Viktige krav og standarder for rørbransjen

Av Svein Marienborg 10. mars 2022

VB_viktige-standarder-og-normer-for-rørbransjen

Her er de viktigste - og de vanligste - kjørereglene og anbefalingene som rørbransjen forholder seg til når de utfører sitt håndverk.

Lover for oppføring av bygg og kjøp av håndverk

De to viktigste lovene som treffer alle byggeprosjekter er Plan- og bygningsloven og Bustadsoppføringslova. Ingen bygg eller boliger i Norge kan settes opp uten å følge bestemmelsene i disse to.

Håndverkertjenesteloven er også en viktig lov. Den gir rammene for kjøp og salg av håndverkertjenester, og sikrer rettighetene og pliktene til både forbruker og håndverker. Mye av innholdet her finner du også i forbrukerkjøpsloven.

Sentral godkjenning for ansvarsrett

Foretak som påtar seg ansvar i byggesaker, må erklære ansvarsrettSentral godkjenning er en frivillig kvalitetsordning som beskriver kompetansenivået til bedrifter som skal utføre oppdrag i byggeprosjekter. 

Godkjenning skjer innenfor såkalte tiltaksklasser, basert på prosjektets vanskelighetsgrad, og konsekvensene ved feil. 

Bestemmelser for vann og tekniske installasjoner

De overordnede føringene for arbeid med vann og installasjoner i bygg gis i Plan- og bygningsloven og i byggereglene. For rørbransjens del handler det om krav knyttet til dimensjonering og utførelse av arbeid på våtrom, varme- og kjøleinstallasjoner, samt ventilasjons- og brannslokkeanlegg.

Tekniske bestemmelser for vann og avløp

De fleste kommuner forholder seg til regelverk om dimensjonering av vann- og avløpsanlegg gitt i Tekniske Bestemmelser. 

Byggteknisk forskrift (TEK)

Videre setter Byggteknisk forskrift, TEK17, rammene for de fleste krav forbundet med arbeid som gjelder vann og avløp. Forskriften tar for seg minimumskravene et byggverk må imøtekomme for å kunne oppføres lovlig. Under denne ligger også en rekke andre krav som blant annet radonsikring, tetthet i bygg, brannforskriften, miljøforskriften og legionellaforskriften.

Om byggereglene

Byggereglene består av ulike statlige og kommunale krav:

Byggesaksforskriften (SAK10) legger føringer for kompetansenivået som kreves og dokumentasjon for de enkelte arbeidene, og for «Uavhengig 3.dje parts kontroll» av enkelte renoveringer og alle nybygg.

Hvis en renoverer et helt bygg eller en bolig vil alt arbeid ligge inn under regelverket for dagens tekniske forskrift, TEK 17. 

Ved arbeider som oppussing av bad eller ombygging av varmeanlegg i eksisterende boliger som er bygget etter gammel standard, derimot, er det ikke alltid det lar seg forene med detaljer i gjeldende forskrifter og normer. Disse arbeidene ligger som regel under håndverkertjenesteloven.  

Les også: TEK17 er i bruk! Tre viktige endringer som gjelder vann i bygg

Kvalitetsnormer

Rørbransjen har to viktige kvalitetsnormer:

Varmenormen

Varmenormen er en veileder som anbefaler gode løsninger for vannbårne energianlegg i små og store bygg. Den er et viktig hjelpemiddel i alt fra prosjektering til bygging av varmeanlegg, og en norm vi anbefaler å følge. For å få tilgang til denne normen må du ha et abonnement

Våtromsnormen

Byggebransjens våtromsnorm (BVN) må selvfølgelig med på en liste over viktige standarder. Det er en bransjenorm «for planlegging og utførelse av vannskadesikre, funksjonelle våtrom med høy kvalitet og lang levetid» som de uttrykker det på byggforsk.no. For øvrig også en norm vi sterkt anbefaler å følge. Vær oppmerksom på at denne ikke alltid lar seg benytte ved oppussing av eldre bad og våtrom pga tekniske løsninger i eldre bygg.

Våtromsnormen tilfredsstiller kravene i TEK, og går i noen tilfeller utover disse. Også her kreves det et abonnement for tilgang til denne.

NS - Norsk Standard og VVS

Norsk Standard (NS) må også være med. Mange virksomheter stiller norske standarder som krav når de kjøper varer og tjenester.

Samlingen av retningslinjer, sertifiseringer og krav knyttet til VVS danner et godt grunnlag for lik kvalitet på arbeidet, uansett hvor jobben skal gjøres, og av hvem.

Du kan kjøpe dokumentene i Norsk Standard i enkeltversjoner, eller abonnere på webtilgang. Da er du hele tiden sikret oppdaterte utgaver. Det finnes også NS-EN, Europeiske (internasjonale) standarder som er oversatt og utgitt på norsk/engelsk.

Digitale standarder

I dag finnes det heldigvis mange verktøy som gjør det enklere både å planlegge, gjennomføre og dokumentere byggeprosjekter. Et av de mest kjente er BIM: 

Digitale byggeprosesser, BIM 

Standarden Digital byggeprosess og BIM dreier seg om digital samhandling på tvers av fagene i byggeprosjekter, og lagring av alle data om bygningen på ett sted, gjennom hele livsløpet. 

Les også: Hva betyr BIM for rørleggeren?

Miljøkrav, miljøstandarder og miljøsertifiseringer

Hensynet til miljø og bærekraft gjenspeiler seg også i krav, sertifiseringer og standarder:

BREEAM

Stadig flere byggherrer krever BREEAM-standard, verdens mest brukte miljøsertifiseringsstandard for bærekraftige bygg. Den norske tilpasningen kalles BREEAM-NOR. Denne ene sertifiseringen dekker opp for alle andre sertifiseringer.

Les også: Har du husket å energimerke bygget ditt?

ISO 14001 Miljøstyring

Mange kjenner NS-EN ISO 14001, den internasjonale standarden for miljøstyring. Den omhandler blant annet energiforbruk, håndtering av avfall, og miljøkrav. Sertifiseringen egner seg for alle virksomheter som ønsker fokus på miljø.

NS-EN ISO 50001 Energiledelse

Energiledelse har fokus på effektiv energiutnyttelse for å få ned strømforbruk og å redusere klimautslipp. En standard som også burde være interessant for mange byggeiere.

NS 3700 og NS 3701 Passivhus

Kravene i standardene for passivhus; NS 3700 for boliger og NS 3701 for yrkesbygg, omfatter blant annet varmetap, oppvarmingsbehov, kjølebehov og energiforsyning. 

Standard for god oppstart i nytt bygg

I en perfekt verden blir alt riktig med en gang. Mange har nok erfart at det ikke stemmer helt med virkeligheten. Noe Norsk Standard også har tenkt på, og laget tre standarder hvor intensjonen nettopp er at ting skal fungere fra start.

Den mest relevante er NS 6450:2016 Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner. Standarden angir krav til både byggherre og utførende leverandører.

Apropos riktig første gang: Sjekk ut kvalitetssikringsverktøyet Dextro (tidligere VB Smart) som brukes av stadig flere rørleggere.

CE-merking og standarder

En del produkter må ha CE-merking for å kunne selges innenfor EØS. CE-merket er produsentenes måte å vise at produktet oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav i regelverket. Husk at CE merking må ikke forveksles med godkjenning etter norsk standard. Hos Direktoratet for byggkvalitet finner du informasjon om CE-merking av byggevarer som en del av veilederen til byggevareforordningen.

NS-EN ISO 9001 Ledelsessystem for kvalitet

Er du opptatt av kvalitet i alle ledd? Vurder sertifisering etter ISO 9001, en standard for kontinuerlige forbedringer og kvalitetsstyring. Sertifiseringen omfatter alle typer virksomheter, og har som mål at kvalitet og kontroll skal gjennomsyre alle prosesser i virksomheten.

Kontraktstandarder for bygg, anlegg og eiendom

Det kan også være greit å kjenne til at Standard Norge har laget flere forskjellige kontrakter og blanketter for bygg, anlegg og eiendom.

Byggblankettene følger Bustadsoppføringslova eller Håndverktjenesteloven. Disse gjør det enkelt for partene å fylle ut de vesentligste poster i en kontrakt. Disse blanketter er bygget opp rundt ­– og følger selvsagt – Norsk standard (NS).

Blankettene fås kjøpt hos Standard Norge.

Overveldet?

Reglene er mange. Likevel handler det ikke om å vite alt, men nok til å kunne planlegge prosjekter godt, og utføre en jobb som innfrir forventningene. 

Last gjerne ned presentasjonen Viktige krav og standarder for rørbransjen og bruk den for å dele kunnskap med andre. Vi anbefaler også et besøk på temasiden vår VVS i boligprosjekter hvor vi har samlet mye relevant informasjon på ett sted.

New call-to-action

Temaer: Lover og regler


Svein Marienborg's photo

Av: Svein Marienborg

Svein Marienborg er leder av Marienborg Konsult. Han begynte sin rørleggerkarriere allerede i 1971, og har fagbrev som industrirørlegger og svennebrev som rørlegger i Bygningsindustrien. I tillegg er han rørleggermester og fagskoleingeniør. I 1986 etablerte han Inva Engineering AS, og har arbeidet med innregulering av vannbårne systemer siden. Daglig leder for Varme og Energikontroll AS fra 2011 til 2019. Svein har holdt et utall kurs og foredrag for rørbransjen, og har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Oslo i 10 år, samt formann i Norsk Varmeteknisk Forening fra 2009 til 2016. VB benytter Sveins kompetanse til kursing og kompetanseheving av ansatte og kvalitetssikring av faglig innhold på nett.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New call-to-action

Siste innlegg