Tilknytningsplikt for fjernvarme - hva betyr det for utbyggere?

Av Svein Marienborg 16. juni 2017

Hva betyr det at kommunen du bygger i har tilknytningsplikt for fjernvarme?

Har din kommune investert i et fjernvarmeanlegg? Kjenner du i så fall til hvilket ansvar du har som utbygger? Reglene varierer, og det er din plikt å finne ut av hva som gjelder der du er. Vi ser nærmere på hva det innebærer å bygge i en kommune med tilknytningsplikt for fjernvarme.

Tilknytningsplikt høres strengt ut, men fjernvarmekonseptet har veldig mye bra ved seg. Fjernvarme er i utgangspunktet samfunnsmessig fornuftig fordi varmen gjenvinnes fra avfall og Co²-utslippet blir redusert. I tillegg er det enklere for den enkelte byggeier å drifte enn tradisjonelle anlegg.

Hva sier loven?

Plan- og bygningsloven sier følgende om tilknytningsplikt for fjernvarme:

"Hvis et byggverk skal oppføres innenfor et konsesjonsområde for fjernvarme, og tilknytningsplikt for tiltaket er bestemt i plan, skal byggverket knyttes til fjernvarmeanlegget.

Kommunen kan gjøre helt eller delvis unntak fra tilknytningsplikten der det dokumenteres at bruk av alternative løsninger for tiltaket vil være miljømessig bedre enn tilknytning."

Unntak fra tilknytningsplikten

Det er altså opp til den enkelte kommune å bestemme hvilke regler som skal gjelde for tilknytning til et fjernvarmeanlegg. Noen kommuner gir deg lov til å ha en sekundær energikilde, mens andre bare tillater bruk av fjernvarme. Hvilke føringer som gir rammebetingelsene for ditt prosjekt, finner du ut av gjennom å ta kontakt med kommunen. 

Kostnader ved fjernvarme

Med de første fjernvarmeanleggene var det meningen at kilowattprisen skulle ligge mellom prisen for fossil fyringsolje og levert elektrisitet. Etter hvert har driftskostnadene mange steder endret seg, og prisforskjellene er kanskje annerledes nå. Sjekk derfor med din lokale fjernvarmeleverandør.

Ved tilknytning må du beregne et "anleggsbidrag" fra hovedledning til varmeveksler i bygget ditt. Når du kobler deg til varmevekseleren må du også betale en viss sum for driften av anlegget inkludert i kilowatt-prisen. Fjernvarmeleverandøren din gir deg informasjon om priser.

Les også: Energimerking og miljøsertifisering av næringsbygg

Fordeler med fjernvarme

Innledningsvis var vi inne på noen av fordelene med fjernvarme, og i denne oversikten har vi lagt til noen flere:

  • Fjernvarme har så høy grad av leveringssikkerhet - hele 99 % - at du faktisk ikke trenger andre energikilder.
  • Fjernvarme er enkelt og vedlikeholdsfritt. Det er også penger å spare på kjøp av komponenter sammenlignet med andre varmesystemer.
  • Fjernvarme er gjerne rimeligere enn andre nyinstallasjoner for egenproduksjon av energi. 
  • Fjernvarme er miljøvennlig, bidrar til reduserte CO2-utslipp og gir et godt inneklima.

Les også: Hvordan velge riktig oppvarmingsløsning i ditt nye leilighetsbygg?

Rimelig alternativ ved utskiftning av kjel

Når det er snakk om å erstatte eksisterende utrangerte olje- eller el-kjel vil det i de fleste tilfeller være rimeligere å installere fjernvarme enn nyinstallasjoner for alternativ energi som i tillegg skal driftes for egen regning. Med litt ombygging er det som regel fullt mulig å beholde og bruke det eksisterende varmeanlegget i bygget til fjernvarme. Når de store kostnadene til skifte av energikilde uteblir, vil det være romslige budsjetter til å finansiere renovering av nett og utstyr i bygget.

Les mer: Skifte ut oljekjelen? Her er noen alternativer du bør vurdere.

Ingen lukt eller rotter

På «folkemunne» verserer det noen negative myter om fjernvarme. Derfor vil jeg presisere:

  • Fjernvarme lukter ikke.
  • Fjernvarme øker ikke problemer med rotter, gnagere eller andre "uønskede dyrearter".
  • Fjernvarme gir ikke mindre eller dårligere varme enn andre oppvarmingsløsninger.
  • Fjernvarme tar ikke opp mye plass i et bygg. En eller to varmevekslere trenger mindre areal enn en tradisjonell energiinstallasjon.

Med en leveringssikkerhet på hele 99 prosent er det heller ikke særlig hold i argumentet om at det er risikabelt å basere seg på fjernvarme som hovedkilde til oppvarming i kommuner, tettsteder og byer. Varmen kommer fram dit den skal.

Vite mer?

For mer informasjon om tilknytningsplikt for fjernvarme kan du ta en titt på denne veilederen fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet. 

Er du nysgjerrig på hvilke energikilder som benyttes i fjernvarmeanlegg landet rundt, anbefaler jeg å ta en tur innom Fjernkontrollen.no

Har du spørsmål knyttet til VVS i næringsbygg og offentlige bygg, bør du også sjekke ut temasiden vår hvor vi har samlet mye relevant informasjon på ett sted. Og last gjerne ned e-boken vår og lær mer om miljøvennlige varmeløsninger!

New Call-to-action

Temaer: Rehabilitering, Nybygg


Svein Marienborg's photo

Av: Svein Marienborg

Svein Marienborg er leder av Marienborg Konsult. Han begynte sin rørleggerkarriere allerede i 1971, og har fagbrev som industrirørlegger og svennebrev som rørlegger i Bygningsindustrien. I tillegg er han rørleggermester og fagskoleingeniør. I 1986 etablerte han Inva Engineering AS, og har arbeidet med innregulering av vannbårne systemer siden. Daglig leder for Varme og Energikontroll AS fra 2011 til 2019. Svein har holdt et utall kurs og foredrag for rørbransjen, og har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Oslo i 10 år, samt formann i Norsk Varmeteknisk Forening fra 2009 til 2016. VB benytter Sveins kompetanse til kursing og kompetanseheving av ansatte og kvalitetssikring av faglig innhold på nett.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg