7 vanlige utfordringer ved planlegging av rørtekniske anlegg i bygg

Av Bjarte Bjelkarøy 21. september 2017

Vi tar for oss vanlige utfordringer i planleggingen av rørtekniske anlegg.

Alle som har jobbet med rørtekniske anlegg vet at det kan oppstå problemer fra tid til annen. Surr i rørene, rett og slett. Det skjer i planleggingsarbeidet også. Vi har samlet noen erfaringer og oppsummerer her med sju gjengangere.

1. Kollisjoner mellom tekniske fag

Dette er den vanligste utfordringen vi har. Alle skal jo fram med sine nødvendige installasjoner, og det kan lett føre til kollisjoner mellom de tekniske entreprenørene. Så lenge alle faggrupper skal rett fram gjennom ett bygg går det bra. Men når vi får krysninger kan det bli trangt om plassen.

I dag er det vanlig å bruke BIM og andre databaserte programmer i prosjekteringsfasen. Slike verktøy gjør det mye enklere å oppdage problemer og gjøre endringer tidligere i prosjektet. Det blir langt dyrere når konstruksjonen står oppe og tre entreprenører fra henholdsvis rør, elektro og ventilasjon må bygge det om for å få plassert alle tekniske installasjoner på en god måte.

2. For liten plass til rørføringer

Selv om rør i utgangspunktet er «bøybare» og det er relativt greit å forandre retninger på rørføringer, så krever dette plass. Bøyeradien for de enkelte rør forandres med ulike materialer og rørdimensjoner. Dette gjør at rør som inngår i én og samme rørgate, bygger forskjellig ved retningsendringer.

LES OGSÅ: Slik unngår du lekkasjer fra vannrør i næringsbygg

I tillegg er rørene isolert. Isolasjonstykkelsen på de enkelte rørene er avhengig av temperaturen på mediet inne i røret. Er det snakk om rør for høytemperatur-varme, er kanskje isolasjonen 6 cm tykk. Det vil si 12 cm isolasjon totalt. Er mediet kaldt vann til kjøling, er isolasjonen bare 13 mm tykk. Det vil si totalt 2,6 cm isolasjon totalt. Med andre ord: Byggemålet på ferdig lagt rør er kanskje halvannen til to ganger den fysiske rørdimensjonen! Det er viktig at det er plass til isolasjon på alle rør. Når det er for trangt kan isolasjonen bli deformert, og isolasjonsavnen ødelagt. I tillegg skal det være plass til klammer og annet opphengssystem. Sist, men ikke minst, så må det være plass til å montere rørene! 

Er det trangt, blir det ofte utfordringer ved avgreninger, kryssing av rørgater, gjennomføringer og gjennomganger i brannskiller. Derfor er det viktig at rørtype, skjøtemetode og dimensjoner bestemmes tidlig i prosjektet.

3. Teknisk rom er for lite

Dette henger sammen med forrige punkt. Når det i planleggingen settes av for lite for lite plass til rør, el og ventilasjon, så gjelder det som regel tekniske rom også.

Utstyr som plasseres i tekniske rom skal ha jevnlig service. Da er det en fordel at det er plass nok til å komme fram til utstyret og utføre det ettersynet og vedlikeholdet som skal gjøres.

Det må også være plass til å skifte ut deler når noe er defekt. Med produktutvikling blir riktignok deler i tekniske anlegg blir stadig mindre og mer effektive, men ikke alt utstyr kan krympes. En akkumulatortank eller en bereder på 1000 liter må romme 1000 liter om 20 år også. 

LES OGSÅ: Har du ett av disse kostnadsmonstrene i ditt rørtekniske anlegg?

4. Plassering av toalett- og våtromskjerne

På store arealer kan det fort bli lange avstander. Det betyr behov for lange rørstrekk som kan gjøre prosjektet dyrere. Rom med like funksjoner bør derfor samles på samme sted.

La meg ta et eksempel: Hvis du skal ha toaletter og minikjøkken i hver etasje bør disse ligge inntil hverandre, over hverandre, og inntil sjakt og føringsveier, slik at de kan bli koblet effektivt sammen. Dette gjelder for både vann, el og ventilasjon.

5. Arkitekten

Jeg tar med dette punktet vel vitende om at det kan skape litt bruduljer: Hvis arkitekten eller byggherren legger mer vekt på estetikk enn funksjon, kan det i enkelte situasjoner lage trøbbel for entreprenørene. 

Høyde under tak og himlinger er fint, det. Men hvis mye teknisk skal opp i himlingen - som lamper, sprinkler, ventilasjon, høyttalere og rør - blir det fort kollisjoner. For ikke å nevne arge diskusjoner og ekstra kostnader, som slett ikke er uvanlig når estetikken trumfer funksjonaliteten i bygget.

6. Plassering av radiatorer

Trådløse, eller ledningsløse, vannsystemer finnes ikke! Vi ser at fokus i planleggingen ofte er på hvordan radiatorene skal se ut og hvor de skal plasseres, mens rørleggeren på sin side er avhengig av rørføring, ventiler og tilkobling for å få det til å fungere riktig. 

LES OGSÅ: Sju utsagn som tyder på at varmeanlegget i bygget ditt blir unødig dyrt

7. Krysninger og dragere av betongelementer

Kryssing av tunge bærende elementer kan være en utfordring som gir dyrt ekstraarbeid. Er det mye armering i konstruksjonen kan det bli vanskelig i ettertid å gjøre plass til gjennomføringer for el, vann og ventilasjon.

Mye armering kan for eksempel gjøre det umulig å borre hull i en rett linje mellom etasjer. Rør, el og ventilasjon må da legges i omveier for at systemene skal fungere. Som en konsekvens blir anlegget dyrere, både i arbeid og i materialer. I tillegg fører det ofte til store utfordringer med plass og konstruksjoner som skal tilpasses.

Sørg derfor for å sette av store nok utsparinger på et tidlig tidspunkt i prosjektet, slik at dette er med i beregningene når prefabrikerte dragere og støpte vegger blir bestilt. Med BIM og andre tilsvarende databaserte programmer til hjelp i prosjekteringsfasen er det enklere å oppdage problemene før søyler og vegger blir produsert.

LES OGSÅ: Hvor ble det av byggetegningene?

Oppsummert er det rett og slett bare veldig mye enklere og billigere å gjøre endringer og tilpasninger på tegninger, enn på et bygg som står oppe! Snakk gjerne med noen som kan se på prosjektet fra et praktisk ståsted før du setter i gang med byggingen, for eksempel av våre dyktige rørentreprenører i VB. Så unngår du sannsynligvis utfordringene vi har tatt for oss her. 

Har du spørsmål knyttet til VVS i næringsbygg eller offentlige bygg? Sjekk ut temasiden vår hvor vi har samlet mye relevant informasjon på ett sted. Vi anbefaler også å laste ned e-boken nedenfor. Her finner du blant annet praktiske tips om vannforbruk og vedlikehold av installasjoner.

New Call-to-action

Temaer: Nybygg


Bjarte Bjelkarøy's photo

Av: Bjarte Bjelkarøy

Bjarte Bjelkarøy jobber som faglig leder og personalansvarlig i VB VoldenTollefsen, avdeling Egersund. Han har jobbet hos VoldenTollefsen siden 1988, først som lærling og deretter som rørlegger i 15 år. Gikk teknisk fagskole i 2003 og 2004 og fikk mesterbrevet i 2006. Han har siden jobbet som faglig leder hvor han har styrt 20 rørleggere som driver med alt fra servicearbeider til større prosjekter. Han har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Rogaland i flere år. Han er også styreleder for Rørentreprenørene Norge avd. Rogaland.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg