Mer energieffektivt og bedre vannkvalitet med ny veileder for vannbehandling

Av Torstein Hovind Solhaug 26. oktober 2023

VB_viktige prinsipper for effektiv prosjektgjennomføring-212848-edited

Overgangen til lavtemperatursystemer og varmepumper har ført til økende utfordringer med vannkvaliteten i bygg. Luft i vannet, som er en uventet konsekvens, har ført med seg mer enn ett problem. Den nye nasjonale veilederen for vannbehandling viser deg hvordan du løser du det.

Det er ikke mye i dag som er mer populært enn å finne energieffektive løsninger. Bygningsteknologien har fulgt trenden ved å bevege seg mer mot lavtemperatursystemer, som gir oss betydelig besparelser på energiforbruket. Denne overgangen har imidlertid ført til et økende problem innen vannbehandling, som har blitt mer fremtredende de siste fem årene. Den nye veilederen kan hjelpe deg med å forbedre vannkvaliteten i ditt bygg, spesielt i forbindelse med lavtemperatursystemer og varmepumper.

 Du kan laste ned hele veilederen her

Konsekvenser ved overgang til lavtemperatursystemer

Hovedgrunnen til økningen i problemene med vannkvalitet er overgangen fra høytemperaturvarmesystemer på 80 grader, til lavtemperatursystemer på 60 grader. Dette er nå et krav. I tillegg er det verdt å merke seg at jo varmere det er ute, jo lavere temperatur trengs – og det er her problemet oppstår.

En av de mest oversette tingene ved lavtemperatursystemer er opphopningen av luft i vannet. Luft utgjør hele 10 prosent av vannet som fylles på i systemet. Denne luften er ikke i form av synlige bobler, men er oppløst i vannet.

Når det er mye luft i vannet fører det til en rekke problemer, inkludert økt strømforbruk. For hver grad du senker temperaturen, øker strømforbruket med 2-3 prosent. Dette gjør god vannbehandling til en nødvendighet for å oppnå energieffektivitet.

Les mer: Tiltak for å spare vann i næringsbygg

Fokuser på årsaken til problemet

Den nye veilederen fokuserer på å løse årsaken til problemer med luft i vannet. Mange produkter og leverandører på markedet håndterer derimot kun konsekvensene av problemet, som bakterievekst, biofilm eller korrosjon, men få adresserer selve årsaken. Fjerner du luften fra systemet, vil du fjerne problemene og samtidig forbedre vannkvaliteten.

I tidligere høytemperatursystemer ble luften automatisk fjernet når vannet ble oppvarmet. Dette skjedde naturlig, og luften ble sluppet ut som luftbobler. Dette skjer ikke med lavtemperatursystemer. Vannet beholder luften oppløst, og det er her vakuumavgasser/vakuumutluftere kommer inn i bildet.

Disse komponentene installeres i varmesystemet for å lage et vakuum som fjerner luften fra vannet. Dette rensede vannet sirkulerer deretter gjennom systemet og absorberer eventuelle luftbobler som ligger rundt om i anlegget. Dette er spesielt nyttig hvis du har radiatorer som lager litt rare lyder. Ved å fjerne luften blir systemet mer effektivt og støyfritt.

Les også: Dårlig vannkvalitet påvirker varmeanlegget ditt

Kravene i TEK17 og vannkvalitetsproblemet

Kravene i TEK17 for bygg over 1000 kvadratmeter sier nå at minst 60 prosent av oppvarmingen skal være energifleksibel, som vil si at det skal være mulig å skifte mellom ulike energikilder innenfor det tekniske rommet og uten større inngrep. Dette inkluderer bruk av lavtemperatursystemer, som igjen øker behovet for effektiv vannbehandling.

Dermed ser vi at overgangen til lavtemperaturssystemer ikke kun er en energieffektivitetsutfordring, men også en vannkvalitetsutfordring som må adresseres med riktig vannbehandlingsutstyr.

Den nye veilederen for vannbehandling er et viktig skritt mot å sikre bedre vannkvalitet i bygg med lavtemperatursystemer og varmepumper. Ved å fjerne luft fra vannet, forbedrer vi systemets effektivitet, reduserer strømforbruket og unngår potensielle problemer som bakterievekst og korrosjon. Dette er også et viktig skritt mot å oppfylle TEK17-kravene og skape mer energieffektive og bærekraftige bygninger.

Ønsker du flere råd, kan du laste ned e-boken nedenfor og besøker temasiden vår om drift, service og vedlikehold av VVS-anlegg.

New Call-to-action

Temaer: Drift og vedlikehold, Vann og avløp, VVS-installasjoner


Torstein Hovind Solhaug's photo

Av: Torstein Hovind Solhaug

Torstein Hovind Solhaug er rørleggermester og fagskoleingeniør, og jobber som rådgivende ingeniør hos Zijdemans Consult. Han har tidligere vært produktsjef hos Armaturjonsson med ansvar for ventiler og vannbehandlingsprodukter. Han er også medforfatter av veilederen for væskekvalitet i varme- og kjøleanlegg. Torstein har hovedsakelig jobbet med varme- og kjøleanlegg siden han tok svennebrevet.

Epost

Webside

Hei! VB Bloggen er stedet for tips og råd, spennende nyheter og nye trender for alle som trenger litt energi, vann og varme. Våre kunnskapsrike fagfolk og gjesteskribenter deler smarte løsninger og nyttige artikler med deg om noe av det viktigste vi har: vann, varme og energi.

Du er nå på VB Bloggen Proff.
Besøk VB Bloggen Privat ›

New Call-to-action

Siste innlegg