Hvor stort bør det tekniske rommet være?

Av Tarjei Samuelsen 3. mai 2018

VB_Teknisk-Romt_Fotograf_Nicki_Twang_W3A5287-v2-(1)-270502-edited

Det tekniske rommet er på mange måter hjertet i ethvert bygg. Derfra distribueres varme, vann og luft til hele bygget - elementer som er svært viktig for at det skal bli godt å oppholde seg i hjemmet. Allikevel vies det ofte for få kvadratmeter til dette rommet. Det er klart at de fleste foretrekker større utleieareal fremfor et luftig teknisk rom, men noen ganger bygges rommet uholdbart lite. Så hvor mye areal burde du sette av til det tekniske rommet?

Dette må du beregne plass til i det tekniske rommet

Svært mange arkitekter undervurderer hvor mye som skal på plass i det tekniske rommet og det blir fort diskusjon om plassen mellom de forskjellige faggruppene; ventilasjon, el og rør. Ventilasjonsaggregatene krever aller mest plass. Samtidig er rørleggeren helt avhengig av at det er plass til rørene. Elektriker skal ha plass for sine store tavler og kabelgater. Dersom bygget skal ha en eller annen form for automatisk brannslukkeanlegg, sprinkleranlegg eller vanntåkeanlegg, skal det være plass til dette også, krever dette en egen pumpestasjon, i tillegg skal automasjon ha plass til sine tavler og føringsveier.

Den satte standarden er å beregne nødvendige kvadratmeter basert på byggets bruttoareal. Minimumsstørrelsen på et godkjent teknisk rom skal ifølge teknisk forskrift beregnes slik:

 1. Minimumareal avsatt til varmesentral skal beregnes etter formelen: 10 m2 + 1 prosent av BRA, opptil 100 m2.
 2. Takhøyden i rom for varmesentral skal være minimum 2,5 meter.
 3. Fri bredde for alle dører, i transportveien inn til varmesentralen, skal være minimum 1,0 meter.

Minimum er sjelden det optimale og du bør derfor i tillegg påse at det er nok plass til alle komponentene på det tekniske rommet. Det skal også være mulig å få fraktet komponentene inn og det må være plass til å utføre nødvendig service, reparasjon og senere utskifting på

 • ventilasjonsaggregat
 • varmegjenvinnere
 • kanaler og overganger
 • lyddempere
 • kjølemaskin
 • varmekilder som el-kjeler, varmepumper, varmtvannsberedere
 • akkumulatortanker
 • ekspansjonstanker
 • isvannstanker
 • pumper
 • rørføringer, samlestokker og rørarrangement (shunter)
 • el-tavler
 • automatikktavler

Enkelt sagt er det en kamp om plass på gulv vegg og i tak i tekniske rom og det må ofte en del gymnastikk og kreativ tenkning til for å få plass til alt. Er du heldig får du plass til sprinkelsentralen utenfor det tekniske rommet. Den kan passe fint i rommet hvor vanninnlegget kommer inn – men da må det være plass til denne!

Samtidig ser vi at takhøyden blir stadig lavere mens de tekniske installasjonene blir mer komplekse.

Hvordan planlegge et godt teknisk rom

Du bør begynne planleggingen av det tekniske rommet tidlig i prosjekteringsfasen. Da kan du sikre at rommet får en gunstig plassering og størrelse. Dessuten vil dette gi deg mulighet til å velge gode overordnede løsninger for både inneklima og energiforbruk i bygget. 

Videre bør rørleggerne være en av de første faggruppene som får tegne løsningen sin i rommet. Involverer du de ulike faggruppene på et tidlig tidspunkt vil de også kunne gi deg råd angående størrelse og utforming av rommet.

Les også: VVS-installasjoner i næringsbygg: 6 tips for effektiv og lønnsom prosjektgjennomføring

Det tekniske rommet skal bli et arbeidsrom

Det tekniske rommet er ikke kun en oppbevaringsplass for tekniske løsninger, det er også et arbeidsrom. Teknisk ansvarlig, driftere, håndverkere og servicefolk skal inn i rommet med jevne mellomrom for å gjennomføre vedlikehold, oppgraderinger og reparasjoner. Dette er viktig å tenke på når rommet blir utformet. De forskjellige faggruppene bør kunne komme til sine installasjoner uten å måtte demontere annet utstyr eller involvere andre håndverkere. Døren inn til rommet bør også være bred nok til at installasjonene kan bæres ut og inn gjennom byggets lange levetid.

Et for lite teknisk rom blir fort dyrt fordi service tar lenger tid og man blir nødt til å bygge ut for å få på plass nye løsninger.

Dersom det ikke er mulig å lage det tekniske rommet stort nok, kan en god løsning være å bygge to mindre rom.

Kan du legge det tekniske rommet på taket?

Flere entreprenører velger nå å flytte det tekniske rommet opp på taket for å løse plass-problemet. Men dette mener jeg er en uheldig utvikling. En slik løsning krever mye mer logistikk. Det involverer en del heising og håndverkerne får ikke begynt med de store installasjonene før taket er ferdig som blir veldig sent i prosjektet. Dermed tar byggeprosessen lenger tid.

Når installasjonene står på taket er de dessuten mer utsatt for vær, vind og andre ytre påvirkninger som har innvirkning på løsningens levetid. Dessuten blir det vanskelig å komme til på vinteren.

På bakgrunn av dette er min anbefaling at du heller bør sette av to mindre rom dersom du ikke klarer å sette av nok areal på ett.  

Må du ha tekniske rom og føringsveier på taket så pass på at dette blir pent utført. Det er like viktig for helheten at dette også blir pent - like pent og ryddig som resten av fasaden. Så ta med arkitekten sammen med entreprenørene på råd.

Husk; selv om det er på taket, er det alltid noen som ser ned på bygget ditt.    

New Call-to-action

Temaer: VVS i næringsbygg, Prosjektledelse


Tarjei Samuelsen's photo

Av: Tarjei Samuelsen

Tarjei Samuelsen er daglig leder i VB J & A Rosenlund, som holder til i Modum. Han er utdannet fagskoleingeniør innen KEM, og har fagbrev som elektriker og heismontør. Til daglig tar han seg av prosjektering, tegning og anbud for bedriften i tillegg til administrative oppgaver. J & A Rosenlund AS utfører det meste innen rørarbeid, fra service til større prosjekter.

Epost

Webside

 • 1 Kommentar

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg

Temaer

Se alle