Hva koster det å installere vannbåren varme i næringsbygg?

Av Bjarte Bjelkarøy 9. februar 2017

Vannbåren varme gir høy komfort, er miljøvennlig og energifleksibelt.

Vannbåren varme er den varmeløsningen som gir høyest komfort, best inneklima og størst fleksibilitet ved valg av energikilde. Så hvorfor har ikke alle nye bygg vannbåren varme? Ankepunktet til skeptikerne er prisen, spesielt for større bygg.

Vannbåren varme kontra elektrisk oppvarming

Diskusjonen rundt vannbåren varme kontra elektrisk oppvarming har vært - bokstavelig talt – opphetet de siste årene. På den ene siden står kraftindustrien, elektroentreprenørene og boligindustrien som mener at vannbåren varme er for kostbart i større bolig- og byggeprosjekter. På andre siden står tekniske forskrifter, miljøbevegelsen, installatører og leverandører av fornybare energiløsninger som mener at vannbåren varme er varmeløsningen for miljøet og fremtiden, og at denne må prioriteres i nye bygg. I den nye TEK 17 er det krav om energifleksible systemer i bygg over 1000 m².

Hva koster vannbåren varme i større bygg?

Kort fortalt varierer prisen på installasjon av vannbåren varme med størrelsen på bygget, og kostnaden beregnes vanligvis per kvadratmeter. I tillegg må anlegget ha en varmesentral. Prisen på varmesentralen avhenger av hvilke energikilder som skal brukes til å varme opp vannet i anlegget.

Ifølge TEK 17 skal større bygg ha varmesystemer beregnet på lavtemperatur. Dette gir deg som utbygger enda større fleksibilitet. 

I det videre ser vi litt nærmere på faktorene som spiller inn på prisen, og som du må ta med i beregningen når du vurderer vannbåren oppvarming.

Radiator eller gulvvarme?

Radiatorer er den eldste og fremdeles mest utbredte løsningen for varmeavgivere i et bygg. Dersom du skal etterinstallere vannbåren varme i et næringsbygg som tidligere har vært oppvarmet av for eksempel panelovner eller elektriske varmekabler, kan det være både enklere og rimeligere å installere et radiatorsystem fremfor vannbåren gulvvarme.

Ved bruk av lavtemperatursystem (maks 65 ºC) vil du få en fleksibel oppvarmingsløsning som enkelt kan tilpasses både miljøvennlige energikilder (varmepumper, spillvarme, solvarme) og høytemperatur energikilder (gass- og el-kjeler).

Vannbåren gulvvarme gir en svært behagelig og effektiv oppvarming. Gulvvarmen fordeles jevnt i rommet, og bidrar til en fantastisk varmekomfort. Med vannbåren varme i gulvet kan du senke innetemperaturen med 2-3 grader sammenlignet med det som skal til for å få til tilsvarende varmeeffekt med elektriske panelovner. Dette er penger spart som du også kan ta med inn i regnestykket. 

Tradisjonelt sett har det som regel kostet mer å installere vannbåren gulvvarme enn radiatorer i nye bygg. For å oppfylle energikravene i Byggteknisk forskrift (TEK10/17), med langt mindre varmebehov enn tidligere, vil en fullverdig løsning med radiatorer eller gulvvarme være konkurransedyktig med alle andre oppvarmingssystemer. I tillegg er lavtemperatursystemene energifleksible og miljøvennlige. 

Vannbåren gulvvarme kan brukes i alle typer gulvkonstruksjoner. Rørene kan monteres i tre-, plate- og steingulv, i gulvbjelkelag, eller støpes inn i betongdekke. Installasjonsmåte vil også ha en hel del å si for den totale kostnaden. Byggeforskriftene krever at en fagperson står ansvarlig for installasjon og godkjenner anlegget før det tas i bruk, så jobben må budsjetteres med kostnader forbundet med å bruke fagfolk.

LES OGSÅ: Skifte ut oljekjelen? Her er noen alternativer du bør vurdere. 

Energifleksibilitet gir innsparingsmuligheter

Å installere vannbåren varme er gjerne mer omfattende enn å installere andre varmeløsninger, men til gjengjeld gir det stor fleksibilitet i valg av energikilder til oppvarming av vannet i rørene. I motsetning til for eksempel elektriske varmekabler, hvor fleksibiliteten er begrenset til valg av strømleverandør, kan du med dagens avanserte teknologi innen vannbåren varme enkelt bytte fra den ene energikilden til den andre.  

Jo mer du tilpasser ditt varmeanlegg til lavtemperatur, desto flere energivalg kan du få. Med anlegg for vannbåren varme kan du til enhver tid velge det rimeligste energialternativet til oppvarming: strøm, olje, gass, pellets, solenergi eller varmepumpe. Har du muligheten til å koble deg til et fjernvarmesystem, kan det være en god løsning. Går prisen på en energikilde opp, velger du en annen. Tenk derfor langsiktig energibruk når du skal bygge eller foreta en større rehabilitering.

Dagens gulvvarmerør har vanligvis en fabrikkgaranti på 50 år. Dette gir en driftssikkerhet som også har også en økonomisk oppside.

Økonomisk støtte til vannbåren varme?

Mens Enova tilbyr støtte til alle private som installerer vannbåren varme, er det per i dag kun Oslo kommune som har økonomisk støtteordning for tiltak som gjelder vannbåren varme i yrkesbygg og større boligbygg.

LES OGSÅ: Hva skal til for å få Enova-støtte til nye og eksisterende næringsbygg?

God styring gir god økonomi

Vannbåren varme kan enkelt styres til å avgi de temperaturene du ønsker i ulike rom, til ulike tider. For eksempel kan systemet senke temperaturen om natten. Styringsmuligheter i kombinasjon med den gode temperaturfordelingen gjør at gjennomsnittstemperaturen kan holdes lavere uten at det går på bekostning av komfort. Styrer du temperaturene riktig i bygget ditt, sparer du lett 10 % eller mer på oppvarmingskostnader.

Bare ved å senke temperaturen om natten med 3-4 grader, vil du kunne spare 5 % av ditt energiforbruk. Hvis du i tillegg senker gjennomsnittstemperaturen i bygget med 1 grad, kan du også spare 5 % (kilde: Varmenormen).

Hva blir sluttsummen for ditt bygg?

Over har vi gitt deg noen faktorer å regne med, men regnestykket må du sette opp selv. Husk at det totale regnestykket består av flere deler: 

  • Prisen for installasjon
  • Drifts- og vedlikeholdskostnader etter installasjon
  • Besparelser i energiforbruk over tid
  • Andre gevinster: Miljø-/energimerking, komfort, inneklima, fornøyde leietakere med mer.

De ulike faktorene har ulik verdi for ulike byggeiere, og derfor vil sluttsummen også variere. Om du er i tvil kan det være smart å invitere en rørlegger til å regne på det sammen med deg!

Har du spørsmål om VVS i næringsbygg eller offentlige bygg? Sjekk ut temasiden vår hvor vi har samlet mye relevant informasjon på ett sted. Last gjerne ned e-boken nedenfor også for å finne ut mer om miljøvennlige varmeløsninger.

New Call-to-action 

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak


Bjarte Bjelkarøy's photo

Av: Bjarte Bjelkarøy

Bjarte Bjelkarøy jobber som faglig leder og personalansvarlig i VB VoldenTollefsen, avdeling Egersund. Han har jobbet hos VoldenTollefsen siden 1988, først som lærling og deretter som rørlegger i 15 år. Gikk teknisk fagskole i 2003 og 2004 og fikk mesterbrevet i 2006. Han har siden jobbet som faglig leder hvor han har styrt 20 rørleggere som driver med alt fra servicearbeider til større prosjekter. Han har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Rogaland i flere år. Han er også styreleder for Rørentreprenørene Norge avd. Rogaland.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg