Veien til kvalitet og holdbare bad, er gjennom våtromsnormen

Av Håkon Rognstad 31. august 2023

Holdbare bad med våtromsnormen

I enhver byggeprosess er det avgjørende å sikre at alle nødvendige krav og standarder følges for å skape trygge, funksjonelle og holdbare konstruksjoner. Blant de mest vesentlige områdene som må følges nøye, finner vi baderommet.

Baderommet, eller annen type våtrom, utgjør en sentral del av ethvert hjem eller bygg, og feil utførelse kan føre til kostbare skader og dårlig inneklima. Her kommer våtromsnormen inn som en god retningslinje, kjent som Byggforskserien våtromsnorm (BVN), som gir klare krav til utførelse av våtrom.

Hva er og innebærer våtromsnormen?

Våtromsnormen ble først utarbeidet i 1994, og vedlikeholdes i dag av SINTEF Byggforsk og Fagrådet for våtrom (FFV). Våtromsnormen viser løsninger og spesifikasjoner som oppfyller kravene i byggteknisk forskrift (TEK). Kravene i våtromsnormen er på noen områder strengere enn kravene i TEK.

Våtromsnormen er en retningslinje som har som hovedmål å forebygge fukt- og vannskader, samtidig som den sikrer et godt inneklima og brukervennlige våtrom. Den tar hensyn til tekniske aspekter så vel som materialvalg, og gir konkrete krav og anbefalinger som må etterfølges gjennom hele planleggings- og byggeprosessen. Denne normen er utviklet for å sikre at våtrom som baderom, dusjrom, WC og vaskerom, blir vannskadesikre og funksjonelle, samtidig som de overholder høye kvalitetsstandarder.

Normen er av stor betydning for en bred målgruppe innen byggebransjen. Dette inkluderer arkitekter, ingeniører, entreprenører, byggledere, rørleggere og andre involverte i planlegging, design og utførelse av våtrom. Videre er den også nyttig for eiendomsutviklere, boligeiere og offentlige myndigheter som ønsker å sikre at byggeprosjekter oppfyller nødvendige standarder og skaper trygge og gode boforhold.

Les også: Viktige krav og standarder for rørbransjen 

Fordeler ved bruk av våtromsnormen

Selv om det ikke er påbudt å følge våtromsnormen, kan det gi en rekke verdifulle fordeler som strekker seg utover kun å definere tekniske krav for våtrom. Ved å følge våromsnormen vil man automatisk oppfylle kravene i TEK 17, og man kan også bidra til å forbedre prosjektkvaliteten, redusere feil og mangler, samt fremme en mer bærekraftig praksis i bransjen.  

En vesentlig styrke er normens dekning av sertifiseringer av enkeltpersoner og godkjenning av bedrifter. Dette innebærer at en bedrift med en faglig leder som har oppnådd sertifisering fra FFV, kan søke om offisiell anerkjennelse som en godkjent våtromsbedrift. En slik godkjenning signaliserer at bedriften følger de høyeste standardene for våtromsarbeid og har en dedikert tilnærming til kvalitet, sikkerhet og kompetanse. Dette kan gi bedriften en konkurransefordel og tiltrekke seg nye kunder.

Ved at flere bruker BVN og har den tilhørende sertifiseringen, kan dette har en positiv innvirkning på bransjen som helhet. Dette kan igjen ha positive økonomiske og samfunnsmessige konsekvenser, ettersom velutførte våtromsprosjekter har en lavere risiko for skader og behov for reparasjoner på lang sikt.

Les også: FDV-dokumentasjon – et levende dokument  

Hvordan følge våtromsnormen på best måte

For å sikre at våtromsnormen følges på en effektiv måte, er det viktig å ta hensyn til detaljene og ha god kunnskap om kravene som er fastsatt. Her er noen nøkkeltrinn:

  1. Kjenn normen: Start med å sette deg godt inn i innholdet i våtromsnormen. Forstå kravene som gjelder for de ulike delene av våtrommet, inkludert tettsjikt, membraner, avløpssystemer, ventilasjon og materialvalg.

  2. Inkluder normen tidlig: Introduser våtromsnormen tidlig i planleggingsstadiet av prosjektet. Dette vil bidra til bedre integrasjon av kravene i designet og valg av materialer.

  3. Samarbeid: Sikre tett samarbeid mellom alle involverte parter, inkludert arkitekter, ingeniører, entreprenører og håndverkere. Dette vil bidra til å unngå misforståelser og sikre at alle jobber mot samme mål.

  4. Riktig utførelse: Sørg for at alle våtromsarbeider blir utført av kvalifiserte fagfolk med kunnskap om våtromsnormen. Dette inkluderer korrekt legging av membran, tetting av skjøter og riktig montering av avløpssystemer.

  5. Kontinuerlig kvalitetskontroll: Gjennomfør grundige inspeksjoner og kvalitetskontroller underveis i byggeprosessen. Dette vil bidra til å oppdage eventuelle avvik og rette dem opp før det blir et problem.

  6. Dokumentasjon: Hold grundig dokumentasjon av alle trinn i byggeprosessen som er relatert til våtromsarbeid. Dette vil være viktig for å kunne påvise at kravene i våtromsnormen er oppfylt.

Det er ingen tvil om at våtromsnormen spiller en avgjørende rolle i å sikre trygge, funksjonelle og holdbare våtrom i ulike byggeprosjekter. Ved å forstå hva våtromsnormen innebærer, hvem den er rettet mot, og hvordan man best kan følge den, kan byggebransjens aktører sikre at de oppfyller nødvendige krav og skaper våtromsløsninger av høy kvalitet.

New Call-to-action

Temaer: Lover og regler


Håkon Rognstad's photo

Av: Håkon Rognstad

Håkon Rognstad jobber er daglig leder og prosjekteringsansvarlig for VB Rognstad VVS. Her har han jobbet siden 1993, først som lærling og deretter som rørlegger i 10 år. Håkon fikk mesterbrevet i 1997 og tok videre utdanning innen prosjektering og utførelse av gassteknikker og sprinkler i 2015. Han er FG-godkjent for sprinkler og gass, for kontrollerende, prosjektering og utførelse, og innehar sentral godkjenning i klasse 3 for VVS-fagene. Som daglig leder og prosjekteringsansvarlig, styrer Håkon 10 rørleggere og leder større prosjekter innen VVS for proffkunder. Alle prosjekt og oppdrag utføres uten bistand av eksterne konsulenter.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg