Byggeprosjekt: Få med alle faggrupper fra starten – også rørleggeren

Av Kristoffer Adde 11. februar 2021

oivindhaug---Varmeogbad-24-04-19-5822-1-copy_v3

Erfaring viser at mange byggeprosjekt kunne vært enklere gjennomført - og fått et bedre resultat - hvis rørleggeren hadde vært involvert på et tidlig tidspunkt. Derfor har jeg lyst til å minne om akkurat det. Om å invitere rørleggeren allerede fra start.

Hva slags problemer kan oppstå hvis rørleggeren kommer for sent på banen?

Her kunne jeg godt ramset opp en lang liste, men nøyer meg med følgende:

  • Feil plassering av teknisk utstyr: Er teknisk rom prosjektert riktig? Er det riktig størrelse? Er det mulig å bytte eller utvide anlegget senere?
  • Kjøleanlegg som ikke fungerer optimalt fordi noen har beregnet feil kjølemengde: Er kapasiteten på eksisterende stort nok? Er alle elementer som trenger kjøling prosjektert?
  • Trøbbel med sjakter og rørføringer: Er prosjektering riktig? Er alle nye gjennomføringer tatt med? Vær spesielt oppmerksom på gjennomføringer gjennom brannskiller. Husk at dette kan medføre søknadsplikt. Her er det også forskjeller mellom nye bygg og rehabiliteringsprosjekt.
  • Mer kompliserte monteringer fordi ting må tilpasses etter hvert som feil avdekkes.
  • Forsinkelser/stopp i arbeidet – og uenighet om hvem som dekke regningen for det
  • Akustikk- og lydproblem
  • Andre uforutsette og økte kostnader

Lytt til rørleggeren

Det er ikke alltid nok at rørleggeren kommer tidsnok med i arbeidet. For å være ærlig, mistenker jeg at en del rørleggere er tilbakeholdne med innvendinger, eller unnlater å påpeke utfordringer og prosjekteringsmangler fordi de er redde for å miste oppdraget. Som forhenværende prosjektleder har jeg selv sittet på andre siden av bordet og gjort meg erfaringer som bekrefter dette.

Oppfordringen til byggherrer og entreprenører er: Inviter rørleggeren tidlig inn i prosjektet, forvent at det stilles kritiske spørsmål, og lytt til vedkommende.

Rørlegger må få anledning til å bli hørt. Belyse de utfordringene og manglene de ser. En rørlegger som er en aktiv samarbeidspartner og peker på utfordringer, og stiller de riktige spørsmålene fra start, vil i det lange løp være lønnsomt for oppdraget.

Les mer: 5 fallgruver du må unngå i prosjektarbeidet

Det er selvfølgelig heller ikke bare rørleggeren som må være med fra begynnelsen. Deres arbeidsfelt er tett forbundet med flere, som elektrikere og ventilasjonsteknikere. Dagens teknologi har gjort at disse fagfeltene er enda mer sammensveiset enn før. Desto viktigere å samle alle før oppstart, med andre ord. Og at alle gir uttrykk for det de mener, ut fra det de ser. For det er ikke alltid det samme.

Som prosjektleder ser du ikke nødvendigvis det samme som rørleggeren ser

Selv om man ser på samme tegning, er det ikke gitt at man tolker det man ser likt. En rørlegger har eksempelvis større kompetanse på å vurdere rørdimensjoner, hvor rør skal gå, og så videre, enn det en prosjektleder hos en byggherre eller en entreprenør vanligvis har. Og forskjellige faggrupper ser ikke alltid hverandres behov, eller konsekvenser av egne forslag og handlinger. Så igjen:

Et tett samarbeid hvor alle faggrupper er involvert tidlig, er helt nødvendig for at prosjekt skal lykkes, og for å minimere antall endringer underveis.

Dextro – en av flere viktige bidragsytere

Digitalisering, system og metoder som BIM, LEAN og VDC er mer enn bare Buzzord og tomme bransjeuttrykk. De har blitt viktige verktøy og teknikker som bidrar til bedre kommunikasjon og reduksjon av feil i prosjekter. Heldigvis tar stadig flere rørleggere dette i bruk, og innser at kompetanse på dette området, er nødvendig for å henge med. I denne sammenhengen bør VBs egenutviklede Dextro (opprinnelig VB Smart), også nevnes. De fleste VB-bedrifter - og nå også andre rørleggere - benytter dette kvalitetssikringsverktøyet, som er en app med en rekke sjekklister basert på krav og normer. Det gjør det blant annet mulig for en VB Rørlegger som kommer inn i et prosjekt, å ha med seg en ferdig oppstartsliste tilpasset akkurat denne jobben. Det øker også sjansen for å sikre at alle krav og hensyn blir ivaretatt helt fra begynnelsen.

Les også: Hvordan sikre nødvendig dokumentasjon for rør- og sanitæranlegg i prosjektfasen?

Rett person på rett sted

Teknologi er utvilsomt viktig. Fagsamarbeid også. Men de rette personene trumfer etter min mening, fortsatt det meste. Det er helt avgjørende at deltakerne i prosjektgruppen har kompetansen som skal til. Blir rørleggere hørt fra start, vil du raskt merke om vedkommende har det som skal til. Og du skal være glad, hvis hun eller han peker på ømme punkt. Da er sjansen stor for at du har rett person på rett sted.

Vil du vite mer om hvilke regler du må forholde deg til når det gjelder VVS? Last ned samlingen vår med viktige krav og standarder for rørbransjen, og bruk den som en veileder, eller for å dele nyttig kunnskap med andre. Besøk gjerne temasiden vår om VVS i boligprosjekter også!

last ned presentasjon om viktige krav og standarder for rørbransjen

Temaer: Prosjekt


Kristoffer Adde's photo

Av: Kristoffer Adde

Kristoffer Adde jobber som KAM for proffmarkedet i VBs konsernadministrasjon. Han har fagbrev som tømrer og bred erfaring fra eiendoms- og byggebransjen, både gjennom kjøp og salg av eiendommer og ulike prosjektlederroller. Kristoffer har også vært kursholder for entreprenører i TEK10 og SAK10. Fra 2009 til 2013 jobbet han som konsulent i Cobuilder. I perioden 2013 til 2016 var han teknisk prosjektleder for Tjuvholmen drift, før han gikk over til stillingen som eiendomssjef/prosjektleder i Selvaag Eiendom. Denne stillingen hadde han fram til 2019, da han begynte i VB.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New call-to-action

Siste innlegg