Vannbåren varme i leilighetsbygg: Flere burde utnytte tappevannet

Av Svein Marienborg 25. november 2021

VB_tappevannsløsning-for-varme_foto_shutterstock_788308804

Nordmenn har et høyt forbruk av tappevann. Dessverre blir energien som ligger i dette vannet fortsatt lite benyttet. Hvorfor har ikke flere tatt i bruk tappevann til oppvarming når det betyr bedre utnyttelse av ressurser, og enklere installasjon?

Jeg har i mange år vært tilhenger av forenklede vannbårne varmeanlegg som i motsetning til overdimensjonerte anlegg, bare leverer varmen det er behov for i henhold til teknisk forskrift. Min erfaring er at dette fortsatt blir lite benyttet.

Det samme gjelder tappevannsløsninger, hvor varmt tappevann er energibæreren. Dette er en løsning som på mange måter er en videreutvikling av ideen om forenklede anlegg. Allerede i 2018 presenterte Kristin Nørstebø en eminent masteroppgave om temaet i samarbeid med Agder Energi Varme. En oppgave som burde inspirere flere utbyggere til å ta i bruk tappevannsløsninger i nye leilighetsbygg.

Siden den gang har interessen riktignok være økende, men jeg mener likevel det er på sin plass med en påminnelse for å få færre overdimensjonerte varmeanlegg, mindre sløsing med ressurser, enklere og raskere montering og, ikke minst, reduserte kostnader.

Tek 17 og energifleksibel oppvarming

Kravene i TEK17 sier at minst 60 prosent av oppvarmingen i bygg over 1000 m2, skal være energifleksibel. Det betyr at alle leilighetsbygg også må innfri kravet, og for de fleste av dem vil en tappevannsløsning for varme være en god løsning.

Tre rør i stedet for fem

Et tradisjonelt vannbåret anlegg har fem rør; ett for kaldt tappevann, to for varmt tappevann og to for å dekke varmebehovet. Ved å benytte tappevannet til oppvarming, blir de to siste rørene  overflødige. Hvilket betyr kostnadsbesparelser, både når det gjelder investering og drift.

Færre rør og enklere montering. Færre installasjoner i tekniske rom.

Tappevannsløsning gir flere driftsfordeler

Med en tappevannsløsning får hver leilighet sin egen varmekrets, uavhengig av de øvrige. Det gjør det blant annet mulig å:

  • Gjøre tilpasninger til den enkelte beboers behov
  • Oppdage feil enklere, uten å måtte feilsøke i flere leiligheter
  • Legge til rette for individuell fakturering av forbruk basert på måling av vannmengder

Tappevannsløsninger også i eksisterende bygg?

Nørstebø undersøkte hovedsakelig nye leilighetsbygg i forbindelse med sin masteroppgave, og jeg er enig med henne når hun sier at denne løsningen også har et potensial i eksisterende bygg. Men da bør det etter min mening, være bygg som skal totalrenoveres.

Skissene nedenfor er fra Kristine Nørstebøs masteroppgave og viser forskjellen på 5- og 3-rørs anlegg, og hvordan et fordelerskap tilpasset en løsning med tappevann ser ut:

5 rørs varmeløsning

Skisse oppvarming med varmt taeppevann

Fordelerskap for tappevannsløsning

New Call-to-action

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak


Svein Marienborg's photo

Av: Svein Marienborg

Svein Marienborg er leder av Marienborg Konsult. Han begynte sin rørleggerkarriere allerede i 1971, og har fagbrev som industrirørlegger og svennebrev som rørlegger i Bygningsindustrien. I tillegg er han rørleggermester og fagskoleingeniør. I 1986 etablerte han Inva Engineering AS, og har arbeidet med innregulering av vannbårne systemer siden. Daglig leder for Varme og Energikontroll AS fra 2011 til 2019. Svein har holdt et utall kurs og foredrag for rørbransjen, og har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Oslo i 10 år, samt formann i Norsk Varmeteknisk Forening fra 2009 til 2016. VB benytter Sveins kompetanse til kursing og kompetanseheving av ansatte og kvalitetssikring av faglig innhold på nett.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg