Utvendig vedlikehold av taksluk, overvannskummer og sandfang

Av Espen Kvarud 29. november 2016

Vedlikehold av utvendige røranlegg

Som eier eller drifter av næringsbygg, har du ofte ansvar for vedlikehold av utvendige røranlegg. Dette innebærer gjerne taksluk, overvannskummer og sandfang. Som tommelfingerregel bør vedlikehold av denne typen gjennomføres årlig. Dette kan likevel variere fra bygg til bygg.

Det bør avklares hvem som har ansvar for vedlikeholdet, samt at det bør foreligge eventuell kvittering eller dokumentasjon når avtalt inspeksjon med kontroll og rensing er utført av ekstern servicepartner. 

LES OGSÅ: Dette bør du ta med i en serviceavtale med rørleggeren

Taksluk

Taksluk fører overflatevann fra taket på bygningen ned til overvannskummer og skal sikre vann fra å trenge inn. Disse bør renses årlig, gjerne på høsten, hvor det typisk er større nedbørsintensitet, samt mengder av blader og løv som samler seg. Jevnlig vedlikehold forebygger tette sluk og overvann som blir liggende. Manglende vedlikehold kan føre til at taksluk gror igjen. 

Behov for hyppigere vedlikehold kan forekomme. Lokale forhold avgjør hvor ofte. Store nedbørsmengder, sterk vind og mange løvtrær kan fort øke behovet for rensing. 

Taksluk av moderne dato er utstyrt med et varslingssystem, slik at du mottar en melding på mobilen, når vannstanden i sluket er høy. Dette kan indikere at det er på tide å rense sluket. 

Bruksendring av bygget som for eksempel utbygging av takterasser, kan føre til større press på takslukene. Det blir nå mer utfordret enn hva det opprinnelig var laget for. Dette krever også hyppigere vedlikehold. 

Overvannskum og sandfang

Nede på bakken renner overvannet ned i overvannskummer. Disse kummene inneholder ofte et sandfang. Et sandfang samler opp sand og grus, og forhindrer at dette renner ut på det kommunale nettet. Sandfanget skal forhindre unødvendig slitasje og avleiringer på avløpsnettet. Dette foregår ved at sand og tunge partikler legger seg i bunden av overvannskummen, mens vannet renner videre til det kommunale avløpsnettet.

Fulle sandfang kan tette avløpsrøret. Dette kan lett føre til store oversvømmelser og store kostnader forbundet med skade på bygg og eiendom. Sandfang tømmes enten med sugeslanger, gjerne en slamsugebil. Mindre sandfang kan tømmes ved bruk av spade.

Det anbefales at overvannskum med sandfang kontrolleres og tømmes årlig. 

Er du ikke konsekvent i å følge vedlikeholdsplanen, risikerer du vannskader i bygget, på tomten, og i verste fall følgeskader på omkringliggende tomter, som du kan stilles til ansvar for.

Har du spørsmål om drift og vedlikehold knyttet til VVS? Besøk temasiden vår og last ned e-boken vår!

New Call-to-action

Temaer: Drift og vedlikehold, Vannskade, Overvann, Avløp


Espen Kvarud's photo

Av: Espen Kvarud

Espen Kvarud har vært 30 år i bransjen, og har jobbet som rørleggermester og faglig leder i VB Nore VVS i Oslo siden 1999. Han har utdannet seg som gasstekniker innenfor LPG gass for anleggstyper 2 og faglig leder for anleggstyper 2, og har ansvar for oppfølging av bedriftens lærlinger og etterutdanning av rørleggerene. I det daglige har Espen mye kunde- og prosjektoppfølging, og jobber primært med varmeanlegg og energismarte løsninger. Han trives best i arbeidstøy, selv om det blir flest timer på kontoret.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle