TEK 17 er i bruk! Tre viktige endringer som gjelder vann i bygg.

Av Svein Marienborg 5. september 2017

Her er en oversikt over de viktigste punktene i TEK17 som gjelder vann.

TEK17 ble tatt i bruk fra 1. juli i år. Det medfører enkelte endringer for oss som jobber i rørbransjen også. Vi har sett nærmere på hva som er nytt i den nye byggforskriften, og oppsummerer her de viktigste punktene som gjelder vann i bygg.

Byggteknisk forskrift (TEK) er et av de aller viktigste rammeverkene vi har for byggverk i Norge. Den tar for seg minimumskravene et byggverk må ha for å være lovlig oppført, og legger tydelige føringer for hvordan ulike håndverkere skal utføre arbeidet sitt.

Snur vi litt på det, så fungerer kravene i regelverket som en garanti for alle som bygger, eier eller drifter et bygg. Når håndverkerne jobber etter reglene, får bygget en bra standard. Derfor er det også nyttig for byggeiere å merke seg hva som er nytt i regelverket.

Byggteknisk forskrift omfatter også en rekke krav som vi i rørbransjen må forholde oss til, blant annet når det gjelder arbeid på våtrom, vannførende installasjoner og brannslokkeanlegg. 

Her oppsummerer vi de viktigste endringene i TEK17 som har innvirkning på rørleggerens arbeid med vann i bygg.

1. Krav til fall mot sluk – omformulert (§ 13 – 15)
Dette er kanskje den vesentligste endringen for rørleggerne:

Krav om sluk i gulv på våtrom (bad, dusj og vaskerom) er erstattet med krav om at

  • våtrom skal ha sluk
  • gulv skal ha tilstrekkelig fall til sluk slik at bruksvann ledes bort
  • lekkasjevann skal ledes til sluk

I denne omformuleringen åpnes det for at sluk kan monteres andre steder enn på gulv, for eksempel i vegg.

2. Krav til lekkasjesikring (§ 15 – 5)
Som tidligere gjelder at lekkasjer skal kunne oppdages enkelt. Nye spesifiseringer:

  • Lekkasjer fra innebygde sisterner eller lignende skal synliggjøres.
  • Der tilkoblingspunktet eller tappestedet på bygningens vanninstallasjon er uten overløp skal det installeres automatisk lekkasjestopper.
  • I andre rom enn våtrom skal eventuelle lekkasjer føre til automatisk avstengning av vannet.

LES OGSÅ: Slik unngår du lekkasjer fra vannrør i næringsbygg

3. Sprinkleranlegg er tilstrekkelig som slokkeanlegg

Tek-17 inneholder en presisering om at sprinkleranlegg oppfyller kravet til automatisk slokkeanlegg.

Dessuten er alternative løsninger nå en mulighet. En forutsetning for dette er at du kan legge fram dokumentasjon som viser at alternativet gir like god beskyttelse og pålitelighet som et sprinkleranlegg. Du skal også kunne dokumentere at alternativet ikke utgjør fare for liv og helse.

LES OGSÅ: Hvordan planlegge brannsikring og brannslokkesystemer i næringsbygg?

TEK17-vann-endringer_light.jpg

Fritt valg i en overgangsperiode

Fram til 1. januar 2019 kan den som er byggherre, eller tiltakshaver om du vil, velge om prosjektene dine skal følge TEK17 eller TEK10. Hele byggteknisk forskrift må ses på som en helhet, derfor er det ikke åpnet for en sammenblanding av de to forskriftene. I søknaden til kommunen skal det stå hvilken forskrift som er fulgt. Etter 1. januar 2019 vil det være mulig å søke om å få følge TEK10 etter visse unntak.

Hos Direktoratet for byggkvalitet finner du alt om TEK17.

Har du spørsmål knyttet til VVS i næringsbygg eller offentlig bygg? Sjekk ut temasiden vår hvor vi har samlet mye nyttig informasjon på ett sted. Vi anbefaler også laste ned e-boken vår. Her deler vi praktiske råd og tips om vann, vannforbruk og installasjoner.

New Call-to-action

Temaer: Lover og regler


Svein Marienborg's photo

Av: Svein Marienborg

Svein Marienborg er leder av Marienborg Konsult. Han begynte sin rørleggerkarriere allerede i 1971, og har fagbrev som industrirørlegger og svennebrev som rørlegger i Bygningsindustrien. I tillegg er han rørleggermester og fagskoleingeniør. I 1986 etablerte han Inva Engineering AS, og har arbeidet med innregulering av vannbårne systemer siden. Daglig leder for Varme og Energikontroll AS fra 2011 til 2019. Svein har holdt et utall kurs og foredrag for rørbransjen, og har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Oslo i 10 år, samt formann i Norsk Varmeteknisk Forening fra 2009 til 2016. VB benytter Sveins kompetanse til kursing og kompetanseheving av ansatte og kvalitetssikring av faglig innhold på nett.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg