Grønnere bygg: Slik reduserer du strømutgifter og varmtvannsforbruk

Av Baard Aas 27. februar 2020

VB_tips for å redusere strømutgifter og varmtvannsforbruk_Volden og Tollefsen_Kjetil Tunheim.jpg

Har din virksomhet forpliktet seg til bærekraftsmål? Eller er du ganske enkelt interessert i å redusere driftskostnader og gjøre bygget ditt litt grønnere? I denne artikkelen får du 6 tips som  garantert vil være viktige bidrag. Det handler selvfølgelig om vann og varme.

1. Hold oversikt med forbruket

Å holde oversikt over forbruket gjennom målinger er et «must»: Kontroller vann- og strømforbruk jevnlig mot historiske og forventede data. Sjekk energimålerne i bygget*. Jevnlige målinger gjør at du også enklere kan se nytten av eventuelle tiltak du gjør.

Finner du negative avvik som ikke har en naturlig forklaring, bør du se nærmere på dem. Se etter lekkasjer. Sjekk sikkerhetsventiler og vær obs på eventuelle suselyder. Kanskje er det koblet til utstyr med unødvendig høyt forbruk?

Det finnes energioppfølgingssystem (EOS) som hjelper til med å holde oversikt over forbruket. Har bygget ditt i tillegg et velfungerende SD-anlegg, burde alle forutsetninger være tilstede for optimal drift og god kontroll på forbruket.

Last ned gratis e-bok: Gode råd om vann i næringsbygg

2. Velg vannbesparende utstyr

Å installere vannbesparende utstyr er viktig, både fra et kostnadsmessig og et miljømessig perspektiv fordi det reduserer vannforbruk, varmt vann og strømutgifter. Men vær oppmerksom på at selv om du velger VVS-utstyr som skal begrense mengde og temperatur, er det ikke slik at utstyret umiddelbart er i «spare-modus» når det installeres. Her er det ingen automatikk. Standardinnstillinger er ikke alltid de mest optimale, og må ofte mengdebegrenses. På samme måte som temperatur også med fordel kan justeres.

Dette bør rørleggeren gjøre deg oppmerksom på. Vedkommende bør selvfølgelig også kunne foreslå hva som vil være passende for bruken i ditt bygg.

Les også: Urinalene som brukte vann for mer enn 60 000 kroner i året

3. Sjekk varmtvannsberederens tilstand

Er det en eller flere gamle varmtvannsberedere i bygget, må du holde øye med beredernes tilstand:

  • Får de jevnlig og nødvendig vedlikehold?
  • Må noen byttes ut?
  • Har berederne en størrelse som tilsvarer behovet dere har eller produserer de unødvendig mye varmt vann?

Vurder antall beredere, hvor store de er, og hvor de står. Er alt optimalt med tanke på forbruk og effektivitet, eller er det forbedringspotensial? Løsningen bør være så energieffektiv som mulig. Har bygget stort behov for varmtvann, bør solenergi og varmepumper vurderes for å produsere varmtvann.

I mange bygg er varmeanlegg modernisert. Likevel står det store beredere igjen og trekker strøm. Bruksendringer i bygget kan også endre behovet for varmtvann. Begge deler er typiske eksempler som medfører unødige kostnader.

4. Foreta årlig kontroll av ekspansjonskar

Ekspansjonskar bidrar til å holde trykket i varmeanlegg konstant slik at strømforbruket blir lavest mulig. Karet – og trykket - skal kontrolleres hvert år. Konsekvensen av å ikke kontrollere, etterjustere eller holde gamle ekspansjonskar ved like, kan bli ustabilt trykk. Som igjen fører til høyere strømregninger.

Feil på ekspansjonskar kan også føre til at det renner ut varmtvann fra anlegget. Er karet i tillegg feilmontert, blir både kontroll og kalibrering umulig å gjennomføre. Over tid vil det føre til driftsproblem, så sjekk at installasjonen er som den skal være også.

Les mer: Har du et av disse kostnadsmonstrene i røranlegget ditt?

5. Kontroller isolasjon

Rør, utstyr og kanaler som er knyttet til bygningens varmesystem skal, ifølge TEK17, isoleres, og dette henger sammen med effektiv energiutnyttelse.

Rør som er dårlig eller feil isolert, gir økte energikostnader. For å unngå varmetap er det viktig at rørene for varmtvann er isolert – og at det er brukt riktig isolasjon. Er du usikker på hva riktig isolasjon er, bør du rådføre deg med fagfolk. Kaldtvannsrør som går gjennom oppvarmede rom, bør også isoleres. 

6. Sørg for at varmeanlegget er godt innregulert

Varme- og kjøleanlegg som er godt innregulert kan redusere energikostnader med mellom fem og ti prosent. Alle bygg med slike anlegg skal ha en innreguleringsrapport. Hva sier den om ditt bygg? Har dere ikke en slik rapport, er det sannsynligvis ingen som har regulert anlegget heller. Kontakt en rørlegger som kan ordne det.

Innreguleringen bør også kontrolleres når bygget har vært i drift en tid. Etterspør gjerne rørleggerens råd og få gjennomført en tilstandsrapport som kan avdekke nå-situasjon og som kan brukes for å utarbeide forslag til en mer energieffektiv løsning.

Husk også at en del tekniske anlegg i henhold til energimerkeforskriften skal energivurderes med jevne mellomrom. Det kan du lese mer om i artikkelen Har du ikke energivurdert det tekniske anlegget ditt, sier du?

Oppsummering

Trenger du hjelp for å vurdere energi- og varmtvannsforbruk, tilstand på varmtvannsberedere, ekspansjonskar, rørisolasjon, varmegjenvinning og andre forhold knyttet til vann og varme, anbefaler jeg deg å ta kontakt med en VB Rørlegger for en gjennomgang av bygget ditt. En årlig serviceavtale kan også være nyttig for å sikre at tekniske anlegg fungerer optimalt. Ikke minst er det forebyggende – og bidrar til at bygget ditt blir så grønt som mulig.

New Call-to-action

*Krav om energimålere for romoppvarming, ventilasjon og tappevann i boligblokker og yrkesbygg med sentrale varmeanlegg ble innført januar 2016, og er videreført i  TEK17

Denne artikkelen ble første gang publisert 16.11.2017, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: Drift og vedlikehold


Baard Aas's photo

Av: Baard Aas

Baard Aas jobber som daglig leder i VB Lunder & Aas Rørleggerservice AS på Jessheim. Han er utdannet rørlegger, rørleggermester og fagingeniør VVS. Læretid var hos J. Werner & Søn. Senere ble han rørlegger, serviceansvarlig og prosjektleder hos Werner-Winther i Oslo. Deretter tok han Mesterbrev som rørlegger og Teknisk fagskole, VVS linjen. Baard har i tillegg studert ved Statens yrkespedagogiske høgskole og jobbet på Jessheim videregående skole med undervisning i rørfag, som hovedlærer og som studieinspektør. Baard er medlem i Prøvenemda for rørleggerfaget, styreformann i Romerike opplæringskontor for rørleggere, og har flere styreverv.

Følg på Facebook

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg