Slik unngår du lekkasjer fra vannrør i næringsbygg

Av Ronny Engan 28. oktober 2016

Slik unngår du lekkasjer fra vannrør i næringsbygg

Vannlekkasjer i næringsbygg kan få store konsekvenser, men med enkle tiltak kan du gjøre mye for å forhindre at ulykker skjer. Her får du noen råd og tips.

Hvordan oppstår vannlekkasjer i næringsbygg?

I følge SINTEF Byggforsk oppstår de fleste lekkasjer fra vannrør i nye næringsbygg som følge av monteringsfeil i sammenføyningen mellom rør og rørkoblinger. 

Byggteknisk forskrift (TEK10) stiller to viktige funksjonskrav ved montering av vannrør i bygninger:

  • Rørene skal være mulige å skifte
  • Vannlekkasjer skal oppdages og ikke medføre skade

I næringsbygg med lange horisontale og vertikale rørføringer, har det vist seg vanskelig å imøtekomme disse kravene i praksis. 

Her er noen tiltak du kan iverksette for å begrense risiko for vannlekkasjer i ditt næringsbygg.  

Kartlegg bygget

Start med en enkel risikoanalyse av røropplegget i næringsbygget. Hvor er de potensielt kritiske sonene på røranlegget og tilkoblet utstyr? Hva blir konsekvensene hvis vannlekkasjer oppstår? Vurder risiko og skadeomfang dersom uhellet er ute. 

Bruk lekkasjestopper

Velg robuste koblingsløsninger og sikre koblingspunktene med lekkasjestopper. Lekkasjestopper, også kalt vannstopp, er utstyr som monteres i rørnettet foran vannførende installasjoner, for å registrere lekkasje og automatisk stenge vanntilførselen til skadestedet.

Byggteknisk forskrift (TEK10) krever for øvrig at installasjoner med vann i rom uten sluk skal sikres med lekkasjestoppere. Dette gjelder både for boliger og næringsbygg. Ofte vil kravene fra forsikringsselskapene være enda strengere enn myndighetenes krav.

Mekaniske koblinger vs gjenge- eller loddskjøter

I næringsbygg brukes som oftest mekaniske koblinger til å skjøte sammen kobling og rør, fordi rørdimensjonene er ganske store. Mekaniske rørkoblinger, som for eksempel klemringskopling, presskopling og innstikkskopling, krever høy grad av nøyaktighet ved montering, og er derfor mer risikoutsatt enn tradisjonelle gjenge- eller loddeskjøter.

I følge SINTEF Byggforsk er vannskadene dessuten ofte større ved bruk av mekaniske rørkoblinger. Hvis en mekanisk kobling løsner fra røret, kan det forårsake full utstrømming av vann, i motsetning til lekkasjer fra gjenge- eller loddeskjøt som vanligvis begrenser seg til drypplekkasjer.

For å unngå store skader generelt, er det viktig å få stoppet vanntilførselen til lekkasjestedet. Dette kan gjøres ved å plassere skjøtesystemene sentralt i fordelerskap, eller rør-i-rør-system, med lekkasjestopper. Da vil vannutstrømmingen detekteres og stoppes før det blir en stor skade. Alternativ kan fordelerskap plasseres i rom med sluk.

Vedlikehold

Gjennom en serviceavtale med rørlegger sikrer du at røropplegget i bygget får periodisk ettersyn. Rørleggeren går igjennom anlegg og vanntilkoblet utstyr, og rapporterer om hva som eventuelt bør sikres, forsterkes eller byttes ut.

LES OGSÅ: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

I en skadesituasjon

Skulle uhellet likevel være ute, gjelder det selvsagt å stoppe vannutstrømmingen, sikre liv og verdier og å kontakte forsikringsselskapet. 

Dokumentasjon på at arbeid og vedlikehold på røropplegget er utført av fagfolk, vil øke sannsynligheten for erstatningsutbetaling uten avkorting.

Gratis e-Bok: Slik kan du snu internkontrollen til noe positivt

Temaer: Drift og vedlikehold, Vannskade


Ronny Engan's photo

Av: Ronny Engan

Ronny Engan har jobbet som serviceleder i VB-bedriften Rørlegger'n Fauske i snart 6 år. Som serviceleder har han ansvaret for alt av serviceoppdrag, restaurering av bad, forsikringsjobber, småhusbebyggelse og enkelte leilighetsbygg. Har for tiden 3-4 servicerørleggere som han administrerer. Ronny har jobbet som rørlegger siden 1988 og har drevet med det meste en rørlegger gjør i sin hverdag: serviceoppdrag, eneboliger, større anlegg og varmepumper.

Epost

Webside

  • Skriv en kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

Gratis e-Bok: Slik kan du snu internkontrollen til noe positivt

Siste innlegg