Støy fra tørrkjølere - hvilke hensyn må du ta?

Av Svein Marienborg 14. september 2017

Plassering har stor betydning for hvor mye støy som kommer fra tørrkjølere.

Selv om de fleste tørrkjølere på markedet i dag er utviklet for å lage så lite støy som mulig, er det noen hensyn som er viktige å ta når du skal plassere disse. 

Tørrkjølere er en vanlige i forbindelse med kjøleanlegg til næringsbygg. Slike anlegg blir gjerne valgt fordi de både kan evakuere varme fra kjølemaskinen, og erstatte kjølemaskinen når utetemperaturen er lavere enn den temperaturen som kjølemaskinen må produsere. Dette kalles frikjøling.

En annen fordel med tørrkjølere er at de trenger lite ettersyn og vedlikehold.

Lydkrav og lydklasser

«I fysikkens verden er lyd ikke noe annet enn usynlige vibrasjoner i luften som i øret omdannes til nervesignaler, som hjernen tolker. Fordi lyd bare er et uttrykk for vibrasjoner eller bølger i luften, og altså er en fysisk størrelse, påvirker den omgivelsene på mange måter.» (Kilde: Lydakademiet)

Retningslinjene for støy fra industri reguleres av forurensningsmyndighetene. Gjennom plan- og bygningsloven kan den enkelte kommune stille krav til støynivå i reguleringsplaner, og det finnes egne retningslinjer (T-1442) for behandling av støy i arealplanlegging.

I praksis er det vanligvis omgivelsene rundt bygget som avgjør hvor mye støy som tillates. Dersom bygget er plassert i nærheten av boliger, skoler, barnehager, sykehus, institusjoner eller lignende, er maksgrensene betydelig lavere enn for eksempel i et industriområde.

Grenseverdiene for hvor mye støy som er akseptert inne i et bygg er bestemt i en standard, NS 8175. Standarden inneholder fire lydklasser: A, B, C og D. Klasse C er knyttet til Byggteknisk forskrift § 13-6  og angir grenseverdier for de fleste typer bygninger som forskriften gjelder for. 

Mer effekt gir mer støy

En tørrkjøler bruker relativt kraftige vifter til å kjøle ned vann. Viftene blåser luft gjennom en kjempestor "radiator". Slik blir vannet nedkjølt i et lukket system, uten å være i kontakt med friluft. Antallet og størrelsen på viftene varierer fra anlegg til anlegg, avhengig av hvor mye effekt kjøleanlegget skal gi. 

Lyd og støy fra tørrkjølere kommer normalt fra selve viftene. Vannsirkulasjon gjennom selve tørrkjøleren, eller radiatoren om du vil, skaper normalt ingen lyd.

I de fleste moderne tørrkjølere kan hastigheten på viftene reguleres trinnvis eller trinnløst. Dermed er det kun ved maksbelastning at alle viftene går på maks hastighet – for eksempel en sommerdag når gradestokken viser mer enn 26 grader. Når viftene kjøres på lavere turtall blir det mindre lyd. 

Men også plassering, utforming, størrelsen på viftene, antallet vifter og motortype er viktige faktorer i det «komplette lydbildet» fra tørrkjølerne. 

LES OGSÅ: Ettersyn av kjøleanlegg - kjøletårn, tørrkjøler og kjølemaskin

Plassering har mye å si

Satt helt på spissen er regelen nesten slik at kan du se støykilden, vil du også kunne høre den.

Tørrkjølere kan plasseres på tak, bakkenivå eller på vegg. Lyden er vanligvis mindre sjenerende i høyden. Derfor er det som oftest en fordel å plassere dem på tak med luftstrømmen rettet oppover mot fri luft, spesielt hvis det er snakk om store eller mange tørrkjølere. Mindre tørrkjølere kan gjerne henge på vegg hvis det er en plassering som egner seg bedre med tanke på omgivelsene.

Plassering handler også om beliggenhet og avstander til omkringliggende bygg. I byer spesielt er det en utfordring når industri-, kontor- og næringsbygg, handlesenter og boliger står nær hverandre. Tørrkjølere og andre installasjoner på bygg som lager lyd, skal plasseres slik at de er til minst mulig belastning for folk som bor eller oppholder seg nærheten. Derfor bygges det ofte «binger», eller støyvegger, rundt installasjoner som står fritt eller som er plassert på tak.

LES OGSÅ: Hva koster det å installere vannbåren varme i næringsbygg?

Innstilling og utforming

Viftene i tørrkjølere er i stadig utvikling, og leverandørene kan vise til gode støymålinger for de forskjellige typene. En måte å redusere støy kan være å velge en større tørrkjøler og stille viftehastigheten på lavere maks-trinn.

Størrelsen og diameteren på viftene har også betydning for støynivå, og formen på selve anlegget kan også ha betydning for transport av lyd. Det finnes det finnes ulike utforminger på tørrkjølere: Flate og V-formede. Leverandørene av tørrkjølere forteller deg gjerne mer om dette. 

Ytre påvirkninger

Faktorer som terreng, vegetasjon og værforhold påvirker spredning av lyd utendørs. For eksempel vil trær, vegetasjon og snø virke dempende på lyd, i motsetning til harde flater som asfalt, betong- og bygningskonstruksjoner.

LES OGSÅ: Hvordan håndtere overvann for næringsbygg?

Det finnes simuleringsprogrammer som kan beregne støy ut ifra avstander, plasseringer og omgivelser. Du kan spørre produsenter av kjølesystemer eller rådgivende ingeniører om hjelp til å få gjort slike simuleringer. 

New Call-to-action

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak


Svein Marienborg's photo

Av: Svein Marienborg

Svein Marienborg er leder av Marienborg Konsult. Han begynte sin rørleggerkarriere allerede i 1971, og har fagbrev som industrirørlegger og svennebrev som rørlegger i Bygningsindustrien. I tillegg er han rørleggermester og fagskoleingeniør. I 1986 etablerte han Inva Engineering AS, og har arbeidet med innregulering av vannbårne systemer siden. Daglig leder for Varme og Energikontroll AS fra 2011 til 2019. Svein har holdt et utall kurs og foredrag for rørbransjen, og har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Oslo i 10 år, samt formann i Norsk Varmeteknisk Forening fra 2009 til 2016. VB benytter Sveins kompetanse til kursing og kompetanseheving av ansatte og kvalitetssikring av faglig innhold på nett.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg