Veien mot et bærekraftig bygg er gjennom en god service- og vedlikeholdsavtale

Av Morten Erichsen 3. august 2023

VB_ny energiforskrift.

Veien mot et bærekraftig og energieffektivt bygg er ofte en kompleks reise som krever et godt strukturert fundament og en langsiktig forpliktelse til å opprettholde bærekraftige praksiser. En viktig del av dette fundamentet er en pålitelig service- og vedlikeholdsavtale med en erfaren rørlegger.  

En service- og vedlikeholds avtale gir deg ikke bare forutsigbarhet og sikrer godt vedlikehold, den spiller også en kritisk rolle i å oppnå et grønnere bygg. I dagens verden, der klimaendringer og miljøutfordringer står i sentrum, blir det stadig viktigere å ta vare på ressurser og begrense utslippene våre. Gjennom en pålitelig serviceavtale, får du kontroll over ressursbruk og utslipp, som gir deg mulighet til å oppdage feil og mangler på et tidlig stadium. Det forlenger levetiden til de tekniske installasjonene og reduserer levetidskostnadene i bygget.

En erfaren rørlegger som spesialiserer seg på energieffektivisering kan gi verdifulle innsikter og anbefalinger for å gjøre bygget ditt mer miljøvennlig. Gjennom grundige kontroller av de tekniske anleggene kan rørleggeren identifisere områder der det er mulig å spare energi og utslipp. For eksempel kan det være justeringer vanntrykket i forhold til utetemperaturen eller optimalisere innstillinger for sirkulasjonspumper. Videre kan rørleggere sjekke vannkvaliteten og kontrollere frostvæskens kvalitet og frysepunkt, noe som er viktig for effektiv drift og unngåelse av energitap.

Les mer: Grønnere bygg: Slik reduserer du strømutgifter og varmtvannsforbruk

Hva rørleggeren kontrollerer under en service

VB-rørleggere har spesialisert seg på energieffektivisering og å finne muligheter for å spare kunden for både kostnader og utslipp. Men hva ser de egentlig mer konkret etter under en slik kontroll? Det varierer litt fra anlegg til anlegg, men som oftest gjøres følgende:

  • Kontrollerer vanntrykk i forhold til utetemperatur
  • Måler og justerer statiske ekspansjonskars fortrykk
  • Kontrollerer vannkvaliteten
  • Kontrollerer frostvæskers kvalitet og frysepunkt
  • Renser filtre
  • Kontrollerer sirkulasjonspumper for ulyder og innstillingsparameter
  • Kontrollerer utekompenseringskurver for energikilder og kurser
  • Sjekker driftstider til energikilder
  • Funksjonstester shuntventiler
  • Leser av energimålere og vurderer effektivitet

Les også: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

En rørlegger kan i tillegg sjekke om isolasjonen rundt anleggene er god nok og påpeke eventuelle skader eller ineffektive områder. God isolasjon vil jeg si er essensielt for å minimere varmetap, som dermed kan redusere energikostnadene betydelig. På samme måte kan en rørlegger også oppdage om selve anleggene lekker. Dette er et problem du som driftsleder også kan oppdage, men ofte krever det en nærmere inspeksjon.

Hva byggansvarlige bør kontrollere i tillegg til service:

I tillegg til en service- og vedlikeholdsavtale, bør byggansvarlige utføre jevnlige kontroller av driftsanlegget for å sikre at alt fungerer optimalt. Selv om service- og vedlikeholds avtaler har fastsatte intervaller, er det ditt ansvar å være oppmerksom på mulige problemer som kan oppstå mellom disse besøkene. Ved å utføre egne inspeksjoner og å være proaktiv, kan du oppdage avvik tidlig og ta nødvendige tiltak før de blir større og mer kostbare.

En god rutine vil dermed være å regelmessig gå rundt bygget for å oppdage eventuelle feil eller mangler før sensorene registrerer dem.

Les også: Vedlikeholdsansvar og skadeforebygging i borettslag og sameier

For å oppnå et bærekraftig bygg er det nødvendig med en helhetlig tilnærming som inkluderer både små justeringer og større oppgraderinger. Regelmessige inspeksjoner og en godt strukturert serviceavtale med en rørlegger er et avgjørende skritt på veien mot et bærekraftig bygg som tar vare på både miljøet, brukerne og økonomien.

New Call-to-action

Temaer: Drift og vedlikehold, Miljøvennlig varme og energitiltak, Service- og vedlikeholdsavtaler


Morten Erichsen's photo

Av: Morten Erichsen

Morten er leder for Proffmarkedet i VB Gruppen. Han har jobbet som daglig leder i Knut Malmberg AS på Gjøvik i 9 år. Morten har også sittet styret i Baderingen, og har vært med i Rørentreprenørene Norge. Han har tidligere innehatt roller gjennom 5 år i Niscayah Norge, og jobbet med produktutvikling, forretningsutvikling, markedsstrategi og salg. Morten har en Bachelor fra Handelshøyskolen BI, og har også erfaring som prosjektleder for en rekke større prosjektjobber.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg