Slik unngår du lekkasjer fra vannrør i næringsbygg

Av Stig Rasmussen 23. mai 2019

VB_slik-begrenser-du-risikoen-for-lekkasjer-i-næringsbygg_foto_Fredrik-Ringe_FIR6938-1

Vannlekkasjer i næringsbygg og større bygg kan få store konsekvenser, men med enkle tiltak kan du gjøre mye for å forhindre at skader skjer. Her er noen råd og tips.

Hvordan oppstår vannlekkasjer i næringsbygg?

Ifølge SINTEF Byggforsk oppstår de fleste lekkasjer fra vannrør i nye næringsbygg som følge av monteringsfeil i sammenføyningen mellom rør og rørkoblinger. 

Byggteknisk forskrift (TEK17) heter det at vanninstallasjoner skal være lette å skifte ut og at det skal være enkelt å oppdage lekkasjer.  I næringsbygg med lange horisontale og vertikale rørføringer, har det vist seg vanskelig å imøtekomme disse kravene i praksis. 

Her er noen tiltak du kan iverksette for å begrense risiko for vannlekkasjer i ditt næringsbygg.  

Kartlegg bygget

Start med en enkel risikoanalyse av røropplegget i bygget. Hvor er de potensielt kritiske sonene på røranlegget og tilkoblet utstyr? Hva blir konsekvensene hvis vannlekkasjer oppstår? Vurder risiko og skadeomfang ved eventuelle uhell.

Bruk lekkasjestopper

Velg robuste koblingsløsninger og sikre koblingspunktene med lekkasjestopper. Lekkasjestopper, også kalt vannstopp, er utstyr som monteres i rørnettet foran vannførende installasjoner, for å registrere lekkasje og automatisk stenge vanntilførselen til skadestedet.

Byggteknisk forskrift krever for øvrig at installasjoner med vann i rom uten sluk skal sikres med lekkasjestoppere. Dette gjelder både for boliger og næringsbygg. Ofte vil kravene fra forsikringsselskapene være enda strengere enn myndighetenes krav.

Les mer: Fem viktige VVS-funksjoner du må ta hensyn til i ditt nye næringsbygg

Mekaniske koblinger vs gjenge- eller loddeskjøter

I næringsbygg brukes som oftest mekaniske koblinger til å skjøte sammen kobling og rør, fordi rørdimensjonene er ganske store. Mekaniske rørkoblinger, som for eksempel klemringskopling, presskopling og innstikkskopling, krever høy grad av nøyaktighet ved montering, og er derfor mer risikoutsatt enn tradisjonelle gjenge- eller loddeskjøter.

Ifølge SINTEF Byggforsk er vannskadene dessuten ofte større ved bruk av mekaniske rørkoblinger. Hvis en mekanisk kobling løsner fra røret, kan det forårsake full utstrømming av vann, i motsetning til lekkasjer fra gjenge- eller loddeskjøt som vanligvis begrenser seg til drypplekkasjer.

For å unngå store skader generelt, er det viktig å få stoppet vanntilførselen til lekkasjestedet. Dette kan gjøres ved å plassere skjøtesystemene sentralt i fordelerskap, eller rør-i-rør-system, med lekkasjestopper. Da vil vannutstrømmingen detekteres og stoppes før det blir en stor skade. Alternativt kan fordelerskap plasseres i rom med sluk.

Vedlikehold

Gjennom en serviceavtale med rørlegger sikrer du at røropplegget i bygget får periodisk ettersyn. Rørleggeren går igjennom anlegg og vanntilkoblet utstyr, og rapporterer om hva som eventuelt bør sikres, forsterkes eller byttes ut.

Les også: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

I en skadesituasjon

Skulle uhellet likevel være ute, gjelder det selvsagt å stoppe vannutstrømmingen, sikre liv og verdier og å kontakte forsikringsselskapet. 

Dokumentasjon på at arbeid og vedlikehold på røropplegget er utført av fagfolk, vil øke sannsynligheten for erstatningsutbetaling uten avkorting.

Har du spørsmål om drift, vedlikehold og service av VVS-anlegg? Sjekk ut temasiden vår om dette! Du finner også mye nyttig informasjon i e-boken nedenfor.

last ned e-bok for gode råd om vann i næringsbygg

Denne artikkelen ble første gang publisert 28. oktober 2016, men har siden blitt redigert og oppdatert.

Temaer: Drift og vedlikehold, Forebygge vannskader


Stig Rasmussen's photo

Av: Stig Rasmussen

Stig Rasmussen har jobbet som rørlegger hos E. Sjøstrøm i 20 år, fra 2006 som prosjektleder. For det meste jobber han med rehabilitering av bad og større rehabiliteringsjobber, men han har også oppdrag med service, eneboliger og større anlegg.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg