Usikker på om du skal delta i anbudskonkurransen? Vurder dette først!

Av Marie Christine Sanner 21. november 2019

VB_anbudsarbeid_Aamodt-VVS_v2

Å legge inn tilbud på offentlige anskaffelser kan være en krevende jobb. Én ting er alle dokumenter og ordrike tekster en må lese grundig gjennom. Men i tillegg kommer alle kriteriene som må være oppfylt for i det hele tatt å kunne delta i anbudskonkurransen. I denne artikkelen har vi tatt for oss grunnleggende faktorer som bør være på stell før du vurderer å utarbeide et tilbud.

Bedriften din må oppfylle kvalifikasjonskravene

Før du legger inn et tilbud på et offentlig oppdrag, må du kunne sette "check" på følgende obligatoriske kvalifikasjonskrav:

  • Tilfredsstillende økonomi/finansiell stilling
  • Ingen utestående skatte- eller avgiftskrav
  • Foretaket må være lovlig etablert (firmaattest)
  • Tiltaksklasse

Du må selvfølgelig kunne dokumentere de attestene som etterspørres, og du bør kunne innhente dem raskt, om nødvendig. Eventuelle underentreprenører må oppfylle samme krav. 

Les også: 6 klassiske feil rørleggere (og andre) bør unngå i anbudskonkurranser

Antall ledd med underleverandører er begrenset

Det er vanligvis begrensninger i antall ledd underleverandører du kan benytte. På bygge- og anleggskontrakter gjelder maksimalt to ledd (vertikalt). Klarer du å levere innenfor dette?

Har du lærlinger i bedriften?

Oppdragsgiver kan og skal som hovedregel stille krav om bruk av lærlinger i kontrakten. Derfor må både din egen bedrift og eventuelle underleverandører kunne tilfredsstille dette kravet.

Tidligere lovbrudd øker sannsynligheten for annullert kontrakt

Som entreprenør kan du bli avvist eller få annullert kontrakten på et senere tidspunkt hvis du eller underentreprenørene dine har begått grov kriminalitet, som for eksempel økonomisk kriminalitet eller grove brudd på arbeidsmiljølovgivningen. Dette gjelder også ansatte i foretakene. Er du avhengig av underleverandører må du passe på å velge den eller de du har best kontroll på – og som du er mest kjent med.

Obs! Få skriftlig forpliktelse fra underentreprenør

Du må stå inne for tilbudet du gir fram til fristen som er satt i konkurransegrunnlaget. Skal du bruke underentreprenører er det viktig at du får dem til å forplikte seg tilsvarende skriftlig overfor din bedrift. Gjør du ikke det, kan det bli vanskelig hvis du skulle vinne kontrakten og underentreprenøren du trodde du hadde avtale med, trekker seg. Det kan også være problematisk å bytte ut underleverandører underveis. Så sørg for skriftlige avtaler! Vær spesielt oppmerksom på solidaransvar når du kontraherer underleverandører.

Unngå vesentlige forbehold

Det kan kanskje være fristende å ta vesentlige forbehold mot konkurransegrunnlaget og kontraktsvilkårene. Ikke gjør det. Konsekvensen kan nemlig bli at du risikerer å bli avvist og ekskludert fra konkurransen. 

Sjekk opp fravik og risiko

Det kanskje viktigste rådet vi kan gi deg er å gå grundig gjennom kontraktsvilkårene. Les ekstra nøye på eventuelle fravik og tillegg. De kan ha stor betydning både for gjennomføringsevne og bedriftens økonomi og det er avgjørende at du forstår hvilken risiko jobben innebærer.

Kompetanseutvikling i VB

Punktene i denne artikkelen er hentet fra et av mange temaer deltakerne på VBs prosjektlederkurs gjennomgår. Kurset er et tilbud for alle VB medlemmer.

Jobber du som selvstendig rørlegger i dag, men kunne tenke deg å øke kompetansen din eller å ha noen å samarbeide med på oppdrag eller ved innlevering av anbud? Da bør du gå inn på vb.no og lese mer om hvilke fordeler du får som VB-medlem!

New Call-to-action

Temaer: Prosjekt, Bli medlem i Rørleggerkjeden VB, Bli rørlegger


Marie Christine Sanner's photo

Av: Marie Christine Sanner

Marie Christine Sanner arbeider som prosjektansvarlig i VB med hovedansvar for kompetanse, HMS og kvalitet. Hun er spesielt opptatt av kompetanseheving i faget, i tillegg til kvalitetssikring og dokumentasjon i hverdagen for lærlinger, rørleggere og prosjektledere i rørleggerbransjen. Å utvikle og kunne tilby kvalitetsfulle kompetanseprogrammer på vannbåren varme, sanitærteknikk og prosjektledelse, mener hun er avgjørende for å sikre riktig og oppdatert kompetanse i rørleggerfaget. Christine har i tillegg til lang arbeidserfaring som prosjektleder i en rørleggerbedrift, utdannelse innen prosjektledelse og HRM.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg