Hvilken oppvarming passer best i din bolig?

Av Knut Lima 23. januar 2020

VB_velge-rett-varmeløsning-til-bolig

Solvarme eller jordvarme? Fyre med ved eller bioolje? For mange kan det virke vanskelig å skulle velge riktig form for oppvarming i boligen. Her er en kort innføring i ulike miljøvennlige varmeløsninger.

Hvilken oppvarming som passer best i din bolig, avhenger av flere faktorer: Boligtype, hvor gammel boligen er, om den er etterisolert, areal, hvor i landet du bor, beliggenhet og klima, for å nevne de viktigste.

Alle disse faktorene betyr noe når du skal velge rett varmeløsning. Ikke minst er det en avgjørelse for lommeboka di, og hva du er villig til å investere.  Og hvor miljøvennlig ønsker du å være?

De varmeløsningene vi har tatt for oss her kan benyttes i vannbårne varmeanlegg, både nye og de som allerede finnes i boligen din. Og jo mer du investerer i ditt vannbårne anlegg, jo flere energivalg har du. Som igjen betyr økt energifleksibilitet.

Begynn med å avklare energibehovet i boligen

Energibehovet beregnes ut fra faktorene jeg nevnte innledningsvis. En rørlegger, eller annen fagperson som jobber med varme, kan hjelpe deg med å beregne energibehovet for din bolig. Det ideelle er en løsning som produserer akkurat nok energi til å dekke eget forbruk. 

Solvarme

Vurderer du solvarme? Solfangere bruker, som navnet sier, energien fra sola til oppvarming og varmtvann ved hjelp av en varmepumpe. De kan plasseres både på nye og eksisterende boliger. Du kan også gå for en hybrid løsning med både solfangere og solceller. En slik varmeløsning varmer opp væsken til varmepumpen, samtidig som den produserer strøm. 

En solfanger dimensjoneres vanligvis til å dekke opptil 50 prosent av tappevannsbehovet, eller 30 prosent av det totale energibehovet i boligen.

Skal du satse på solvarme, er det vanligste å montere tre eller kanskje fire solfangere på tak eller vegg. Solfangere gir ikke så mye energi i vinterhalvåret men vil dekke varmt tappevann og gi tilstrekkelig varme fra tidlig vår til sen høst.

Les også: Slik får du solfangere og varmepumpe til å spille på lag.

Varmepumpe

De fleste varmepumper benytter enn så lenge andre energikilder enn solfangere. Vi kan dele dem inn i tre hovedtyper; luft-luft, luft-vann, eller væske-vann. I tillegg finnes det også avtrekksvarmepumper som gjenvinner varmen i ventilasjonsluften. En luft-luft varmepumpe krever minimale inngrep, og egner seg best i boliger med åpne løsninger fordi de avgir punktvarme som ikke fordeles på samme måte som de andre typene.

Du kan lese mer om forskjellige de varmepumpene på nettsidene våre. Varmepumper som henter energi fra berg, jord, sjø, eller fra gjenvinning, gir deg gode miljøvennlige løsninger.

Les også: Slik velger du riktig varmepumpe

Bioolje

Ønsker du å bruke bioolje, for eksempel i den tidligere oljefyren, er det nødvendig med en kartlegging. Ta kontakt med en godkjent fyringstekniker og be om en befaring. Da kan du få vurdert tilstanden på varmeanlegget du har i dag, og om det egner seg for videre bruk.

Elkjel

Har du et vannbårent varmeanlegg kan det også varmes opp av en elkjel, eller en elektrokjele, som det også kalles. Noen velger dette som en som reserveløsning, i tillegg til en varmepumpe, for eksempel. Det er rimelig å installere, men når strømprisen er høy, blir også driftskostnadene høye. 

Biolkjel

I en biokjel (vedkjel) derimot, kan du fyre med pellets, ved eller flis. Disse energikildene er mer miljøvennlige enn fossile brensler som olje og gass, og kan gi deg rimelige driftsutgifter hvis du har rikelig tilgang på dem.

Biolkjeler kan i likhet med elkjeler, kobles til vannbårne varmeanlegg. Skal du ha en biokjel, må du også beregne god plass til lagring av ved og pellets. Ikke førstevalget hvis du har trangt om plassen, med andre ord.

Dobbeltmantlet varmtvannsbereder

Med en slik bereder får du fordelene til en elkjel og en varmtvannsbereder som gir deg oppvarming og varmt vann i krana på en gang. Den kan relativt enkelt kombineres både med solvarme og varmepumpe hvis du ønsker det.

Fyre med ved?

Vedovner er ikke det de en gang var. I dag kan du få peis- eller vedovn med vannkappe. Varmen fra ovnen transporteres til en akkumulatortank og herfra videre til radiatorer eller gulv. samt varmtvann til vask og dusj. Peiskosen får du på kjøpet.

Med en akkumulatortank trenger du ikke fyre hver dag hvis du ikke vil. Etter en kveld med god fyring har du ofte nok til et par dagers oppvarming og forbruk av varmt tappevann. 

Fjernvarme og urban energi?

Fjernvarme er egentlig et misvisende begrep, for egentlig handler det om kortreist energi. Mange kaller det derfor urban energi. Og kanskje bor du i en by eller et område hvor valg av varmeløsning er gitt, og boligen din får varmeforsyning fra et fjernvarmeanlegg. Da slipper du bekymringer knyttet til vedlikehold og drift, for det ansvaret ligger hos leverandøren. 

Trenger du hjelp for å velge riktig varmeløsning?

I denne artikkelen har vi forsøkt å gi deg en kort innføring i alternative varmeløsninger - for kort til å kunne ta en klok og fornuftig beslutning bare basert på dette. Derfor har vi også laget et en varmeguide hvor du kan lese mer om de forskjellige løsningene. Den kan du laste ned gratis nedenfor. I tillegg kan det være lurt å ta en prat med en rørlegger. Veldig mange av VB Rørleggerne rundt omkring i landet vårt har opparbeidet seg god kunnskap og erfaring knyttet til boligoppvarming. Kontakt en i ditt nærområde, og spør om råd.New call-to-action

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak


Knut Lima's photo

Av: Knut Lima

Knut Lima jobber som rørleggermester og daglig leder i VB-bedriften Lima Rør på Ålgård, i Rogaland. Knut begynte i lære i 2001 og tok svennebrev i 2003. I 2013 fulgte mesterpapir før han i 2016 overtok familiebedriften.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Privat.
Besøk
VB Bloggen Proff ›

Miljøvennlige måter å varme opp boligen på

Siste innlegg