Hva er forenklede vannbårne anlegg?

Av Svein Marienborg 22. mars 2018

VB Forenklede vannbårne varmeanlegg-042882-edited.jpg

Mange nye boliger i dag er passivhus eller lavenergihus som er bygget etter TEK10 eller senere byggeforskrifter. Felles for disse boligene er at de er langt bedre isolert enn eldre bygg. Det betyr redusert varmebehov. Og når oppvarmings- og effektbehov blir mindre, trenger heller ikke de vannbårne varmeanleggene være så store som tidligere. Forenklede anlegg kan i mange tilfeller gjøre nytten. Men hva innebærer det egentlig? Og hvilke konsekvenser får det når nye leiligheter og boliger skal prosjekteres?

 

Hva er forenklede vannbårne varmeanlegg?

Tanken med forenklet vannbåren varme er å bare levere den varmen som det i henhold til teknisk forskrift er behov for. Altså ingen overdimensjonering av varmeanlegget.

Teknisk forskrift har som krav at et varmeanlegg skal klare å opprettholde en minimumstemperatur i boligens oppholdsrom på 21° C ved dimensjonerende utetemperatur på for eksempel – 20° C. Dermed vil anlegget også klare å levere den innetemperaturen som er ønskelig ved mildere utetemperaturer.

Et poeng her er for øvrig at teknisk forskrift er et minstekrav til utførelse og ytelse, ikke et komfortkrav.

Basert på minstekravet vil det rimeligste alternativet være en til to radiatorer eller viftekonvektorer i boligen. Men gulvarme er også et alternativ. Da er det to muligheter:  
  1. Varmesløyfene trenger ikke å legges like tett som ved tradisjonell gulvvarme fordi det bare vil være deler av gulvet hvor det er behov for varme. Dette vil kanskje ikke tilfredsstille den enkeltes behov for komfort, men det oppfyller kravet til oppvarming.

  2. Det kan legges sløyfer i gulvet på den tradisjonelle måten, men da vil det ikke være behov for å levere like varmt vann som tidligere fordi vi får en større heteflate.  

Forutsetninger for å installere forenklede vannbårne varmeanlegg 

Hvis forutsetningene nedenfor er oppfylt, kan varmebehovet i en leilighet på opptil 90-100 m² dekkes med én enkel radiator – så sant den blir sentralt plassert.

  • Godt isolerte vinduer og ytterkonstruksjoner (klimaskjerm).
  • Balansert ventilasjon hvor det tilføres temperert luft som er 1-2° C lavere enn romtemperaturen.

Det betyr at det er fullt mulig å få en varmekomfort som gjør livet godt å leve i boligen – i hvert fall sett fra et varmeperspektiv.

Det er imidlertid viktig å passe på at radiatoren og eventuelle viftekonvektorer blir riktig plassert og dimensjonert etter boligens varmebehov. Med nye, godt isolerte boliger som hverken har kalde gulv eller trekk fra vinduer, er det nemlig i i de fleste tilfeller tilstrekkelig å ha gulvvarme på baderom og i entreen, kombinert med en radiator.

Varmesløyfene fra gulvet kan lett kobles sammen med sløyfene som går til radiatoren. Argumentet om at radiator og gulvvarme må ha forskjellig turtemperatur (på henholdsvis 60-90 °C og 30-35 °C), og dermed gjør en slik sammenkobling problematisk, finnes ikke lenger. Fordi isolerte gulvvarmerør sørger for at overflatetemperaturen på badet holder seg, selv om turtemperaturen i rør og sløyfer er høyere.

Mindre varmebehov = mindre varmepumpe?

Det lave varmebehovet gjør også at anlegget kan driftes med en mindre varmepumpe enn tidligere, som for eksempel en avtrekksvarmepumpe basert på varmegjenvinning. En slik varmepumpe sørger i tillegg for varmt tappevann. Å bruke solfangere som ekstra varmekilde er også et aktuelt, miljøvennlig alternativ.

For og imot forenklede vannbårne anlegg

Ønsker du å forholde deg til teknisk forskrift er forenklet vannbåren varme helt klart et godt alternativ. Det blir dessuten rimeligere enn tradisjonelle varmeanlegg, samtidig som det gir en stor grad av energifleksibilitet.

Ønsker du å montere gulvvarme i hele boligen er dette et noe mer kostnadsdrivende alternativ, men det er definitivt et alternativ som er konkurransedyktig i forhold til elektrisk oppvarming.

Et forenklet vannbårent anlegg vil med stor sannsynlighet være et salgsargument som gjør boligen mer lettsolgt - med en høyere fortjeneste. Forhør deg med en rørentreprenør og diskuter mulighetene. For det finnes garantert flere muligheter, og rørentreprenøren kan fortelle deg hva som blir rimeligst for akkurat ditt prosjekt.

Så et argument som fortsatt taler litt imot:

NTNU og SINTEF Byggforsk gjennomførte for et par år siden en studie hvor de undersøkte småhus og leiligheter som var bygget i henhold til den norske passivhusstandarden – og med redusert antall radiatorer.

Resultatene fra studien viste ikke – som en kanskje skulle tro – at rom uten radiator var for kalde. Tilbakemeldingene var derimot at den generelle komforten i oppholdsrom var god, men flere klaget over soverom som var for varme. Og mange foretrekker jo at det er kjølig når man skal sove.

Det å ikke kunne skape nødvendige temperaturforskjeller i boligen med en slik løsning, er fortsatt en utfordring som taler mot å velge forenklede anlegg.

På den andre siden er det jo enkelt å åpne vinduet for å slippe kjølig natteluft rett inn i rommet når en trenger det. Da er problemet løst! Miljøvennlige måter å varme opp boligen på

Kilder: Sintef.no 

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak


Svein Marienborg's photo

Av: Svein Marienborg

Svein Marienborg er leder av Marienborg Konsult. Han begynte sin rørleggerkarriere allerede i 1971, og har fagbrev som industrirørlegger og svennebrev som rørlegger i Bygningsindustrien. I tillegg er han rørleggermester og fagskoleingeniør. I 1986 etablerte han Inva Engineering AS, og har arbeidet med innregulering av vannbårne systemer siden. Daglig leder for Varme og Energikontroll AS fra 2011 til 2019. Svein har holdt et utall kurs og foredrag for rørbransjen, og har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Oslo i 10 år, samt formann i Norsk Varmeteknisk Forening fra 2009 til 2016. VB benytter Sveins kompetanse til kursing og kompetanseheving av ansatte og kvalitetssikring av faglig innhold på nett.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

Miljøvennlige måter å varme opp boligen på

Siste innlegg