Tette taksluk? Byggeier har ansvaret!

Av Bjarte Bjelkarøy 23. november 2017

VB_Byggeier har ansvar for tette taksluk-234468-edited.jpg

Stadig flere deler av landet vårt utsettes for store nedbørsmengder i løpet av korte perioder. Og selv om nye bygg konstrueres slik at de er rustet for å takle store mengder vann, er det viktig å forebygge skader. Både i nye og gamle bygg. Er du byggeier eller drifter et bygg, bør du være spesielt interessert i dette. For du sitter med ansvaret – og skylden - hvis skader skulle oppstå. Sjekk ut disse rådene om hvordan du kan forebygge skader og tette taksluk.

Hvert år fører store vannmengder og høyt vanntrykk til materielle skader for milliarder av kroner. Regnvann på taket kan føre til skader som følge av dårlige tetninger, is rundt takslukene eller kondensering på innvendige nedløp, for å nevne noe. Håndterer du takvannet på riktig måte, minsker du risikoen for oversvømmelser og vannskader. Og forsikringstrøbbel, ikke minst.

Forsikringsordninger forutsetter gjerne at du som er byggeier ikke er skyld i skadene som oppstår. Det er derfor smart å ha en kontroll- og vedlikeholdsrutine som omfatter renner, rør, taksluk, overvannskummer og sandfang.

Vannskader som skyldes tette taksluk dekkes sjelden av forsikringen

Vann og frost er sjelden en god miks. Om vinteren kan vann på flate tak lett fryse og blokkere sluk og nedløp. Sprenging av is kan føre til ødelagte membraner og tekking, som igjen kan forårsake lekkasjer og redusert levetid på taket. Sprekker i utvendige nedløpsrør fra takrenner kan resultere i store vannskader på fasader. I det hele tatt; Mange skader kan oppstå som følge av vann og frost. Så det gjelder å forebygge - spesielt før kulda setter inn.

Er du byggeier er det du som må sørge for at renner og sluk på taket er åpne til enhver tid. Og det er også i din interesse: Vannskader som skyldes tette taksluk, blir som regel ikke dekket av forsikringsavtaler.

Les også: Hvordan håndtere overvann for næringsbygg?

Slik unngår du tette taksluk

Taksluket skal føre regnvannet ned gjennom bygget til drensledning eller mot overvannskummer, og bidra til at vann ikke trenger inn i bygget. Det er flere ting du kan gjøre for å unngå skader og tette taksluk:

  • Hold alle renner, nedløp og sluk rene for løv, mose, kvist og annet rusk året gjennom – og isfrie om vinteren.
  • Har du utfordringer med isdannelse, anbefaler vi å installere taksluk med varmekabler og sjekke jevnlig at de er påskrudd og velfungerende.
  • Monter taksluk med varsling. Da får du melding på mobilen din når vannstanden i taksluket blir for høy.
  • Kontroller alle isolerte taknedløp og sjekk at eventuelle varmekabler fungerer.

Slik forhindrer du kondens på innvendige nedløp

Mange bygg har innvendige nedløp for å føre regn- og smeltevann bort fra store takflater. I slike nedløp kan det oppstå kondensering. Det skjer ofte når overflater på kalde rør er omgitt av varm og fuktig luft, og ved første øyekast kan det se ut som lekkasje på rørene. En konsekvens av kondensering på rørene, er at det dannes rust. Dette kan du forhindre ved å isolere taknedløpene. Det er viktig at isolasjonen utføres med cellegummi og at den er 100 % tett. Blir isolasjonen skadet, må du utbedre den snarest.

Flere råd om vann?

Vil du lese mer om vedlikehold og forebygging av vannskader, bør du laste ned e-boken vår om vann i næringsbygg. Her finner du også tips om hvordan du kan redusere vannforbruk og sikre energieffektiv drift.

New Call-to-action

Temaer: Vann og avløp, Forebygge vannskader


Bjarte Bjelkarøy's photo

Av: Bjarte Bjelkarøy

Bjarte Bjelkarøy jobber som faglig leder og personalansvarlig i VB VoldenTollefsen, avdeling Egersund. Han har jobbet hos VoldenTollefsen siden 1988, først som lærling og deretter som rørlegger i 15 år. Gikk teknisk fagskole i 2003 og 2004 og fikk mesterbrevet i 2006. Han har siden jobbet som faglig leder hvor han har styrt 20 rørleggere som driver med alt fra servicearbeider til større prosjekter. Han har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Rogaland i flere år. Han er også styreleder for Rørentreprenørene Norge avd. Rogaland.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg