Utvendig vedlikehold av taksluk, overvannskummer og sandfang

Av Espen Kvarud 12. september 2019

Vedlikehold av utvendige røranlegg

Som eier eller drifter av næringsbygg, har du ofte ansvar for vedlikehold av utvendige røranlegg som taksluk, overvannskummer og sandfang. Som tommelfingerregel bør vedlikehold av dette gjennomføres årlig, men behovet kan likevel variere fra bygg til bygg. Her er noen råd!

Taksluk

Taksluk fører overflatevann fra taket på bygningen ned til overvannskummer og skal hindre vann fra å trenge inn. Disse slukene bør renses årlig, gjerne om høsten, hvor det typisk er større nedbørsintensitet og mengder av blader og løv som samler seg. Jevnlig vedlikehold forebygger tette sluk og bidrar til at overvann ikke blir liggende. Dropper du dette vedlikeholdet kan det føre til at taksluk gror igjen. 

Lokale behov kan påvirke behovet for hvor ofte vedlikeholdet bør gjøres. Eksempelvis vil store nedbørsmengder, sterk vind og mange løvtrær fort øke behovet for rensing. 

Taksluk av moderne dato er utstyrt med varslingssystem, slik at du mottar en melding på mobilen, når vannstanden i sluket er høy. Dette kan indikere at det er på tide å rense sluket. 

Bruksendring av bygget som for eksempel utbygging av takterasser, kan føre til større press på takslukene som etter endring kan bli mer utfordret enn hva de opprinnelig var laget for. Dette krever også hyppigere vedlikehold. 

Last ned e-bok: Gode råd om vann i næringsbygg

Overvannskum og sandfang

Nede på bakken renner overvannet ned i overvannskummer. Disse kummene inneholder ofte et sandfang. Et sandfang samler opp sand og grus og forhindrer at det renner ut på det kommunale nettet. Sandfanget skal forhindre unødvendig slitasje og avleiringer på avløpsnettet. Det foregår ved at sand og tunge partikler legger seg i bunnen av overvannskummen, mens vannet renner videre til det kommunale avløpsnettet.

Fulle sandfang kan tette avløpsrøret. Noe som lett kan føre til store oversvømmelser og kostnader forbundet med skade på bygg og eiendom. Sandfang tømmes med sugeslanger, ofte ved hjelp av en slamsugebil. Mindre sandfang kan tømmes med spade.

Det anbefales at overvannskum med sandfang kontrolleres og tømmes årlig. 

Er du ikke konsekvent i å følge vedlikeholdsplanen, risikerer du vannskader i bygget, på tomten, og i verste fall følgeskader på omkringliggende tomter, som du kan stilles til ansvar for. Det er derfor smart å avklare hvem som har ansvar for vedlikeholdet og hvem som sørger for at det blir gjort. Opplever du at det er vanskelig å følge opp dette arbeidet, kan en serviceavtale kanskje være det du trenger?

NB! Husk å få kvittering eller dokumentasjon når avtalt inspeksjon med kontroll og rensing er utført av ekstern servicepartner. 

Har du spørsmål om drift og vedlikehold knyttet til VVS? Besøk temasiden vår og last ned e-boken vår!

New Call-to-action

Temaer: Drift og vedlikehold, Vann og avløp, Forebygge vannskader


Espen Kvarud's photo

Av: Espen Kvarud

Espen Kvarud har snart vært 40 år i rørbransjen, og har jobbet som rørleggermester og faglig leder i VB Nore VVS i Oslo siden 1999. Han har utdannet seg som gasstekniker og faglig leder for anleggstype 2, og har ansvar for oppfølging av bedriftens lærlinger og etterutdanning av rørleggerne. I det daglige har Espen mye prosjektering og prosjektoppfølging, og jobber primært med gass, varmeanlegg og energismarte løsninger. Han trives best i arbeidstøy, selv om det blir flest timer på kontoret.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg