Viktige krav og standarder for rørbransjen

Av Svein Marienborg 26. september 2017

En oppsummering av relevante krav og standarder for alle som jobber i eller moed rørbransjen.

Krav og standarder. Spennende ord som innbyr lesing? Neppe. Likevel anbefaler jeg deg å ta en kikk på denne artikkelen. Her har vi nemlig samlet mye av det vi mener alle som jobber i eller med rørbransjen bør kjenne til. Har du 1 minutt? Sjekk overskriftene. Har du 5 minutter? Ja, da rekker du å lese alt!

Alle som jobber med prosjekterende og utførende arbeid i byggeprosjekter må forholde seg til en rekke lov- og regelverk, normer og standarder. Her lister vi de viktigste og vanligste kjørereglene og anbefalingene som rørbransjen forholder seg til når de utfører sitt håndverk. 

Lover for oppføring av bygg og kjøp av håndverk

De to viktigste lovene som treffer alle byggeprosjekter overordnet er Plan- og bygningsloven og Bustadsoppføringslova. Ingen bygg eller boliger i Norge kan settes opp uten å følge bestemmelsene i disse to.

Håndverkertjenesteloven er også en av de viktigste lovene vi har. Den gir rammene for kjøp og salg av håndverkertjenester, og sikrer rettighetene og pliktene til både forbrukeren og håndverkeren. Mye av innholdet i denne loven er det samme som i forbrukerkjøpsloven.   

Sentral godkjenning for ansvarsrett

Sentral godkjenning definerer kompetansenivået til den enkelte bedrift som skal utføre oppdrag i byggeprosjekter. Godkjenning skjer innenfor såkalte tiltaksklasser.

Prosjektet ditt blir definert i tiltaksklasse 1, 2 eller 3, basert på prosjektets vanskelighetgrad og konsekvensene dersom det skjer feil i prosjektet. Tiltaksklasse 1 er for enkle arbeider, og tiltaksklasse 3 er for store og krevende arbeider.

Når du engasjerer rørleggere og andre håndverkere til å gjøre en jobb, bør du sjekke at de har såkalt "nødvendig ansvarsrett" - altså nok kompetanse - som dekker arbeidet de skal gjøre i prosjektet ditt.

Bestemmelser for vann og tekniske installasjoner

De overordnede føringene for arbeid med vann og installasjoner i bygg gis i Plan- og bygningsloven og byggereglene. For rørbransjens vedkommende handler det om krav knyttet til dimensjonering og utførelse av arbeid på våtrom, varme- og kjøleinstallasjoner, samt ventilasjons- og brannslokkeanlegg.

Tekniske bestemmelser for vann og avløp

Tekniske forskrifter.png

De fleste kommuner forholder seg til regelverk om dimensjonering av vann og avløpsanlegg gitt i Tekniske Bestemmelser

Byggteknisk forskrift (TEK)

Videre setter Byggteknisk forskrift rammene for de fleste krav forbundet med arbeid som gjelder vann og avløp. Den nyeste byggeforskriften, TEK17, gjelder fra 1. juli 2017. 

LES OGSÅ: TEK17 er i bruk! Tre viktige endringer som gjelder vann i bygg.

Forskriften tar for seg minimumskravene et byggverk må ha for å kunne oppføres lovlig i Norge. Herunder ligger også en rekke andre krav som rørbransjen må forholde seg til, blant annet radonsikring, tetthet i bygg, brannforskriften, miljøforskriften og legionellaforskriften.

Kvalitetsnormer

Rørbransjen har to viktige kvalitetsnormer.

Varmenormen

Varmenormen er en veileder som anbefaler gode løsninger for vannbårne energianlegg i bygg - store som små. Den er et viktig hjelpemiddel i alt fra prosjektering til bygging av varmeanlegg, og en norm vi anbefaler å følge. For å få tilgang må du ha et abonnement

Våtromsnormen

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) må også med på en liste over viktige standarder. Det er en bransjenorm «for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid» som de uttrykker det på nettsiden sin, byggforsk.no. For øvrig en norm vi anbefaler sterkt å følge. Våtromsnormen tilfredsstiller kravene i TEK, og går i noen tilfeller også utover TEK i å anbefale god standard. For å få tilgang til våtromsnormen må du ha et abonnement. 

NS - Norsk standard og VVS

Når vi snakker om krav og standarder kommer vi selvfølgelig ikke utenom Norsk Standard (NS). Mange virksomheter stiller norske standarder som krav når de kjøper varer og tjenester.

Samlingen av retningslinjer, sertifiseringer og krav knyttet til VVS danner et godt grunnlag for lik kvalitet på arbeidet, uansett hvor jobben skal gjøres, og av hvem.

Du kan kjøpe dokumentene i Norsk Standard i enkeltversjoner, eller abonnere på webtilgang. Da er du hele tiden sikret oppdaterte utgaver. Det finnes også NS-EN, Europeiske (internasjonale) standarder som er oversatt og utgitt på norsk/engelsk.

Digitale standarder

Siden vi først er inne på det digitale: I dagens samfunn finnes en rekke muligheter som gjør det enklere både å planlegge, gjennomføre og dokumentere byggeprosjekter. Her vil vi gjerne få fremsnakke to løsninger som gjør livet enklere for alle som er involvert i byggeprosjekter.  

Digitale byggeprosesser og BIM 

Den digitale tidsalder har for lengst nådd rørbransjen. Standarden Digital byggeprosess og BIM, eller bygningsinformasjonsmodellering om du vil, dreier seg om digital samhandling på tvers av fagene i byggeprosjekter og lagring av alle data om bygningen på ett sted, gjennom hele livsløpet. Her får du svar på det aller meste som gjelder BIM.

Boligmappa

Boligmappa er riktignok ikke et krav eller en standard, men det er en brukervennlig digital plattform hvor all informasjon om et bygg og arbeid som er utført på bygget, kan lagres både av boligeier og håndverker. Digital lagring bidrar til å sikre dokumentasjon. I VB oppfordrer vi alle bygg- og boligeiere til å bruke denne muligheten.

Boligmappa.no er også et ypperlig sted å lagre FDV-dokumentasjonen, som skal følge med alle nye bygg. FDV står for forvaltning, drift og vedlikehold, og er på en måte bruksanvisningen som beskriver hvordan eiere og driftere skal bruke og holde bygget ved like. Ofte er FDV-dokumentasjonen en perm med tegninger og beskrivelser, men det sier seg selv at dette er informasjon som bør være tilgjengelig digitalt. 

LES OGSÅ: FDV-dokumentasjon – et levende dokument

Miljøkrav, miljøstandarder og miljøsertifiseringer

Hensynet til miljø og bærekraft får heldigvis en stadig større betydning for hvordan vi bygger og bor. Det gjenspeiler seg også i krav, sertifiseringer og standarder.

BREEAM

Stadig flere byggherrer krever BREEAM-standard, som er verdens mest brukte miljøsertifiseringsstandard for bærekraftige bygg. Den norske tilpasningen av denne kalles BREEAM-NOR. Følger du denne, trenger du ikke å tenke på hverken Svanemerket, energikarakterer eller andre grønne kriterier - denne ene sertifiseringen dekker opp for alle andre.

BREEAM-NOR består av totalt ni områder eller deler. For rørbransjens vedkommende er del 5 om vann mest relevant, men helse- og innemiljø, energibruk og materialer er selvfølgelig også aktuelle områder.

LES OGSÅ: Energimerking og miljøsertifisering av næringsbygg

ISO 14001 Miljøstyring

Mange er sikkert allerede godt kjent med NS-EN ISO 14001, den internasjonale standarden for miljøstyring. Den omhandler blant annet energiforbruk, håndtering av avfall, og miljøkrav for å nevne noe. Denne sertifiseringen egner seg for alle virksomheter som ønsker fokus på miljø.

NS-EN ISO 50001 Energiledelse

Energiledelse har fokus på effektiv energiutnyttelse for å få ned strømforbruk og redusere klimautslipp. En standard som også burde være interessant for mange byggeiere.

NS 3700 og NS 3701 Passivhus

Norge er så langt det eneste landet i Europa som har en egen standard for passivhus; NS 3700 for boliger og NS 3701 for yrkesbygg. Kravene omfatter blant varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov og energiforsyning. 

Standard for god oppstart i nytt bygg

I en perfekt verden blir alt riktig med en gang. En del av oss har nok erfart at det ikke stemmer helt i virkeligheten. Dette har Norsk standard også tenkt på, og de har derfor laget tre standarder hvor intensjonen er nettopp at ting skal fungere fra start.

Den mest relevante her er NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Standarden angir krav til både byggherre og utførende leverandører.

Produkter og prosesser

I Norge er vi heldigvis strenge på at både produkter og prosesser skal følge visse standarder for. God produktkvalitet, gode prosesser og gode avtaler er med på å heve kvaliteten på norske bygg til høyeste nivå!

CE-merking av byggevarer

Noen produkter må ha CE-merking for å kunne selges innen EØS-området. CE-merket er produsentenes måte å vise at produktet oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav i regelverket. Det er viktig å merke seg at CE-merket ikke sier noe om kvalitetsaspekter ved produktet. 

Hos Direktoratet for byggkvalitet finner du informasjon om CE-merking av byggevarer som del av veilederen til byggevareforordningen.

NS-EN ISO 9001 Ledelsessystem for kvalitet

Er du opptatt av kvalitet i alle ledd? Da bør du vurdere sertifisering etter ISO 9001, som er en standard for kontinuerlige forbedringer og kvalitetsstyring. Sertifiseringen henger høyt, omfatter alle typer virksomheter, og har som mål at kvalitet og kontroll skal gjennomsyre alle prosesser i en virksomhet.

Kontraktstandarder for bygg, anlegg og eiendom

Det kan også være greit å kjenne til at Standard Norge har utarbeidet flere forskjellige kontrakter og blanketter for bygg, anlegg og eiendom. De viktigste avtaleoppsettene for mindre arbeider er Byggblanketter.

Overveldet?

Reglene er mange - og mulighetene like så! Til syvende og sist handler det ikke om å vite alt, men nok til å planlegge prosjekter godt og utføre en jobb som treffer forventningene. Prosjektet ditt vil neppe omfatte alle de nevnte standarder og normer. Kanskje det ikke er så komplisert alikevel.

Det er lett å miste skogen av syne for bare trær. Det enkleste er å ta en prat med rørleggeren, som hjelper deg å lyse opp stien inn i skogen - og følger deg gjennom den, hvis du ønsker det.
 

Gratis e-Bok: Slik kan du snu internkontrollen til noe positivt 

Temaer: Regler og forskrifter


Svein Marienborg's photo

Av: Svein Marienborg

Svein Marienborg er daglig leder i Varme- og energikontroll AS. Han begynte sin rørleggerkarriere allerede i 1971, og har har fagbrev som industrirørlegger og svennebrev som rørlegger i Bygningsindustrien. I tillegg er han rørleggermester og fagskoleingeniør. I 1986 etablerte han Inva Engineering AS i 1986, og har arbeidet med innregulering av vannbårne systemer siden. Varme- og energikontroll AS ble etablert i 2011. Svein har holdt et utall kurs og foredrag for rørbransjen, og har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Oslo i 10 år, samt formann i Norsk Varmeteknisk Forening fra 2009 til 2016. VB benytter Sveins kompetanse til kursing og kompetanseheving av ansatte og kvalitetssikring av faglig innhold på nett.

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

Gratis e-Bok: Slik kan du snu internkontrollen til noe positivt

Siste innlegg