Dette må du vite om garantien på nybygg

Av Baard Aas 8. desember 2022

VB_Effektivt-vedlikehold-med-internkontroll_krsand-716

Med et nytt bygg, følger det også med en garantitid som igjen kan skape en trygghetsfølelse hos en byggeier. Likevel er det mange som ikke vet hva garantien inneholder – eller hva den burde inneholde, dekke eller hvor lenge den varer. Vet du hva som dekkes av din garanti for ditt bygg?

De fleste av oss føler på en ekstra trygghet hvis et kjøp inkluderer en garanti i en eller annen form. Men, årene går fort og garantien varer ikke evig. Som eier av et nybygg vil det alltid følge med en garanti. Denne skal i utgangspunktet ha en varighet på minimum 5 år, samtidig som dette kan variere fra prosjekt til prosjekt. En garanti er et ekstremt verdifullt redskap hvis det skulle oppstå feil eller mangler i løpet av de første årene, noe det ofte gjør. Som regel oppdages feil altfor sent for at garantien skal gjelde, som kan gjøre utbedringen tidsmessig lenger og ikke minst dyrere.

Avdekk feil og mangler tidlig

Det oppstår alltid feil og mangler med et nybygg, små som store, nesten uten unntak. Den store utfordringen er ofte at byggeier ikke vet hva de skal se etter, eller hva som dekkes av garantien. Dermed kan små problemer fort bli store og ikke minst koste mer enn nødvendig. Har du en god serviceavtale, vil du derimot kunne unngå de største overraskelsene.

I et borettslag eller sameie er det ofte styret som har ansvaret for byggets tilstand, samt oppfølging av vedlikehold og service. Det er de som skal følge med på vilkårene for garantien og at disse blir fulgt opp. Likevel ser vi at det ofte tar lang tid fra en beboer har meldt inn et problem, til det havner hos oss. I verste fall etter at garantitiden har gått ut. Det er heller ikke uvanlig at beboere lar være å melde fra om feil på varme eller ventilasjonsanlegg. Derfor er det viktig at styret informerer sine beboere eller leietagere i alle bygg, og ikke er redd for å spørre om eventuelle mangler. For det er ingen grunn til at det ikke skal fungere som det skal.

 Les mer: Vedlikeholdsansvar og skadeforebygging i borettslag og sameier

Ikke glem dokumentasjon

For å vite hva garantitiden dekker, er det først og fremst viktig å ha riktig dokumentasjon. Dette har kunden en plikt til å få overlevert, men vi ser ofte at dette mangler. Hva du som kunde trenger av dokumentasjon varierer fra bygg til bygg, og det finnes ikke noe fasitsvar – dessverre. Likevel er det noe du kan spørre spesifikt etter:

  1. Spør om de nyeste byggetegningene.
    Ofte finnes det ikke tegninger av slik bygget faktisk er bygget, men kun av hvordan det var tiltenkt uten de siste oppgraderingene. Dette kan påvirke hvordan varmeanlegget blir regulert eller hvordan vedlikeholdsarbeidet burde gjennomføres.
  1. Spør spesifikt om det er noe dokumentasjon som mangler i overleveringen. Kunden skal kunne kreve alt av drifts- og vedlikeholdsinstrukser, feil, mangler og andre relevante dokumenter. Ja, dette er noe som burde være på plass automatisk, men dessverre ser vi ofte at mye blir «glemt» eller ikke blir overlevert slik som det skal.
  1. Gå gjennom garantien sammen med firmaet punkt for punkt.
    Dermed vil du vil ikke bare få en tydelig oversikt over hva garantien dekker, men du får også muligheten til å inngå enda bedre avtalevilkår.
  1. Spør etter FDV-dokumentasjon – som står for forvaltning, drift og vedlikehold. Dette er en form for bruksanvisning som kan brukes aktivt i driften av bygget.
  1. Selv om garantitiden har gått ut, har du fortsatt klagerett.

Åpenbare feil kan og skal klages på. Her er det enda viktigere å dokumentere åpenbare feil, da garantitiden kan forlenges. Den kan forlenges helt til klagen er utbedret. Men husk, garantien dekker ikke alt; Brukerfeil, ytre påvirkning eller manglende vedlikehold er noen av tingene som ikke dekkes av en generell garanti.

Les også: Dokumentasjon av vedlikehold i borettslag og sameier

Vedlikehold med riktig kompetanse

I dag har nye bygg ganske teknisk avanserte anlegg, der det krever riktig kompetanse for optimalt vedlikehold. Derfor er det viktig at den som står ansvarlig er godt satt inn i alle serviceavtaler og vet hvem som skal kontaktes ved utbedringer.

For å sikre at driften blir optimal, også med nye løsninger, er det lurt å investere i kompetanseheving for vaktmestere og driftsledere som har ansvar for byggets daglige drift. Akkurat som det er en god investering å inngå service- og vedlikeholdsavtaler som sørger for jevnlig kontroll av anlegg og tekniske installasjoner.

Uansett hvordan nybygg det er snakk om, og selv om serviceavtalen er fulgt opp, er det alltid lurt å få en tilstandsrapport før garantitiden går ut. Både serviceavtale og tilstandsrapport kan en VB-rørlegger hjelpe deg med. Finn din nærmeste VB-rørlegger her.

Les også: Borettslag og sameier: Økt sikkerhet med jevnlig kontroll og vedlikehold

New Call-to-action

Temaer: Drift og vedlikehold, Borettslag og sameier, Dokumentasjon


Baard Aas's photo

Av: Baard Aas

Baard Aas jobber som daglig leder i VB Lunder & Aas Rørleggerservice AS på Jessheim. Han er utdannet rørlegger, rørleggermester og fagingeniør VVS. Læretid var hos J. Werner & Søn. Senere ble han rørlegger, serviceansvarlig og prosjektleder hos Werner-Winther i Oslo. Deretter tok han Mesterbrev som rørlegger og Teknisk fagskole, VVS linjen. Baard har i tillegg studert ved Statens yrkespedagogiske høgskole og jobbet på Jessheim videregående skole med undervisning i rørfag, som hovedlærer og som studieinspektør. Baard er medlem i Prøvenemda for rørleggerfaget, styreformann i Romerike opplæringskontor for rørleggere, og har flere styreverv.

Følg på Facebook

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg