Varmegjenvinning fra avløpsvann i næringsbygg

Av Svein Marienborg 18. juli 2017

Er varmegjenvinning fra avløpsvann aktuelt for ditt næringsbygg?

Mye av varmen vi bruker i dag, går til spille. Dette gjelder spesielt avløpsvann, hvor rundt 80 prosent eller mer av det oppvarmede vannet renner ut igjen gjennom sluket som "gråvann". Det er imidlertid mulig å gjenvinne denne varmen, og for noen byggeprosjekter kan det være en fornuftig og lønnsom kilde til oppvarming.  

Gjenvinning av varme fra avløpsvann, eller gråvann som det også kalles, blir stadig mer aktuelt både i privatboliger og i noen typer næringsbygg. Idrettshaller, svømmehaller, institusjoner, sykehus og bygg med store dusjanlegg eller fellesdusjer er alle gode kandidater som bør vurdere dette. Gjenvinning av spillvann kan også være aktuelt i ulike typer industriprosesser.

Hvordan kan du gjenvinne varme fra avløpsvann?

Varmt avløpsvann kan benyttes til å forvarme nytt varmtvann. Enten direkte, eller via en form for oppsamling. Det finnes flere løsninger for dette. Utgangspunktet er en varmeveksler som overfører varme fra gråvann til forbruksvann.

Gjenvinning av varmtvann fra dusjvannet

Her er det snakk om en varmeveksler som kan installeres under dusjkabinettet eller badekaret, eller i etasjen under dusjen. Dusjvannet brukes til å forvarme nytt kaldt vann til varmtvannsberederen. På denne måten kan temperaturen på det kalde vannet inn i varmtvannsberederen heves fra normalt 5 - 8 ºC til ca 20 ºC.

Forvarming av vann gjennom tank eller bereder

I de tilfellene hvor tapping av vann og vann til avløp ikke skjer samtidig, bør du ha en lagertank som samler opp gråvannet. Det kalde vannet kan da passere tanken via en varmeveksler, og utnytte den varmen som er igjen i det brukte vannet før det blir ytterligere varmet opp i en varmtvannsbereder. Denne løsningen gir størst miljøgevinst og lavest energiforbruk over tid.

LES OGSÅ: Energimerking og miljøsertifisering av næringsbygg

Når lønner det seg med varmegjenvinning fra avløpsvann?

Du skal bruke en god del vann i bygget for at det skal lønne seg å satse på gjenvinning av gråvann. Lavenergiprogrammet anslår mellom 7000 til 8000 liter gråvann i døgnet eller mer.

For at gråvannsgjenvinning skal være en lønnsom enøk-investering er det noen forutsetninger som gjelder:

  • Det er valgt et system som passer for anlegget*
  • Systemet er riktig dimensjonert
  • Materialvalget gir akseptabel levetid
  • Vedlikehold og rengjøring kan gjøres enkelt 
  • Investeringen bør ikke overgå innspart energimengde

*Det skilles mellom direkte og indirekte virkende systemer. De indirekte systemene er dyrere i anskaffelse, men gir normalt en høyere gjenvinningsgrad. 

Avløpsvann kan også være et ideelt lavtemperaturreservoar for en varmepumpe.

LES OGSÅ: Skifte ut oljekjelen? Her er noen alternativer du bør vurdere.

Tilskudd fra Enova?

Privatpersoner kan søke om støtte hvis de investerer i utstyr for varmegjenvinning av avløpsvann. Det gjelder imidlertid ikke profesjonelle aktører. Det kan likevel være verdt å undersøke hva slags prosjekt det er mulig å søke om støtte til. Satser du for eksempel på ny teknologi til fremtidens bygg, finnes det muligheter. Men du må våge å være innovativ! 

LES OGSÅ: Hva skal til for å få Enova-støtte til nye og eksisterende næringsbygg?

Mer informasjon

Både på oljefri.no og hos Lavenergiprogrammet, som jobber for økt kunnskap om energieffektivisering av bygg, får du tips og informasjon om gjenvinning av gråvann og andre energieffektive løsninger. Er du interessert i å kartlegge de ulike mulighetene for miljøvennlig oppvarming med vann i ditt eget bygg, anbefaler jeg at du tar en prat med rørleggeren.

New Call-to-action

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak


Svein Marienborg's photo

Av: Svein Marienborg

Svein Marienborg er leder av Marienborg Konsult. Han begynte sin rørleggerkarriere allerede i 1971, og har fagbrev som industrirørlegger og svennebrev som rørlegger i Bygningsindustrien. I tillegg er han rørleggermester og fagskoleingeniør. I 1986 etablerte han Inva Engineering AS, og har arbeidet med innregulering av vannbårne systemer siden. Daglig leder for Varme og Energikontroll AS fra 2011 til 2019. Svein har holdt et utall kurs og foredrag for rørbransjen, og har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Oslo i 10 år, samt formann i Norsk Varmeteknisk Forening fra 2009 til 2016. VB benytter Sveins kompetanse til kursing og kompetanseheving av ansatte og kvalitetssikring av faglig innhold på nett.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg