Smarte løsninger som gjør byggeprosjektet grønt

Av Morten Boye-Hansen 27. desember 2018

VB_Smarte løsninger som gjør boligprosjektet grønt-1-933047-edited

Markedet er i konstant endring og sluttbrukerne blir stadig mer opptatt av grønne løsninger, både i boliger og på kontor. De ønsker løsninger som er rigget for fremtiden og de forventer at utbygger og leverandører leverer det de vil ha. Som miljøvennlig varme og energibesparende utstyr. I denne artikkelen har vi tatt for oss smarte løsninger som gjør boligprosjektet grønnere.

Solfangere

Solfangere er nå et kjent begrep for de fleste forbrukere. Teknologien omdanner solstråler til varme som i et vannbårent anlegg kan brukes til tappevann og oppvarming av bygget. Solfangerne kan integreres i byggets fasade eller på taket og dermed erstatte noe av det nødvendige fasade- eller takmaterialet.

Løsningen er også god økonomi for både utbygger og forbruker fordi den har en gjennomsnittlig levetid på mellom 20 og 30 år, mens det bare tar mellom 5 og 15 år å nedbetale selve investeringen på grunn av lavere strømutgifter.

I VB samarbeider vi med Free Energy som leverer HYSS, en varmeløsning som kombinerer solvarme og varmepumpeteknologi. Ved å utnytte solvarmen får varmepumpen forvarmet vann, som gjør at utnyttelsesgraden på varmepumpen blir mye bedre. I tillegg øker varmepumpens levetid fordi den blir utsatt for mindre belastning.

Energisentraler

Der det skal bygges flere boliger og bygg på samme sted, vil energisentraler med varmepumper være høyaktuelt. Her kan både bergvarme, sol og luft, overskuddsvarme fra kjøleinstallasjoner, biogass, eller avløpsvarme benyttes som energikilder. Eventuell overskuddsenergi kan selges videre til andre. Eller den kan lagres om sommeren, og tas i bruk når vinteren kommer.

Benytt CO²- eller propan-varmepumpe

I følge Grønn Byggallianse benytter dagens varmepumper stort sett syntetisk framstilte HFK-arbeidsmedier. EU har vedtatt at bruken av HFK skal fases ut og fram mot 2030 skal markedstilgangen til disse gassene reduseres med nesten 80 prosent. Det vil trolig bety mangel, økte priser og økt behov for nye alternativ. Kanskje vil CO² bli redningen?

Det virker kanskje litt rart at en CO²-basert løsning skal være grønn, men gassen er miljøvennlig og klimanøytral og dermed et aktuelt alternativ til kjemiske kjølemedium. Så langt har bruken først og fremst vært aktuell i bygg med høyt forbruk av tappevann, men de kan også brukes til oppvarming. Tidligere i år vant Justvik skole Varmepumpeprisen 2018 fordi de har tatt i bruk et varmeanlegg basert på nettopp CO². 

Propanvarmepumper er også et godt alternativ, men de blir fortsatt lite benyttet. Teknologien  bygger på bruk av ammoniakk i en lukket prosess, men mengdene regnes som så små at eventuelle lekkasjer heller ikke her burde bli et problem. Det bør også sies at gasslekkasjer fra varmepumper svært sjeldent oppstår. Alle sertifiserte teknikere vet hvordan dette arbeidet skal utføres - etter forskriftene - slik at lekkasjer ikke oppstår.

Gassdrevne pumper er mer stillegående enn elektriske, noe som er en stor fordel dersom du skal bygge i - eller ut - et boligfelt.

Gråvannsgjenvinner?

Gråvannsgjenvinnere lønner seg per dags dato kun i store bygg og anlegg som for eksempel svømmehaller, men kan også være aktuelt der flere boliger settes opp samtidig. Ved bruk av varmeveksler kan mye av varmen fra gråvannet fra alle boligene gjenbrukes til å produsere ny varme mer effektivt. For å få til en slik løsning må bygget for det første ha separate avløpsnett, ett til gråvann og ett til spillvann.

En skal likevel ikke se bort ifra at slike systemer blir mer aktuelle i nær framtid, med tanke på de utfordringene klimaendringer og ekstremvær gir oss. Da kan drikkevann bli en knapp ressurs som vil tvinge oss til å gjenvinne det brukte vannet i mye større grad. Kanskje er enklere teknologi for å utnytte gråvannet rett rundt hjørnet?

Les også: Flom, tørke og ekstremvær: Er det på tide å hente fram gråvannet igjen?

Utnytte takflater

Mulighetene som ligger i å utnytte takflatene både når det gjelder energiforsyning og vannfordrøyning, må heller ikke glemmes. Dette er for øvrig et av anbefalte strakstiltak i Eiendomssektorens veikart mot 2050, og her er det etter min mening, kjempepotensial!

Ved å sende vannet fra taket videre til fordrøyningsanlegg, skånes allerede utsatte og underdimensjonerte kommunale avløpsnett. Svært mange steder i Norge har som kjent rørnett med sårt behov for oppgradering for å takle store vannmengder som oppstår i løpet av kort tid.

Les mer: Derfor er VA-kunnskap aktuelt som aldri før! 

Regnvannet kan også lagres i sisterner eller dammer og tilbakeføres til boliger etter en grovrens. Med dagens teknologi er dette fullt mulig og vi kan for eksempel ha separate kjøkkenkraner som leverer drikkevann og bruke regnvannet til dusj, toalett og vaskemaskin. Vi skal ikke lenger enn til Danmark hvor dette gjøres i stor grad. Ved å bruke gjenvunnet vann og vannbesparende utstyr, nærmer vi oss et bærekraftig og smartere samfunn.

Vann og Smarte byer

Kanskje har du hørt om Smart City, eller smarte byer? Målet er å utvikle samfunn ved å bruke bærekraftige ressurser effektivt, samt å utnytte eksisterende infrastruktur for å bruke ting smartere. Smarte målere for vann er et slikt tiltak. I desember 2017 startet et eget forskningsprosjekt New Water Ways, som handler om hvordan byer kan oppnå mer bærekraftig forvaltning av overvann. Det blir et spennende prosjekt å følge. 

Stavanger kommune deltar i flere smartby-prosjekt og jobber blant annet med smarte gatesluk. Planen er å plassere sensorer i gateslukene. Sensorene skal varsle når sand- og slamnivået i slukene passerer en viss grense. På den måten kan kommunen jobbe mer effektivt og bidra til at vannet renner bedre .

Vannbesparende utstyr

Smarte byer og smarte produkter. I dag er det helt naturlig å velge energismarte elektriske produkter. Så hvorfor ikke etterspørre vannbesparende produkter også? Be VB-Rørleggeren, eller den rørleggerbedriften dere samarbeider, om forslag til produkter som kan være lønnsomme for boligprosjektet. Det kan være servantbatterier og toaletter med vannbesparende egenskaper eller berøringsfrie armaturer. Og kjøkkenbatterier som leverer kokende vann – fritt for smuss og uønskede stoffer så klart!  

Følger du veikartet mot 2050?

Så hva gjør du videre? Er du klar for å bidra til at nye boligprosjekt blir grønne og smarte? Se gjerne  til veilederen Eiendomssektorens veikart mot 2050. Den inneholder flere strakstiltak både for boligutviklere og for små og store byggeiere. Har du ikke gjort deg kjent med disse, anbefaler vi at du gjør det. Her er det flere tips og innspill som kan være til nytte for deg som ønsker å bygge bærekraftig. Vi anbefaler også et besøk på temasiden vår, VVS i boligprosjekter. Her har vi samlet mye nyttig informasjon på ett sted.

New Call-to-action

Kilder: 

http://byggalliansen.no/wp-content/uploads/2016/10/Tipshefte-7_Varmepumper_Byggalliansen.pdf

http://www.miljodirektoratet.no/no/Nyheter/Nyheter/2015/Juni-2015/Reguleringa-av-HFK-gass-i-kuldeanlegg-vert-innskjerpa/

https://www.norskeiendom.org/portfolio-items/eiendomssektorens-veikart-mot-2050/

 

 

 

 

 

 

 

Temaer: Miljøvennlig varme og energitiltak


Morten Boye-Hansen's photo

Av: Morten Boye-Hansen

Morten Boye-Hansen var ansvarlig for salg på proffmarkedet i over 10 år, og er markedsfører av utdannelse. Med en bredspektret erfaring fra sin fortid i bil-, olje- og visualiseringsbransjen, har han stor interesse for teknikk. Han er svært opptatt av kvalitetssikring og miljøansvar, og de mulighetene rørleggeren har til å bidra på disse områdene. Morten hadde ansvaret for nasjonale kundeavtaler i VB, og har opparbeidet seg et bredt nettverk både i VVS-bransjen og ute hos aktører innen næringseiendom. Han har nå gått av med pensjon.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg