasjon. Men når bygget skal driftes blir pengekranen ofte skrudd igjen. 

Da må du som eier eller driftsansvarlig spørre deg selv noen spørsmål: Har du råd til en driftsstans? Hva betyr det for de som bruker bygget hver dag? Hva er prisen dersom rørleggeren ikke kommer når noe kritisk skjer? 

Jevnlige servicebesøk 

Min anbefaling er soleklar. Du må sette driften og vedlikeholdet i system! 

Det gjelder å forebygge uforutsette og uheldige hendelser. Og for å drifte et kostnadseffektivt og sikkert bygg, må du ha en løpende avtale med rørleggeren og flere av de andre fagene som har vært involvert i byggeprosessen.  

Det er som å ha service på bilen. Skal den være driftssikker og trygg, må den jevnlig ha tilsyn fra folk som kan bil. Skal ditt bygg drives godt, må det ha jevnlige servicebesøk av rørlegger, elektriker, automatiker og andre fagfolk som kan bygg.

Les også: 7 ting du setter pris på hos den faste rørleggeren din

Tre nivåer av feil 

Det er en trygghet å vite at det er en dedikert rørlegger som holder ditt bygg under oppsikt, kommer på befaring og lager rapporter som blir fulgt opp. Når du setter opp en driftsavtale med din rørleggerbedrift, vil de følge opp med avtalt service og i tillegg vedlikeholde FDV-dokumentasjonen som foreligger på bygget. Dette arbeidet må være satt i et system, både for å gå gjennom bygget og for å dokumentere gjennomgangen – og arbeidet som eventuelt gjennomføres.

Les også: FDV-dokumentasjon - et levende dokument

Rørleggeren bruker gjerne et web-basert kontrollsystem hvor avvikene kategoriseres på tre ulike nivåer. 

  1. Egenkontroll av utført arbeid 
  2. Vedlikeholdsavvik til utbedring 
  3. Kritiske avvik 

Planen for drift og vedlikehold som dere lager sammen, sier noe om hva du kan gjøre ved egenkontroll og gir deg oversikt over de nødvendige og planlagte servicer og oppgraderinger. En slik plan vil kunne forebygge uhell og hendelser som skyldes at rørtekniske installasjoner og komponenter mangler vedlikehold.

Les også: Hvem bør utføre service på ditt rørtekniske anlegg, og hvor ofte?

Individuelle tilpasninger 

Du kjenner ditt bygg best, men det er de enkelte entreprenørene som kjenner anleggsdelene best. Derfor går vi alltid gjennom med deg hva som er kritisk for driften før vi utarbeider en avtale om drift og vedlikehold. Målet er å forebygge driftsstans, tilpasse servicen og opprette en avtale som legges opp etter de forutsetningene som gjelder spesifikt for bygget.

For eksempel vil et kjøpesenter som stadig er utsatt for flomvann ved kraftig nedbør eller springflo, ha behov for en beredskap og kanskje ha egne flyttbare lensepumper for å kunne holde senteret åpent.  

Tre typer vedlikeholdsavtaler

Du kan dele vedlikeholdsavtaler i tre kategorier: 

1. Serviceavtale

En serviceavtale er det minste du bør forplikte deg til. Det er en avtale hvor du inngår et samarbeid med en rørleggerbedrift som gjerne er kjent med, eller gjøres kjent med, anlegget og bygget. En serviceavtale sikrer godt vedlikehold og gir god forutsigbarhet i ansvarsfordeling og oppfølging av oppgaver.

Les også: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

2. Drifts- og vedlikeholdsavtale

En drifts- og vedlikeholdsavtale med rørleggeren skal forebygge rørtekniske problemer og driftsstans. En rørlegger knyttes til bygget, holder jevnlig kontakt med deg, utfører rutinemessige servicer og befaringer, og jobber forebyggende med vedlikehold for å hindre at noe stopper opp.

3. Rammeavtaler

Rammeavtaler inneholder mange av de samme elementene som en drifts- og vedlikeholdsavtale, men går gjerne over flere år. Merk at det gjelder egne regler for inngåelse av rammeavtaler for offentlige bygg.

Det går ikke over 

Vi opplever at enkelte driftsansvarlige er kritiske til faste avtaler om vedlikehold av nye anlegg i nyoppførte og rehabiliterte bygg. De mener kanskje at når alt er nytt, så bør det virke problemfritt i mange år. Det er vi også enige i! Men av erfaring vet vi at nye bygg kan ha både startproblemer og uforutsette hendelser. Og tro meg – slike feil går ikke over av seg selv bare du lukker øynene lenge nok. Da er det godt å ha en fast rørlegger som du kan ringe til – eller som ringer deg først.

Har du forresten spørsmål knyttet til drift, vedlikehold og service på VVS-anlegg? Sjekk ut temasiden vår!

New Call-to-action

Temaer: Drift og vedlikehold, Service- og vedlikeholdsavtaler


Jostein Larsen's photo

Av: Jostein Larsen

Jostein jobber for VB Harald Larsen Rørlegger på Støren i Sør-Trøndelag. Han begynte i lære i 2004, tok svennebrev i 2006 og har jobbet som rørlegger siden. Jostein er aktiv både i naturen og på Instagram, hvor han også deler bilder fra sin rørleggerhverdag. VB fikk Jostein med på blogglaget våren 2017.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg