Oppvarming i bygg: Ny forskrift får konsekvenser for mange

Av Svein Marienborg 5. januar 2018

VB_oppvarming i bygg_ny forskrift.-984196-edited.jpg

15. juni 2017 publiserte Regjeringen den nye forskriften om forbud mot bruk av mineralolje til oppvarming av bygninger. Forbudet gjelder både hovedoppvarming (grunnlast) og tilleggsoppvaming (spisslast). Når den nye forskriften trer i kraft 2020, vil det derfor få konsekvenser for mange.

Forbudet om bruk av mineralolje (fyringsolje og parafin) gjelder oppvarming av boliger, offentlige bygg og næringsbygg. Det vil naturlig nok berøre mange fordi en stor andel bygninger i dag bruker mineralolje som spisslast og hovedlast. Og da blir det nødvendig å finne fornybare varmekilder i stedet.

Vi har tatt for oss noen av de paragrafene vi mener er viktigst i den nye forskriften i denne artikkelen.

§ 4. Forbud om å bruke mineralolje til oppvarming

Det blir altså forbudt å bruke mineralolje til oppvarming av bygninger. Det samme gjelder for fjernvarmeanlegg* som leverer slik varme.

Aldri regel uten unntak?

Det gjelder her også. Unntakene berører forsyningssikkerhet og driftsforstyrrelser:

§ 6. Unntak av hensyn til forsyningssikkerhet

Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan bestemme at forbudet i § 4 ikke skal gjelde i et avgrenset geografisk område og innenfor en tidsavgrenset periode - hvis hensynet til forsyningssikkerheten i kraftsystemet tilsier det. NVE må i tilfelle fatte et vedtak på det.

§ 7. Unntak ved driftsforstyrrelser og ved utfall av annen varmekilde

Hvis det skulle oppstå driftsforstyrrelser** i kraftsystemet, er det tillatt å benytte mineralolje inntil systemet har normal drift igjen.

Det samme gjelder hvis det oppstår en feil eller skade, som gjør at øvrige oppvarmingskilder i bygningen eller i fjernvarmeanlegget ikke kan brukes. Det er bare tillatt å benytte mineraloljen i den tiden det tar å rette opp feilen.

§ 8. Ansvar for eier og bruker av fyringsanlegg

Merk deg dette ansvaret: Det er eier og bruker av fyringsanlegg som skal sørge for at bestemmelsene i forskriften blir overholdt.

Da blir det også ditt ansvar å sørge for å få en miljøvennlig varmeløsning på plass før 2020. Det betyr at du må rette blikket mot alternative energikilder som varmepumper, solvarme, elektrisk oppvarming, fjernvarme, flis- og pelletskjeler.

Velg rett varmekilde for framtiden

Last gjerne e-boken vår Grønt skifte i næringsbygg - velg miljøvennlig varme for å lese mer om de nevnte alternativene. Da vil du få et godt utgangspunkt for å ta et riktig valg for framtiden.

Husk at Enova tilbyr kartleggingsstøtte til energitiltak i eksisterende bygg. Hvis du innfører tiltak som reduserer energiforbruket, eller legger om til fornybare energikilder, kan du søke om investeringsstøtte.

Du bør også merke deg at det er mulig å bytte til bioolje hvis du benytter oljekjel med fossilt brennstoff i dag. Konvertering til bioolje er i utgangspunktet et relativt enkelt og rimelig tiltak. Snakk med en VB Rørlegger om dette, og om eventuelt andre mulige løsninger.

To år igjen

Den nye forskriften er sendt på høring i hele EØS-området, og vil først bli formelt vedtatt etter at høringen er gjennomført. Det tar vanligvis rundt tre måneder. Du kan uansett bare sette i gang forberedelsene.  Det er to år til forbudet blir iverksatt, og det går fort.

Det er også sendt ut et forslag på høring her hjemme om å forby bruk av mineralolje til oppvarming av driftsbygninger i landbruket, og midlertidige bygninger som for eksempel anleggsbrakker. Så igjen, forbudet får konsekvenser for mange.

Du finner forskriften i sin helhet her.New Call-to-action 

 

 * Gjelder anlegg med effekt under 1 MW installert termisk effekt. 

** Med driftsforstyrrelser forstås her utløsning, påtvunget eller utilsiktet utkopling, eller mislykket innkopling som følge av feil i kraftsystemet, slik dette forstås i forskrift.

Kilde: https://www.regjeringen.no/no/aktuelt/oljefyr/id2556868/

Temaer: Lover og regler


Svein Marienborg's photo

Av: Svein Marienborg

Svein Marienborg er leder av Marienborg Konsult. Han begynte sin rørleggerkarriere allerede i 1971, og har fagbrev som industrirørlegger og svennebrev som rørlegger i Bygningsindustrien. I tillegg er han rørleggermester og fagskoleingeniør. I 1986 etablerte han Inva Engineering AS, og har arbeidet med innregulering av vannbårne systemer siden. Daglig leder for Varme og Energikontroll AS fra 2011 til 2019. Svein har holdt et utall kurs og foredrag for rørbransjen, og har vært sensor i rørleggernes prøvenemd i Oslo i 10 år, samt formann i Norsk Varmeteknisk Forening fra 2009 til 2016. VB benytter Sveins kompetanse til kursing og kompetanseheving av ansatte og kvalitetssikring av faglig innhold på nett.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg